Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Unormal hjerneaktivitet blant eloverfølsomme

Unormal hjerneaktivitet blant eloverfølsomme

To forskere fra USA har ved hjelp av funksjonell magnetresonans (fMRI) målt hjerneaktiviteten til ti eloverfølsomme personer og sammenliknet med folk som ikke sliter med slike reaksjoner. Alle ti hadde unormal aktivitet på MR-bildene i visse deler av hjernen. I tillegg kom det fram at mange hadde hatt hodeskader og/eller hadde blitt eksponert for kjemiske stoffer som potensielt skader nervesystemet, for eksempel muggsoppgifter. Forskerne lurer på om hodeskade og kjemisk eksponering kan gjøre en person mer utsatt for å utvikle eloverfølsomhet. Uansett indikerer pilotstudien at denne typen MR bør kunne brukes diagnostisk for folk som påstår de er eloverfølsomme.

Helsemyndighetene i Norge og en rekke andre land avviser diagnosen ”eloverfølsomhet”. Dette synet blir stadig vanskeligere å forsvare etter hvert som det kommer mer forskning som underbygger at disse menneskene faktisk ikke tåler å være i nærheten av stråling fra elektriske apparater koblet til strømnettet eller fra trådløst kommunikasjonsutstyr. Den nye studien viser at eloverfølsomhet er et høyst reelt fenomen som har med fysisk påvirkning fra miljøet å gjøre, og ikke ”noe psykisk” eller ”innbilt”. IM

Kilde:

Heuser G, Heuser SA. Functional brain MRI in patients complaining of electrohypersensitivity after long term exposure to electromagnetic fields.

Reviews on Environmental Health 2017; 32: 291–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28678737

Annonse:
Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar