Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2019 > Vi husker bedre når vi tar på ting

Vi husker bedre når vi tar på ting

Vil du huske bedre, og eventuelt hjelpe barna dine til å lære bedre? Hvis det dreier seg om gjenstander, hjelper det å kjenne på dem i tillegg til å tenke på dem. Dette gjør nemlig at hjernen genererer mer detaljerte og varige minner, selv om vi ikke var ute etter å huske noen av disse objektene i utgangspunktet. 

Forskere ved Universitetet i Regensburg lot en gruppe deltakere få bind for øynene for deretter å la dem ta og føle på 168 ulike objekter i 10 sekunder for hvert objekt. Deltakerne fikk beskjed om at de ville bli spurt om de husket de ulike objektene seinere, og at de skulle legge merke til egenskaper som overflate, form og vekt. De ble både umiddelbart og også en uke etterpå spurt om de husket hvilke objekter de hadde kjent på. Da fikk de nye objekter som liknet ganske mye på de objektene de først hadde kjent på, men med noen små forskjeller. De kunne for eksempel få to ulike penner. Når deltakerne hadde som mål å huske objektene, var gjenkjennelsesgraden hele 94 prosent rett etter eksperimentet, og uka etter husket de fremdeles hele 85 prosent. Dessuten viste det seg at deltakere som ikke var blitt instruert i at de kom til å bli testet i etterkant, også husket veldig godt. Etter en uke gjenkjente de hele 79 prosent. Disse resultatene indikerer at vi kan lagre detaljert informasjon i langtidsminnet som resultat av å ta på ting. 

Kilde:

Hutmatcher F, Kuhbandner C. Long-term memory for haptically explored objects: Fidelity, durability, incidental encoding, and cross-modal transfer. Psychological Science 2018; 29: 2031–8. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797618803644?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=pssa

Legg igjen et svar