Skip to main content

Refleksologi – en vei til god helse

Refleksologisk behandling består av systematiserte trykk på nervepunkter for å stimulere indre prosesser i kroppen og dermed styrke evnen til selvhelbredelse.

Tekst Tanja Salskov Bye Foto Kjellaug Breian Langø

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Refleksologforeningen (RF) er en uavhengig utøverorganisasjon for refleksologer. Den ble stiftet i 2008 og er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. I dag har foreningen cirka 110 medlemmer fra hele Norge. Her forteller styreleder Tanja Salskov Bye om refleksologi, foreningen og hva den er mest opptatt av.[/gdlr_box_icon]

Foreninga ble opprettet for å gi pasienter muligheten til å finne en refleksolog som holder et høyt faglig nivå på sine behandlinger. Det er også viktig for våre medlemmer å ha muligheten til å dokumentere at de oppfyller faglige og etiske krav på et nivå som sikrer pasienten best mulig behandling.

Det stilles mange krav til faglig og etisk kunnskap for å opptas som medlem i Refleksologforeningen, som for eksempel grunnleggende kunnskaper om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Kunnskap om pasientbehandling, kommunikasjon, etikk og service er også påkrevd, i likhet med kunnskap om hvordan alle kroppsdelers ulike punktsystem påvirker bestemte prosesser i hele kroppen. En refleksolog må forstå hvordan hver enkelt kroppsdel og hvert enkelt punkt virker, samt hvordan ulike kroppsdeler og punkter fungerer sammen i helheten. Det viktigste er å finne det organsystemet som best kan brukes for å forbedre forstyrrelser, og deretter å bruke ”spinasystemet” som samordner organene slik at hele systemet fungerer best mulig. Refleksologer påvirker til slutt det funksjonssystemet som samordner alle kroppsdelene og punktsystemene på et felles kommunikasjonsnivå – det systemet som handler om psykosomatikk, det vil si hvordan psyken og kroppen samvirker.

Ved siden av dette må en refleksolog forstå hvordan punktene i hver kroppsdel henger sammen med forskjellige vevstyper, væsker og signalstoffer.

LES OGSÅ  Tilbakevendende bihulebetennelser

Våre medlemmer må ha utført minst 150 behandlinger og ha praktisert under veiledning, samt dokumentere godkjent etterutdanning tilsvarende 12 timer i løpet av 2 år.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Formål med behandling»]Det refleksologiske verktøyet kommuniserer hele kroppen, inkludert sirkulasjonssystemet (blodet), muskel- og skjelettsystemet, lymfene, slimhinnene, huden, hormonsystemet og hjernens signalstoffer. Formålet med behandlinga er å styrke kroppens evne til selvhelbredelse.[/gdlr_box_icon]

Hvorfor fungerer refleksologi?

En refleksolog stimulerer hudens flater og nervepunkter i den. Refleksologi forklares gjerne med en ”embryologisk” hypotese, som postulerer at metoden er basert på forståelsen av kimbladets utvikling. De tre cellelagene i fosteranlegget eller embryoet kalles kimblad, som er den første, systematiske organiseringa av cellelag i fosteret. Det er her nervesystemet dannes av hud, som derfor utøver kontroll over oppbygginga og virkemåten til nervesystemet. I refleksologien ser vi for oss at denne kontrollen fortsetter inn i fosterlivet og beholdes seinere i livet, og refleksologien har systematisk kartlagt dette kontrollsystemet. Metoden kan derfor bruke målrettet dette systemet for å stimulere blant annet indre organer.

Behandlinga fungerer fordi punkter i huden har sammenheng med indre organer. Når man stimulerer disse punktene, normaliseres funksjonen til disse organene. Stimulering av bare ett punkt gir liten effekt, mens en systematisk påvirkning av mange punkter gir en helhetlig effekt. Hvis en pasient har betennelse i en skulder, kan for eksempel refleksologen behandle skulderpunkter på låret, da disse stimulerer slimposer og slimhinner i skulderen. Refleksologen kan samtidig stimulere andre funksjoner som lymfer, muskelsystemet og immunforsvaret. Behandlinga gir dermed en helhetlig effekt.

Hvorfor egen forening?

Tittelen refleksolog er per i dag ikke beskyttet, hvilket vil si at i prinsippet hvem som helst kan kalle seg refleksolog og utføre behandlinger. Refleksologforeningen er opprettet for å beskytte medlemmer som holder en definert, høy standard både faglig og etisk, og har et et yrkesetisk råd hvor pasienter kan henvende seg hvis de har behov for å klage på en utøver som er medlem av foreninga. Våre krav til medlemmene og tjenester vi tilbyr pasientene, gir dem sikkerhet for at de får kvalifisert behandling.

LES OGSÅ  Steinalderhelse: Hvordan kan moderne mennesker finne tilbake til naturlig helse?

Refleksologforeningen ønsker også å tydeliggjøre at verktøyet refleksologi og tittelen refleksolog er en egen og unik behandlingsform som ikke må forveksles med andre former for behandling eller titler. De som benytter seg av en av våre medlemmer som behandler, har vår garanti for at din refleksolog har gode kunnskap om det totale refleksologiske verktøyet.

Refleksologisk behandling

De som oppsøker en refleksolog, kommer gjerne med flere ulike symptomer. Refleksologen kartlegger pasientens sykdomshistorikk og symptomer for å danne seg et helhetsbilde. Behandlinga tar hensyn til at de ulike symptomer ofte henger sammen, og refleksologen er opptatt av å behandle helheten og årsaken til symptomene, og ikke symptomene.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Tanja Salskov Bye (f. 1971) er styreleder i Refleksologforeningen og var også styremedlem i foreningens oppstartsår. Hun er utdannet profesjonell refleksolog ved Medika Nova i Oslo – en av Norges største og ledende skoler innen refleksologi. I dag praktiserer Salskov Bye i egen klinikk i Brevik, Telemark. Tidligere jobbet hun administrativt i ingeniørselskapet Nemo Engineering AS og IKT-selskapet Atea AS.

Salskov Bye lette i mange år etter et behandlingssystem som fokuserte på hele mennesket og følte at hun fant dette da hun oppsøkte en refleksolog i 2006. Derfor startet hun i 2007 et 2 1/2 års studium for å utdanne seg til refleksolog. Som leder av Refleksologforeningen ønsker hun å bidra til å informere allmenheten om at refleksologi er en helhetlig, medikamentfri og effektiv behandlingsform.

E-post: refleksologforeningen@gmail.com; nettside: www.refleksologforeningen.no[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner