Skip to main content

PEMF – helbredelse stimulert av meget svak strøm

Ved terapeutisk bruk av PEMF induseres meget svak strøm i kroppsvev ved hjelp av elektromagnetiske felter. Dette påvirker og framskynder kroppens selvhelbredende prosesser. Terapien har stort brukspotensial og er underbygget av en rekke vitenskapelige studier.

Tekst Iver Mysterud     Foto Ondamed Inc.

PEMF er forkortelse for Pulserende ElektroMagnetiske Felter. Teknologi som bruker slike behandlingsprinsipper, har en rekke dokumenterte bruksområder, og det finnes mange forskjellige typer apparater på markedet.

PEMF ble opprinnelig utviklet og testet for å behandle knokkelbrudd som ikke vil gro.1,2 Metoden er akseptert av mange ortopeder og i vid bruk, ikke minst i forbindelse med idrettsskader. Omfattende grunnforskning har avdekket de sannsynlige underliggende mekanismene, og en rekke kliniske forsøk har dokumentert at metoden er trygg og effektiv. Teknologien er derfor godkjent av USAs tilsynsmyndighet FDA (mat- og legemiddeltilsynet).3

Når pulserende elektromagnetiske felter anvendes på utsiden av kroppen, induseres svake, men målbare, strømmer i kroppsvevet. Dette omfatter to godt forståtte elektromagnetiske lover fra 1800-tallet. Ampères lov sier at elektrisitet som sendes gjennom en ledning eller en spole, produserer magnetiske felt i omliggende rom. Faradays induksjonslov sier at varierende magnetfelt, for eksempel de som produseres av en spole, vil gi opphav til varierende elektriske strømmer i nærliggende ledere, inkludert levende vev.3

LES OGSÅ  Smertelindring med pulserende magnetfeltterapi (PEMF)

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»PEMF og smerter«]I dag er det størst interesse i allmennheten når det gjelder potensialet av elektromagnetiske felt til smertelindring.5 Blant ulike former for slike terapier er PEMF av de mest aktuelle.
Apparater som genererer PEMF, kan hjelpe folk med slitasjegikt i knær og ryggrad og migrene. Forsøk har vist at kronisk migrene er blitt redusert med rundt 80 prosent, og effektene av behandlingen er vist seg å holde i minst 16 måneder. (Teknikken er ifølge utført forskning ikke virksom ved spenningshodepine.)6
PEMF er klassifisert som ”sannsynlig effektiv” ved smerter. Selv om slike apparater kommer i ulike prisklasser, angir forskerne at de som er brukt i studiene, er relativt rimelige. De ser ikke ut til å ha noen kortsiktige bivirkninger og kan lett brukes av pasienter eller teknikere. [/gdlr_box_icon]

Siden PEMF viste seg å være effektiv til å få brudd til å gro, ble teknologien testet på andre typer vev. Det ble snart funnet at hvert vev responderer på en spesifikk frekvens. Forskning kartla PEMF-signaler som kunne stimulere helbredelse i hud, senefester, sener, muskler og nerver.3 Nøkkelen til suksess viste seg å være bruk av veldig lave stimuleringsnivåer, slik at strømmene som går gjennom et brudd eller annet skadd vev, tilsvarer strømmene som naturlig går i kroppsvev når de blir strukket eller komprimert.

Faglitteraturen inneholder en rekke artikler om et vidt spekter av vev som reagerer positivt på svake signaler av spesifikke frekvenser. Et søk i den medisinske databasen Pubmed ga 234 publikasjoner og 13 oversiktsartikler publisert mellom 1981 og 2008.3 Frekvenser som har vist seg å ha klinisk relevans, varierer fra 0,1 Hz (Hz = Hertz, dvs. svingninger per sekund) til flere millioner Hz. 

Noen av vevene og fysiologiske prosesser som påvirkes er vist i tabellen, som er basert på medisinsk faglitteratur vurdert av eksperter på teknologien.

LES OGSÅ  Søvnproblemer

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»PEMF og healingteknikker«]Forskning har vist at hendene til terapeutene som utfører healing av typen terapeutisk berøring og polaritetsterapi, sender ut signaler som minner om PEMF. En fellesnevner er produksjonen av pulserende magnetfelter som induserer flyt av strøm inne i vevene.7, s. 82 

Flere grunner til at celler er følsomme for slike svake signaler er i stor grad avklart. Forskere har avdekket en rekke prosesser som skjer på tvers av overflaten i celler, gjennom cellevannet (cytoplasma) og til kjernen, der kopiering av gener (transkripsjon4) aktiveres. Essensen er at cellene forsterker de svake signalene. Dette ser man særlig ved kalsiumkanalene: et enkelt foton med energi eller et hormon kan føre til at tusenvis av kalsiumioner trenger inn i cellen og aktiverer ulike prosesser.3[/gdlr_box_icon]

Hjelper ikke alle

I likhet med enhver klinisk prosedyre eller terapi kan ikke alle mennesker hjelpes av PEMF. For eksempel har en rekke kliniske forsøk av knokkelbrudd som ikke vil gro og tannproblemer vist at metoden bare var effektiv i 64 til 97 prosent av tilfellene.3 Hvorfor responderte ikke alle pasientene? En årsak kan være at optimale terapeutiske frekvenser bør bestemmes individuelt. Dette er det tatt høyde for i terapisystemet Ondamed (se egen sak). En annen grunn kan være at det forelå andre faktorer som også måtte gjøres noe med før legingen kunne framskyndes med PEMF.

Avslutning

Flere ulike PEMF-apparater har vist seg trygge og effektive i bruk. De er derfor godkjent av USAs og EUs tilsynsmyndigheter og blir markedsført for behandling av en rekke kliniske tilstander.3

Som eksempel på PEMF-teknologi presenterer vi Ondamed i en egen sak. I neste nummer gir vi en oversikt en del andre PEMF-apparater.

LES OGSÅ  Søvnrutiner blant tradisjonelle folkegrupper

Prosesser som responderer på pulserte elektromagnetiske felter, basert på medisinsk faglitteratur.3
– Utskillelse av melatonin
– Regenerering av nerver
– Utvekst av nervefibre
– Dannelse av beinvev
– Bruskvekst
– Helbredelse av senefester
– Cellevekst
– Produksjon av bindevev (kollagen)
– DNA-syntese
– Redusert lokal død av celler og vev (nekrose)
– Nydanning av blodårer
– Bindevevsvekst
– Aktivering av lymfocytter (hvite blodceller)

Les også:

Ondamed


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner