Skip to main content

USA: Lar lovbrytere gå fri og straffer varslerne

NSA1-ansatt Edward Snowden (f. 1983) har avslørt at USAs etterretningsmyndigheter systematisk overvåker sosiale medier som Google, Facebook og Twitter.2 Både terrorister og andre blir dermed overvåket. Snowden har sluppet straffeforfølgelse etter å ha fått asyl i Russland,3 mens den 25-årige soldaten Bradley Manning kan få 90 års fengsel av en militær domstol i USA!4 Manning lekket 470 000 graderte rapporter fra Irak og Afghanistan, inkludert et videoopptak hvor skyttere på et helikopter drepte ni uskyldige mennesker i Bagdad, inkludert en fotograf fra Reuters. Dette viser at den falmende supermaktens øverste politiske ledere ikke respekterer ytringsfrihet, men godtar kriminelle handlinger for å bevare ”rikets sikkerhet”.

Tekst Johan Galtung    Tilrettelagt og oversatt av Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Globalt utsyn»]I denne spalta tar vi opp globale eller lokale problemer som mennesket møter i vårt samfunn. Fast bidragsyter er den internasjonalt anerkjente fredsforskeren Johan Galtung.[/gdlr_box_icon]

Her er fem teser om lekkasjene:

1. De handler ikke om ”varsling”, men om en ikke-voldelig, sivil ulydig, kamp mot enorme sosiale onder. Varsling eller advarsler forutsetter at noen kan bli advart, og at de faktisk ønsker å bli advart, og er i en posisjon til å gjøre noe med det. Det burde være innlysende at de som kan gjøre noe med amerikansk utenrikspolitikk, og som har makt – lovgivende: Kongressen, spesielt Senatet; utøvende: Utenriksdepartementet-Pentagon-Det hvite hus; rettsvesenet: høyesterett; økonomisk: gigantiske banker; kulturelt: de største

mediene — vet utmerket godt hva som skjer: Alle deres anstrengelser går ut på å holde fast ved imperiets økonomiske, militære, politiske og kulturelle makt, de ønsker ikke endringer! De som ønsker det, en stor del av den amerikanske befolkningen, befolkninger i allierte land og de fleste i resten av verden, som er blitt advart, men i stor grad er maktesløse. Det er i hvert fall hva de tror, men se tese nr. 5.

Varslingsdiskursen er altfor optimistisk. Den tyske pasifisten Karl von Ossietsky (1889-1938) varslet ikke om nazismen, og Alexander Solsjenitsyn (1918-2008) varslet heller ikke om stalinismen — ei heller Nikita S. Khrusjtsjov (1894-1971 for den saks skyld; Solsjenitsyn ”blåste heller ikke i fløyta” om USAs utenrikspolitikk da han i 1978 på en avgangsseremoni for studentene la fram sin analyse om internasjonal politikk på Universitetet i Harvard.6 Varslerne kjempet mot noe de visste i utgangspunktet var galt, i håp om å varsle andre til å delta i kampen. Tilbud om å sitte i fengsel for å redusere straffen til Manning, kunne være for å lindre hans smerte, men enda viktigere er selve kampen. Sivil ulydighet innebærer risiko, det visste alle tre; en av dem ble pågrepet (Manning) og utsatt for en farseaktig, militær domstolsprosess.

LES OGSÅ  USA, Kina og Fredsprisen 2010

2. Det viktigste er ikke medias politiske fokus på Julian Paul Assange7 (f. 1971), Bradley Manning (f. 1988) og Edward Snowden (f. 1983), men på hva de tre avslørte. Fokuset på varslerne er en lettvint metode for å unngå fokus på en smertefull virkelighet. Ta Bradley Manning som eksempel. Ifølge Juan Cole8 endret han verden på minst 10 måter:

1) Manning offentliggjorde videoen av et helikopterangrep i Irak på stort sett ubevæpnede

ikke-stridende, inkludert to journalister fra pressebyrået Reuters. Resultat: Iraks parlamentet sa nei til Bush-administrasjonens ønske å beholde en base i landet (USAs militære trakk seg ut 31. desember 2011);

2) Han avslørte det fulle omfanget av korrupsjonen av den tunisiske diktatoren Zine El Abidine Ben Ali  (f. 1936), og helte derved bensin på ungdomsopprøret;

