Skip to main content

Farmaindustrien finansierer angrep på homøopati

Den engelske stiftelsen ”Sense About Science” (www.senseaboutscience.org), som aktivt driver kampanjer mot homøopati, får donasjoner fra farmasøytisk industri. Dette har Hans G. Schrauder fra England avdekket. Han er styremedlem i den britiske foreningen for medisinsk homøopati (The Homeopathic Medical Association; www.the-hma.org) med rundt 160 registrerte leger og ikke-leger som bruker homøopati i sin praksis. Siden ”Sense About Science” er en stiftelse, plikter den å oppgi hvem som gir dem donasjoner, og dette må innberettes til en statlig myndighet. Schrauder har undersøkt hvem som donerer penger til stiftelsen, og det dreier seg blant annet om farmasøytiske selskaper.

Homøopati har en lang historie i England. Allerede i 1947 ble det åpnet et homøopatisk sykehus, og helt til for noen få år siden fantes det fem slike sykehus. Som følge av angrepene har ett sykehus måttet stenge fordi trygdevesenet ikke lenger henviser pasienter dit eller betaler for pasientbesøkene. Det homøopatiske sykehuset i London er blitt tvunget til å erstatte ordet ”homøopati” i navnet med ”integrert medisin”. Schrauder mener at angrepene mot homøopatien er velorganisert og at det som startet i England, siden har spredd seg til Tyskland, Sveits og Norge. IM

LES OGSÅ  Homøopati i andre land

Kilde:

Granvik M. Pär Wahlström, homeopat: Läkemedels bolag finanierar attack mot homeopatin och andra alternativa terapier (www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/paer-wahlstroem-homeopat-laekemedels-bolag-finansierar-attack-mot-homeopatin-och-andra-alternativa-terapier-650643). [10.5.2012]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner