Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Virker individuelt tilpasset homøopati?

Virker individuelt tilpasset homøopati?

Homøopati brukes av et stort antall mennesker over store deler av verden. Imidlertid er naturvitenskapelige forskningsmiljøer meget kritiske til denne terapiformen, og skeptikermiljøer i mange land bruker mye tid og engasjement på å motarbeide homøopati på ulike måter. Ingen forskere har før nå utført en systematisk oversiktsstudie og metaanalyse (samleanalyse) av randomiserte, kontrollerte forsøk der det er gitt individualisert, homøopatisk behandling. Individualisert behandling basert på hver enkelt pasients symptombilde er et sentralt trekk ved homøopati.

De britiske forskerne ønsket å teste om individualisert homøopati kan skilles fra placebo (antatt uvirksom behandling). Den nye analysen omfatter 32 randomiserte, kontrollerte studier der totalt 24 forskjellige medisinske tilstander var behandlet. Forskerne fant en liten, statistisk signifikant behandlingseffekt som i en såkalt følsomhetsanalyse fortsatt var holdbar. Homøopati virket altså litt bedre enn placebo. Dette er i samsvar med såkalte undergruppedata i en tidligere systematisk oversikt. Den totale kvaliteten på datagrunnlaget var imidlertid dårlig eller uklar, noe som gjorde at forskerne ikke kunne trekke sikre konklusjoner. De mener at det er behov for nye randomiserte, kontrollerte studier av individualisert homøopati for å få bedre innsikt i behandlingseffekt, noe som vil kunne bidra til en mer opplyst, vitenskapelig debatt. IM

Kilde:

Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA mfl. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2014; 3: 142. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25480654

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar