Skip to main content

Stråling fra trådløs kommunikasjon endrer hjerneproteiner

Greske forskere ønsket å undersøke hvordan stråling fra både mobiltelefon og basestasjon for trådløs telefon påvirker proteinene i deler av hjernen (lillehjernen, hippocampus og frontallappen). Den første gruppa ble utsatt for mobilstråling tre timer daglig i åtte måneder, mens den andre gruppa ble bestrålt åtte timer daglig fra basestasjon for trådløs telefon i åtte måneder. En tredje gruppe fungerte som ueksponert kontroll. Langtidseksponering for begge strålingstyper endret totalt hvordan 143 proteiner ble dannet i kroppen. Forskerne ser de observerte endringene i proteiner i sammenheng med endringer som stråling medfører med hjernens plastisitet (form). Disse endringene indikerer at oksidativt stress i nervesystemet eller programmert celledød (apoptose) kan være en konsekvens. Tilsvarende endringer i en menneskehjerne kan potensielt påvirke en rekke helseproblemer som er rapportert for denne typen stråling fra trådløs kommunikasjon. Eksempler er hodepine, søvnforstyrrelser, utmattelse, hukommelsesproblemer og hjernesvulster. IM

Kilde:

Fragopoulou AF, Samara A, Antonelou MH mfl. Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation. Electromagnetic Biology and Medicine 2012; 31: 250-74. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22263702


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner