Skip to main content

Det beste personlighetstrekket hos partneren

I parforhold er det beste for helsa å ha en partner som skårer høyt på personlighetstrekket ”ansvarsbevissthet”.

Dette er et av de fem personlighetstrekkene som beskrives i ”Femfaktormodellen for personlighetstrekk” – en psykologisk modell som beskriver fem hoveddimensjoner for menneskelige egenskaper. De som skårer høyt på dette trekket, har også de mest stabile forholdene.

Forklaringa ligger i at ansvarsbevisste personer er mer organiserte og følger opp forpliktelser og beslutninger bedre enn de som er mer impulsstyrte. Dessuten er det større sjanse for at de trener mer, spiser sunnere, unngår tobakk og andre rusmidler, og unngår å ta risiko. Denne ansvarligheten ser ut til å også være fordelaktig for partneren.

Både begges helse og forholdet som helhet blir altså bedre hvis en av partene skårer høyt på ansvarsbevissthet.

Kilde:

Roberts BW, Smith J, Jackson JJ mfl. Compensatory conscientiousness and health in older couples. Psychological Science 2009; 20: 553–9.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28705691


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Et aktivt sosialt liv holder oss mentalt klare