3) Han avslørte at Jemens diktator, president Ale Abdullah Saleh (f. 1942) godtok USAs droneangrep i Jemen, en viktig faktor som førte til at han ble fjernet fra makten;

4) Han avslørte at daværende utenriksminister Hillary R. Clinton (f. 1947) beordret FN-diplomater til å spionere på sine FN-kolleger fordi hun ønsker detaljerte opplysninger om FNs lederskap, inkludert passord og krypteringsnøkler;

5) Han viste at utenriksminister John F. Kerry (f. 1943) presset Israel til å være åpen for å gi Syria tilbake Golanhøydene som del av fredsforhandlingene;

6) Han avslørte at den afghanske regjeringen var ”overveldende” korrupt;

7) Han avslørte det autoritære, korrupte Mubarak-regimet i Egypt;

8) Han avdekket at Robert Michael Gates (f. 1943), USAs forsvarsminister 2006-11, var motstander av å bombe Irans kjernefysiske anlegg, noe han hevdet ville virke mot sin hensikt;

9) Han avslørte Israels politikk «for å sørge for at Gazas økonomi fungerte på så lavt nivå som mulig uten at det førte til en humanitær krise”;

10) Han avslørte at Syrias president Bashar Hafez al-Assad (f. 1965) og kona kjøpte smykker og levde et liv i luksus Europa mens hans artilleri drept for fote i Homs.

Ikke alt er negativt for USA-Israel, det finnes lys i enden av tunnelen.

Ta Snowden som et annet eksempel: hans avsløringer om at USA spionerer like mye på deres allierte som på Afghanistan, truer med å forpurre USAs planer om å opprette to store handelsblokker på tvers av Atlanterhavet og Stillehavet uten deltakelse fra BRICS-landene9 (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika). Skulle disse planene falle i fisk, er det en verdenshistorisk begivenhet – med et USA som forsøker å trenere det hele.

LES OGSÅ  Blir det noen forandringer i Washington? Intet nytt fra Vestfronten (USA)

3. Diplomatiet ble generelt avslørt, ikke bare USA. Da Julian Assanges første lekkasje i WikiLeaks ble publisert, skrev vi i denne kolonnen:

— Keiseren er naken, ikke bare den amerikanske, også keiserdiplomatiet. Hva slags latterlig diskurs er dette, som er så fokusert på det negative, på skuespillere, vanligvis elite i eliteland? Sladder, barnslige karakteriseringer, en ”analyse” typisk for umoden makt. Hvor er analysen av kultur og struktur, lysår viktigere enn aktører som kommer og går. Hvor finnes positive forslag? Hvor er ideer om hvordan man kan konvertere utfordringene fra klimatisk endring

til samarbeid for gjensidighet og likeverdig nytte? Som vanndestillasjonsprosjekter ved Israels grenser i samarbeid med Libanon og Palestina, drevet av parabolske speil? Som

konstruktivt samarbeid USA-Iran om alternativ energi?

— Disse diplomatene tilhører en epoke med statlige systemer vi må legge bak oss. Omskolere eller pensjonere dem, og skolere tusenvis av embetsmenn for verdens innenrikspolitikk. Stans det latterlige hemmeligholdet og konfidensialiteten om hvordan de spiller kort med oss alle, med mennesker og natur. De har ingen rett til å skjule sin inkompetanse bak slør av

hemmelighold. Demokrati betyr åpenhet, ikke føydale spill.”

”WikiLeaks:10 Takk. Vil du bli med i WeeklyLeaks? Vi trenger deg.”

”Demokratiet dør bak lukkede dører. WikiLeaks åpner disse dørene; en enorm tjeneste for demokratiet.”

Manning og Snowden avslørte dødskrampene til det amerikanske imperiet, mens Assange og medarbeidere avslørte dødskrampene til statssystemet slik vi kjenner det. Begge prosessene vil ta tid; den førstnevnte (imperiets fall) mindre enn den sistnevnte (statssystemets fall). Men ta ikke feil: de tre skapte historie; deres navn som vil bli husket lenge etter at noen nordamerikanske presidenter har forsvunnet i en velfortjent glemsel.

