Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Viktig å føle seg som en del av gruppa

Viktig å føle seg som en del av gruppa

Personer som er deprimerte, vil ofte isolere seg sosialt, noe som igjen forsterker depresjonen. Derfor anbefales deprimerte ofte å oppsøke sosial kontakt. En avgjørende faktor for om kontakten kan være til hjelp for å bekjempe depresjonen, er imidlertid at man identifiserer seg med gruppa man oppsøker.

I en australsk studie deltok deprimerte pasienter i ulike aktiviteter som yoga, idrett, håndarbeid eller kunstneriske aktiviteter. Felles for dem alle var at gruppa og aktiviteten var ny for dem. Deltakerne rapporterte etter tre måneder hvor mye tilhørighet de følte til gruppa de hadde blitt med i, og dette ble sammenliknet med depresjonsnivået. Forskerne fant at de som ikke følgte noen tilhørighet med gruppa, hadde 50 prosent større sannsynlighet for fortsatt å være deprimerte enn dem som hadde funnet en gruppe de identifiserte seg med. Det er altså viktig ikke bare å finne noen å omgås med, men også å finne noen man føler tilhørighet med. ALJ

Kilde:

Cruws T, Haslam SA, Dingle GA mfl. Feeling connected again: Interventions that increase social identification reduce depression symptoms in community and clinical settings. Journal of Affective Disorders 2014; 159, 139–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.02.019

You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar