Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Problemer i tarmfloraen ved MS og ME

Problemer i tarmfloraen ved MS og ME

Forskning for å undersøke hvorvidt og hvordan tarmflora påvirker ulike sykdommer, er et område i sterk ekspansjon. Nå viser to nye studier at det både ved multippel sklerose (MS) og ME (kronisk utmattelsessyndrom) er ubalanser i tarmfloraen.

I den ene studien analyserte forskere fra USA avføringsprøver fra 31 MS-pasienter og sammenliknet med 36 friske kontrollpersoner. Det viste seg at MS-pasientene hadde økt forekomst av visse bakteriegrupper, mens kontrollene hadde økt forekomst av helt andre bakterier.

I den andre studien analyserte forskere fra USA avføringsprøver fra 48 ME-pasienter og sammenliknet med 39 friske kontrollpersoner. Pasientene hadde færre ulike typer bakterier i sine prøver, særlig slike som virker antiinflammatorisk, enn kontrollene. ME-pasientenes bakteriesammensetning minnet om bakteriesamfunn fra pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Dette er viktig grunnforskning om underliggende faktorer blant disse sykdomsgruppene. Dersom andre forskere finner det samme og påviser en mulig årsakssammenheng mellom ubalanse i tarmfloraen og slike sykdomssymptomer, indikerer dette at framtidig behandling av MS og ME med fordel kan inkludere overføring av bakterier eller bakteriesamfunn fra friske. IM

Kilder:

Annonse:

Chen J, Chia N, Kalari KR mfl. Multiple sclerosis patients have a distinct gut microbiota compared to healthy controls. Scientific Reports 2016; 6: 28484. http://www.nature.com/articles/srep28484

Giloteaux L, Goodrich JK, Walters WA mfl. Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Microbiome 2016; 4: 30. https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-016-0171-4

You may also like
Jevninger
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
Vitamin C mot kikhoste – del I
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat nr. 2 2018

Legg igjen et svar