Skip to main content

24 prosent av nordmenn oppgir at de ikke tror at klimaendringer er menneskeskapte

I en EU-undersøkelse skiller nordmenn seg ut som de mest skeptiske ved at 24 prosent av dem som ble spurt, svarte at de ikke trodde at klimaendringene er menneskeskapte. Tilsvarende tall for italienere var bare 10 prosent.

Tekst Dag Viljen Poleszynski, dr.philos. Ansv. red. Helsemagasinet. Innlegget ble publisert i Nasjonen 7.7. 22.

Klimadebatten har en parallell i koronadiskusjonen. Andre synspunkter enn de offisielle slipper sjelden eller aldri til.

24 prosent av nordmenn oppgir at de ikke tror at klimaendringer er menneskeskapte / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Ansvarlig redaktør i Helsemagasinet Dag Viljen Poleszynski

Nationen omtaler 30. juni en EU-undersøkelse av innbyggernes holdninger til klimaforskning og -endringer i Norge, Italia, Irland, Polen, Tyskland og UK. Dette mener professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen ved UiO er et oppsiktsvekkende høyt tall. Mens «alt er snudd på hodet» i klimaspørsmålet, har nordmenn generelt høy tillit til forskere. «Kun» 49 prosent av de norske intervjuobjektene svarte at temperaturstigningen siste århundre er større enn på 1 000 år. Kun? Sammenliknet med de øvrige landene, har nordmenn relativt høy tillit til oljeselskapene, og bare 16 prosent mener at klimaendringene nå utgjør en trussel.

LES OGSÅ  Klimaendringer i historisk perspektiv

Dominerende medier refuserer motstemmer

Jeg kan være enig i at 24 prosent skeptikere kan anses å være høyt, tatt i betraktning at alle dominerende medier, inkludert NRK, i årevis har refusert innlegg som utdyper og går på tvers av rådende syn på hva som påvirker klima og miljø. Verken nobelprisvinnere eller andre kvalifiserte fagfolk får opplyse om at flere titalls faktorer påvirker klimaet, nesten ingen av dem menneskeskapt, og at CO2 er bare er en av disse.

Feil i FNs modeller

Mange fagfolk har påpekt feil i modellene som brukes av FNs klimapanel, uten at de har sluppet til i debatten. Derimot benytter mediene enhver anledning til å skylde på «menneskeskapte klimagasser» som eneste årsak til tørke, høye temperaturer, uvær, skogbranner eller andre naturkatastrofer som opptrer regionalt eller lokalt. Samtidig unnlater de å fortelle at slike katastrofer har foregått i hele vår historie, og at jorda nå er inne i en relativt «varm» periode.

Klimadebatten har en parallell i koronadiskusjonen. Andre synspunkter enn de offisielle slipper sjelden eller aldri til. Norge lovprises som et land med verdens største ytringsfrihet, men hva hjelper det når ingen av de dominerende mediene vil publisere vitenskapelig basert informasjon som går på tvers av de offisielle fortellingene? Hvor mye verdi har da at Grunnlovens §100 slår fast at «ytringsfrihet bør finne sted»?Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner