Skip to main content

Å vaksinere eller ikke vaksinere – det er spørsmålet

Den amerikanske legen Suzanne Humphries (f. 1964) kommer til Norge i oktober for å forelese om vaksiner. Vi har bedt henne om å utdype sine synspunkter på infeksjonssykdom og vaksiner, som en viktig del av hovedtemaet Helsemagasinet dekker denne gangen. Humphries mener at vaksiner er unødvendige i land med høy levestandard, god hygiene, renovasjon og boliger samt tilfredsstillende ernæringsforhold.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

VOF: Jeg har studert din veldokumenterte bok Dissolving illusions og finner  argumentene du reiser mot obligatorisk vaksinasjon svært overbevisende. Etter å ha studert historien om vaksiner for vel 20 år siden som del av min doktoravhandling, som omhandlet konflikten og samspillet mellom konvensjonell og alternativ/helhetlig medisin, har temaet vært av stor interesse. Etter min oppfatning demonstrerer boka på en overbevisende måte at vaksiner spilte en veldig liten rolle, om i det hele tatt noen, i å utrydde de epidemiske infeksjonssykdommene som drepte millioner av mennesker i århundrer inntil for 60–70 år siden, da utbredelsen og dødeligheten i den vestlige verden hadde svunnet hen til det ubetydelige.

Et viktig spørsmål er derfor hvorfor, på et tidspunkt da blant annet meslinger, kopper, vannkopper, kikhoste og kusma var mer eller mindre eliminert som dødsårsak, vaksiner mot disse og andre smittsomme sykdommer ble introdusert? Hvorfor lot ikke myndighetene dem fortsette å falle inntil de ble ”utbrent” av seg selv?

SH: – Fordi de ikke ville ha brent ut. Meslinger, vannkopper, kikhoste og kusma ville fortsatt ha vært barnesykdommer akkurat som de var i den utviklede verden i 1960. Men hvor ble det av kopper? Ikke vet jeg, men jeg vet at det ikke var vaksinen som utryddet den. Medisinske lærebøker diskuterte omkring 1900 det faktum at de trodde kopper hadde forandret seg, og introduserte derfor en ny undergruppe de kalte ”alastrim” [et virus som ga en mildere form for kopper, red. anm.] for å tilpasse seg til det de så med egne øyne. Jeg tror også at en del i noen land ikke kunne se forskjell på apekopper1 og vannkopper for 100 år siden, og kanskje til og med for 50 år siden. Nå er det diskusjon om tilbakekomsten av tuberkulose (BCG), kanskje til og med koppevaksiner, og å beholde meslingvaksiner selv etter at sykdommen er utryddet. Argumentet er at levende virusvaksiner generelt beskytter mot dødsfall av alle årsaker. Vær oppmerksom på at disse vaksinene kan bli gjeninnført i de neste åra i tillegg til en ny vaksine mot respiratorisk syncitialt virus (RSV-vaksine).2

VOF: Du har dokumentert hvordan fattigdom kombinert med dårlig ernæring, manglende sanitærforhold og dårlig hygiene, kombinert med barnearbeid og overbefolkning, la grunnlaget for sykdom og død inntil de siste 50–60 åra. Helsemyndigheter og leger hevder at vaksiner har æren for nedgangen i dødelighet av infeksjonssykdommer og diskrediterer for eksempel rollen som vitamin C kan ha i å forebygge og helbrede sykdom. Hva er galt med  medisinske læreplaner og som gjør at nesten alle med medisinsk utdanning tror på at vi skylder nedgangen i dødeligheten til vaksiner, og ikke til utryddelsen av nød og fattigdom?

SH: – Det undervises bokstavelig ingen ting om den sanne historien om vaksiner, hva de inneholder og risikoen forbundet ved vaksinasjon. Leger tas inn i et brorskap i total uvitenhet, og deretter lærer de å gjenta det de har lært i undervisninga. Bare et fåtall får seg til å tro at det kunne være noe galt med deres medisinske utdanning, måten de praktiserer medisin på, eller at noe annet kan ha bidratt til den reduserte dødeligheten de har sett. Selv medisinstudenter ville så nylig som i 2005 ikke ha stanset opp for å spørre hva som virkelig fant sted mens de studerte nedenstående tabell, som er hentet fra en av medisinstudiets sentrale lærebøker i infeksjonssykdom og epidemiologi.

Alle som har en hjerne, kan se at det har skjedd noe som ikke har å gjøre verken med antibiotika eller vaksiner. De som legger merke til dette, smeller ofte igjen døra og overser det til fordel for å beholde sitt rykte og lønn.

LES OGSÅ  Vaksiner – det mest kontroversielle temaet i dagens helsedebatt?

Tabell 1: Dødeligheten av vanlige infeksjonssykdommer i USA 1900, 1935 og 1970.