Hvem kjenner vel i dag det tidligere britiske lederskapet i India, som visekonger og deres forbrytelser – lastenes konge? Den britiske Lord Mountbatten (1900-79), første jarl av Burma?11 Pasifisten Mahatma Gandhi (1869-1948) rager selvsagt høyere. Hvem kjenner plageåndene til Karl von Ossietsky eller den franske jøden Alfred Dreyfus (1859-1935), uskyldig dømt for forræderi? Eller engelskmennene som prøvde å holde på koloniene på den andre siden av Atlanterhavet? De første pionerene i USAs historie, presidentene George Washington (1732-97), Thomas Jefferson (1743-1826) og Benjamin Franklin (1706-90), overskygger dem alle.

Varslerne kan til og med bidra til reduksjon av stående hærstyrker hvis USA endrer seg til å fremme forståelse mellom nasjoner. En delt Nobels fredspris til alle tre? (Ikke så veldig

LES OGSÅ  Norge er fanget av USAs propaganda

sannsynlig fra et amerikansk klientland som Norge).

4. USAs allierte tier stille i frykt, ikke fordi de er enige med USA. Ganske konkret: de holder tett for å unngå at USAs flyvåpen en dag lander på de tallrike basene de er stilt til rådighet, ”siden regjeringen ikke er i stand til å beskytte sin egen befolkning”. Amerikanerne kommer; ikke russerne, ikke muslimene. Dette er mer sannsynlig jo lengre USA sklir nedover en velsmurt totalitært utforbakke: neste skritt kan være opprettelse av interneringsleire i regi av FEMA, det føderale direktoratet for katastrofehåndtering (Federal Emergency Management Agency12) for mistenkte i ulike kategorier og metadata, i likhet med interneringen av japanere i USA under 2. verdenskrig.

5. Alle, inkludert media, kan framskynde prosessene. Råtne epler bør falle fra treet; litt risting vil hjelpe. De viktigste mediene, med britisk-amerikanske The Guardian13,14 og The Washington Post15 har spilt viktige roller og fortjener ros. Deretter må millioner av mennesker omringe utenriksstasjoner og ambassader for å kreve en slutt på spionasje, slik at etterretningsorganene endrer sine databasesøk fra ”de store forræderne” i USA til reelle trusler. Samtidig må videre samarbeid suspenderes og nytten av diplomatiske forbindelser nedvurderes. Slike tiltak må opprettholdes inntil troverdig anti-spionasje – tilsvarende ikke-væpning – finner sted.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Johan Galtung (f. 1930), professor i fredsstudier, dr. hc. mult., er rektor ved TRANSCEND Fredsuniversitet (TPU). Han har skrevet over 150 bøker om fred og relaterte problemstillinger, inkludert 50 Years – 100 peace and conflict perspectives. Genève: TRANSCEND University Press, 2008; for bestilling se www.transcend.org/tup/.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  National Security Agency;

2.  Grasaas-Stavenes E. Slik overvåker USA verden. Klassekampen 12.6-2013. juni: 13-4.

3.  Stuart W. Whistleblower Edward Snowdon dodges CIA as Cuba-Bound jet takes off without him. London Evening Stndard, 24.3.2013: http://www.standard.co.uk/news/world/whistleblower-edward-snowden-dodges-cia-as-cubabound-jet-takes-off-without-him-8670568.html

4.  NTB. Kan få 90 år. Klassekampen 8.8.2013: 17.

5.  Galtung J. Five theses about Assange-Manning-Snowdon. TRANSCEND Media, 5.8.2013: https://www.transcend.org/tms/?p=32564

6.  Text of address by Alexander Sozhenitsyn at Harvard Class Day afternoon exercises. torsdag, 8. juni 1978. http://www.columbia.edu/cu/augustine/arch/solzhenitsyn/harvard1978.html

7.  http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange

8.  Cole J. Top ten ways Bradley Manning changed the world. Publisert 31.7.2013; http://www.juancole.com/2013/07/bradley-manning-changed.html

9.  Kilde: Peter Meyer 23.7.2013, peter@mailstar.net.

10.  wikileaks.org

11.  Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma. http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Mountbatten,_1st_Earl_Mountbatten_of_Burma

12.  www.fema.gov

13.  For nyheter om Assange, se http://www.theguardian.com/media/julian-assange?INTCMP=SRCH

14.  Nyheter om Bradley Manning: http://www.theguardian.com/world/bradley-manning?INTCMP=SRCH

15.  Se http://www.washingtonpost.com/newssearch/search.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner