Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Seksuelle bivirkninger av antidepressiva

Seksuelle bivirkninger av antidepressiva

Dårlig potens eller nedsatt seksuell nytelse er vanlig hos pasienter med depresjon. Samtidig kan antidepressiva som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), såkalte lykkepiller, ha slike bivirkninger. Om lag 40 prosent av alle brukere av slike midler får seksuelle bivirkninger. Seksuell dysfunksjon innebærer en forstyrrelse i en eller flere av fasene som karakteriserer seksuell opphisselse eller lyst. Det ser ut til at forsinket eller manglende orgasme er vanligere bivirkning enn nedsatt lyst. IM

Kilde: Frost J, Sandvik P, Spigset O. Seksuelle bivirkninger av antidepressive legemidler.

Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; 130: 1930-1.

You may also like
Medikamentenes virkelige effekter – depresjon
Medikamentenes virkelige effekter
Beinskjørhet – en livsstilssykdom
Deprimert av p-piller?

Legg igjen et svar