Dødlighet per 100 000 innbyggere

Sykdommer

1900

1935

1970

Influensa og lungebetennelse

202,2

103,9

30,9

Tuberkoulose

194,4

55,1

2,6

Mage- og tarmkatarr

142,7

14,1

1,3

Difteri

40,3

3,1

0,0

Tyfus

31,3

2,7

0,0

Meslinger

13,3

3,1

0,0

Dysenteri

12,0

1,9

0,0

Kikhoste

12,0

3,7

0,0

Skarlagensfeber (inkludert streptokokker)

9,6

2,1

0,0

Hjernehinnebetennelse

6,8

2,1

0,3

Data fra Nasjonalt kontor for sykdomsstatistikk (NOVS), USPHA, og Sentra for sykdomskontroll og prevensjon (CDCP). Kilde: Infectious disease epidemiology (2005).3:42

 

VOF: I boka forteller du historien om hvordan Edward Jenner (1749–1823), som er blitt hyllet som ”vaksinenes far”, i 1796 inokulerte en åtte år gammel gutt med verk fra en budeie med det han antok var kukopper. I lys av dagens kunnskap, hvordan vurderer du hans rolle i den påfølgende iveren etter å innføre obligatorisk vaksinasjon i USA og andre land?

SH: – Jenner la ganske enkelt grunnlaget for å gjøre vaksinasjon til en religion. Jeg sier dette fordi bokstavelig intet var kjent om hvordan immunsystemet virket i hans tid. De visste ikke engang hva en hvit blodcelle var. Det hele var et skittent, ukontrollert eksperiment som gjorde mange syke eller døde, og akkurat som nå forsøkte eksperter å overbevise offentligheten om at vaksineskader bare var en samvariasjon, men ingen årsaksfaktor. Hvis Jenner var her i dag, ville han uten tvil ha marsjert i takt med vaksineentusiastene med et brennende ønske om at dusinvis av vaksiner skulle injiseres i ethvert nytt barn som kommer til verden.

VOF: Vaksinedebatten er opphetet, ikke bare i USA, men også i de fleste andre land inkludert Norge. Hvorfor er debatten så polarisert, hvor de i favør av vaksiner overhøvler motstandere eller skeptikere med alle slags nedsettende kommentarer i stedet for å diskutere fakta, fordeler og ulemper?

SH: – Jeg vet ikke hvorfor de gjør det. Noen av dem tror på dogmene de etterplaprer, andre gjør det for penger, mens noen er for naive til å kunne forestille seg at hele det verdensomspennende medisinske systemet, inkludert helsemyndighetene og Verdens helseorganisasjon (WHO), kan tenkes å støtte en såkalt helsemodell som i virkeligheten forårsaker skade. Det er lettere for dem å begrave hodet i sanden og gå i takt med massene enn å tenke selv.

VOF: I Norge har vi erfart at ”konspirasjonsargumentet” brukes mot enhver som uttrykker skepsis mot massevaksinasjon, selv når det er åpenbart at vaksineindustrien er svært lønnsom og noen selskaper faktisk tjener store summer på salg av vaksiner.4 Med så høy lønnsomhet er det vel grunn til å tro at korrupsjon kan finne sted for å selge enda flere vaksiner, eller skyldes den iveren som vaksiner fremmes med mangel på informasjon, eller begge deler? Hvor mye penger utgjør vaksinesalget globalt?

SH: – Konspirasjon var aldri min tanke da jeg ba sykehuset om å stoppe vaksinering av mine pasienter da de ble lagt inn på akuttavdelingen med nyresvikt. For meg dreide det seg bare om sunn fornuft. Selv når jeg så sykehusets ansatte vaksinere folk med klinisk blodforgiftning, aktivt hjerteinfarkt eller kreft, trodde jeg bare at det dreide seg om uvitenhet. Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg ble motarbeidet inntil jeg fant ut at hvis sykehuset ikke hadde en akseptabel grunn til ikke å vaksinere enhver person som kom inn av døra, ville ikke pasientene bli fullt refundert av sykeforsikringen for oppholdet. Er det konspirasjon? Nei, men det er en korrumpering av alle grunnleggende medisinske prinsipper for å tjene veldig mye penger. Folk liker å si at det ikke er penger i vaksiner. Men det er ikke sant – vaksinesalg genererer mange titalls milliarder dollar over hele verden, og folk med innsikt i aksjemarkedet kjøper aksjer i vaksineselskaper.

VOF: Bill & Melinda Gates-stiftelsen5 er sterkt forpliktet til ”vaksinesaken” og blir beundret av mange fordi de donerer store summer for å vaksinere folk i fattige land som ikke har råd til å betale for vaksinasjonsprogrammer. Gitt at Gates er svært intelligente mennesker, hvorfor vedtar de ikke andre strategier som historien har vist er mer effektive i å utrydde dødsfall fra vanlige smittsomme sykdommer?

