Skip to main content

Virker individuelt tilpasset homøopati?

Homøopati brukes av et stort antall mennesker over store deler av verden. Imidlertid er naturvitenskapelige forskningsmiljøer meget kritiske til denne terapiformen, og skeptikermiljøer i mange land bruker mye tid og engasjement på å motarbeide homøopati på ulike måter. Ingen forskere har før nå utført en systematisk oversiktsstudie og metaanalyse (samleanalyse) av randomiserte, kontrollerte forsøk der det er gitt individualisert, homøopatisk behandling. Individualisert behandling basert på hver enkelt pasients symptombilde er et sentralt trekk ved homøopati.

De britiske forskerne ønsket å teste om individualisert homøopati kan skilles fra placebo (antatt uvirksom behandling). Den nye analysen omfatter 32 randomiserte, kontrollerte studier der totalt 24 forskjellige medisinske tilstander var behandlet. Forskerne fant en liten, statistisk signifikant behandlingseffekt som i en såkalt følsomhetsanalyse fortsatt var holdbar. Homøopati virket altså litt bedre enn placebo. Dette er i samsvar med såkalte undergruppedata i en tidligere systematisk oversikt. Den totale kvaliteten på datagrunnlaget var imidlertid dårlig eller uklar, noe som gjorde at forskerne ikke kunne trekke sikre konklusjoner. De mener at det er behov for nye randomiserte, kontrollerte studier av individualisert homøopati for å få bedre innsikt i behandlingseffekt, noe som vil kunne bidra til en mer opplyst, vitenskapelig debatt. IM

LES OGSÅ  Homøopati i andre land

Kilde:

Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA mfl. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2014; 3: 142. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25480654


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner