Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Polaritetsterapi ved strålebehandling

Polaritetsterapi ved strålebehandling

Utmattelse er en vanlig bivirkning både av kreft og av konvensjonell kreftbehandling, og en pilotstudie viser at den energimedisinske teknikken polaritetsterapi er lovende for å motvirke dette hos brystkreftpasienter som får strålebehandling. Polaritetsterapi er en healingteknikk som ble utviklet i 1947 av kiropraktoren, osteopaten og naturopaten Randolph Stone (1890–1981). Målet er å påvirke energiflyten i kroppen. Ved polaritetsterapi baserer man seg på at det skal være balanse mellom positive og negative poler i kroppen. Ved sykdom er energiflyten blokkert, noe som manifesterer seg som utmattelse, smerte, kvalme og sykdom. Ved polaritetsterapi forsøker terapeuten å spore og frigjøre energiblokkeringene ved en kombinasjon av berøring, strekking, ernæring og samtale.

Førtifem kvinner var parallelt med strålebehandling med på et forsøk over tre uker. De ble tilfeldig tilordnet en av tre grupper: standard omsorg (passiv kontrollgruppe), en massasjetime i uka (aktiv kontrollgruppe) eller en time med polaritetsterapi i uka.

Etter tre uker gjorde forskerne opp status for graden av utmattelse og helserelatert livskvalitet. Resultatene viste at kvinnene opplevde sin utmattelse som mindre etter tre uker med polaritetsterapi. På et standardisert spørreskjema var det små forbedringer, mens i kvinnenes dagbøker ble bedringen oppfattet som stor sammenliknet med kvinner som fikk standard omsorg og massasje. Når det gjaldt helserelatert livskvalitet, var effektene bedre for dem som fikk polaritetsterapi enn for dem som fikk standard omsorg, mens polaritetsterapi var like bra som massasje. Denne pilotstudien underbygger tidligere eksperimentell forskning som indikerer at polaritetsterapi kan være effektiv i å forebygge kreftrelatert utmattelse. IM

Kilde: Mustian KM, Roscoe JA, Palesh OG mfl. Polarity therapy for cancer-related fatigue in patients with breast cancer receiving radiation therapy: a randomized controlled pilot study. Integrative Cancer Therapies 2011; 10: 27-37.

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”

Legg igjen et svar