LES OGSÅ  Influensavaksine og svineinfluensa

SH: – De gjør nok mer enn som så; de bygger brønner, deler ut myggnett og deltar med andre såkalte filantropiske gjerninger. Jeg vil ikke kommentere Bill Gates fordi jeg aldri har møtt ham og fordi jeg foretrekker å holde meg til vitenskapen, som er mangelfull når det gjelder gode, kontrollerte studier som undersøker skader på kort og lang sikt. Dette er en tragedie for den utviklede verden. Gates overser de kroniske funksjonshemningene og sykdommene vi ser blant dagens barn og voksne og som etter min mening ofte utløses av vaksiner, og som i en ikke altfor fjern framtid vil lamme helsesystemet i USA. Det jeg vet mest om, er at barns immunsystem er ment å virke betennelsesdempende og at vaksiner bryter med en slik naturlig funksjon. Det jeg skulle ønske at en filantrop ville gjøre, er å finansiere en kontrollert studie som sammenlikner en gruppe vaksinerte med en gruppe som aldri har vært vaksinert, for å se nøyaktig hva de ikke-forutsette virkningene av vaksiner er. Bidrar vaksiner virkelig til å skape langsiktig god helse? Som lege er jeg hver eneste dag konfrontert med bevis som indikerer sannsynligheten for at vaksiner ikke fungerer terapeutisk. Men gitt at forretning handler om å tjene penger og at friske mennesker ikke gir ”helseindustrien” noen inntekter, finnes det ingen økonomiske incentiver for å utføre en slik studie.

VOF: Det har vært kjent i cirka 80 år at vitamin C i store doser gitt gjennom munnen eller intravenøst er en effektiv motgift til blant annet virus og bakterier. Hvorfor er dette ikke anerkjent av medisinske fagfolk, og hvorfor møtes tilhengere av vitamin C-terapi ofte med nedsettende bemerkninger og fornektelse av eventuelle effekter?

SH: – Jeg vet ikke. Jeg bare vet at siden jeg begynte å bruke riktig type askorbat i riktige doser og frekvenser, har jeg og mine pasienter hatt bedre helse med færre legebesøk. Det foreligger nok medisinsk litteratur som viser vitenskapen bak og presedens for vitamin C-bruk ved akutt og kronisk sykdom. Hvis vi hadde et medisinsk system som var virkelig rasjonelt og vitenskapelig basert, ville legene fått opplæring i alle foreliggende metoder for å tilføre pasienter vitamin C. Mange har etter hvert oppdaget fordelene for seg selv når de befinner seg i en kritisk fase som kanskje kan føre til at de dør. Det er et av de tryggeste stoffene i verden, så man skulle tro at legene ville ønske å bruke det framfor de mange medikamentene de først velger og som er kjent for å være skadelige og risikofylte.

VOF: Et argument som brukes i favør av dagens vaksiner, er at de er mye renere og sikrere enn de vaksinene som ble brukt da de tidligste vaksinene ble tatt i bruk, slik som for eksempel koppevaksinen som brukt fra 1884 og utover. Er dette argumentet riktig?

SH: –Ja det er riktig. Den såkalte koppevaksinen inneholdt ikke engang humane kopper. De ble lagd av verk fra et dyrs mage og inneholdt mange forskjellige dyrevirus. På den tida fantes ingen metode for å rense dem, kvantifisere eller kontrollere kvaliteten. Det var et tilfelle av ”det du ser, er det du får”. Selv om det ble kalt ”ren lymfe”, var nettopp dette uttrykket en stor vits fra et vitenskapelig perspektiv. Derfor var vaksinene selv inntil 1990-tallet kjent for å være svært reaktive. De var ikke særlig renere enn de var på 1890-tallet, da lymfevæsken som ble brukt til å lage vaksiner, kunne inneholde flere hundre millioner bakteriearter per milliliter i tillegg til sopp og gjær.

VOF: Byen Leicester, England, beviste for 100 år siden at kopper kunne forebygges uten vaksinasjoner ved å kombinere isolat av syke mennesker med hygienetiltak. Likevel var drivkraften for å vaksinere så sterk at obligatorisk vaksinasjon ble normen både i USA og andre land. Hvordan kan dette forklares?

SH: – Fordi vaksinasjon ble religion og ikke en vitenskap. Kopper var en veldig problematisk sykdom som forårsaket en rekke problemer. Folk ønsket seg en løsning, og legene ønsket å forebygge. Mange leger ble tilhengere av vaksinasjonsprogrammer for seinere å uttrykke offentlig uenighet da de så skadene som vaksinene forårsaket. Vi dokumenterer og siterer mange av de samme legene i vår bok.

LES OGSÅ  Kommer vinden til å snu?

VOF: Et annet argument som brukes til fordel for vaksiner er at siden det for et nytt virus eller en bakterie som en befolkning har ikke vært utsatt for tidligere, ikke eksisterer noen ”flokkimmunitet”, kan konsekvensene da bli katastrofale om mange smittes. En parallell er trukket til urfolk som ble utsatt for nye smittestoffer innført av europeere som lette etter nytt land i Amerika. De fleste indianerne døde på grunn av smittsomme sykdommer, mange flere enn de som ble drept av europeernes overlegne våpen. Er dette argumentet relevant?

SH: – Argumentet er bare relevant i en framtid der en befolkning ikke lenger er immun mot sykdommer som polio og meslinger som følge av vellykket utrydding av slike virus. Hvis smittsomme versjoner av disse virusene en gang ved et uhell eller med vilje deretter ble sluppet ut fra laboratorier som oppbevarer dem, kan konsekvensene bli ødeleggende i en befolkning som ikke lenger er immun.

VOF: Et argument mot vaksiner er at de kan inneholde ulike helseskadelige miljøgifter og flere tilsetningsstoffer, for eksempel organiske forurensninger fra vekstmediet som brukes, kvikksølv, formaldehyd, aluminium, etc. Ville vaksiner vært akseptabelt hvis de kunne framstilles uten noen av disse tilsetningsstoffer og forurensninger? Kan det tenkes at vaksiner i framtiden kan utformes slik at de gir livslang immunitet, i likhet med naturlige infeksjoner?

SH: – Nei, ikke etter min oppfatning, fordi barnets immunsystem og morsmelka er programmert til å være anti-inflammatorisk. Vaksiner kan lage antistoffer mot målsykdommer, men vaksiner tvinger også en babys immunsystem inn i en betennelsesfremmende fenotype før det er trygt å gjøre det, og det kan føre til epigenetiske forandringer som kan resultere i dysfunksjonelle immunresponser i immunsystemet som helhet. Etter min oppfatning vil barn og voksne få bedre total helse uten vaksiner. Det kreves mer enn injeksjoner for å bygge et sunt immunsystem. Etter min mening gjør ikke disse injeksjonene at immunforsvaret blir mer effektivt i det store og det hele, selv om de kan programmere immunsystemet til å angripe visse mikrober.

VOF: Til slutt, finner du noen vaksiner forsvarlige i lys av det vi i dag vet om alternativer og de negative bivirkningene av vaksiner? Er det rom for nye vaksiner for nye sykdommer som Ebola, varianter av influensa eller andre mulige stammer som vi i dag ikke har utviklet immunitet mot?

SH: – Nei, ikke når du forstår politikken og vitenskapen bak vaksiner. Jeg ville aldri godta noen vaksine.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Lege med spesialiteter i indremedisin og nyresykdom»]Suzanne Humphries ble født i 1964 i New Jersey. Etter å ha tatt en bachelorgrad i fysikk og en mastergrad i datavitenskap fra Rutgers universitet, studerte hun medisin ved Temple Universitet i Philadelphia og ble uteksaminert lege i 1993. Deretter spesialiserte hun seg i indremedisin (1996) og nyresykdommer (1998).

Etter tre års undervisning i nyresykdom og 11 års konvensjonell praksis ble hun i 2009 interessert i vaksiner fordi hun møtte mange pasienter som led unødig av vaksineskader. Hun foretok egne, uavhengige undersøkelser og fant mange uoverensstemmelser mellom vaksinepolicy, vitenskap og historie.

Etter at hun i 2011 sluttet som nyrespesialist og indremedisiner, har hun forsket full tid på vaksiner og vitamin C. Boka Dissolving illusions6 utga hun første gang i 2013.

Humphries kan kontaktes via drsuzanne.net. Herfra kan man laste ned 61 grafiske framstillinger om en rekke sykdommer i tillegg til å spille av et foredrag hun holdt om vitamin C i Stockholm 2014.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Kopper og andre poxviridae-infeksjoner – veileder for helsepersonell. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:82771::0:6446:66:::0:0

2.  RS-virusinfeksjon – veileder for helsepersonell. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:82845::0:6446:103:::0:0

3.  Nelson KE, Williams CM. Infectious disease epidemiologi. 3. utg. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2013.

4.  Top 4 global vaccine products based on revenue in 2014 and 2020 (in million U.S. dollars). http://www.statista.com/statistics/314566/leading-global-vaccine-products-by-revenue/

5.  http://www.gatesfoundation.org

6.  Humphries S, Bystranyk R. Dissolving illusions. Disease, vaccines, and the forgotten history. © Suzanne Humphries, Roman Bystrainyk 2015.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner