Skip to main content

Akupunktur mot hetetokter i overgangsalderen

En ny metaanalyse har vurdert effekter av akupunktur på forekomst og intensitet av hetetokter, andre plager i overgangsalderen og livskvalitet hos kvinner som går gjennom ”naturlig” menopause, altså som ikke tar hormonpreparater. Forskerne gjennomførte systematiske litteratursøk i en rekke databaser. Blant totalt 104 studier oppfylte bare 12 inklusjonskriteriene for samleanalysen, som inkluderte i alt 869 personer. Det ble påvist at akupunktur kunne redusere både forekomst og alvorlighetsgrad av hetetokter og dessuten bidra til økt livskvalitet for kvinner i overgangsalderen. Effekten kommer ofte med en gang og ser ikke ut til å avhenge av antall behandlinger eller over hvor langt tidsrom man blir behandlet. Ekte akupunktur var også mer effektiv enn ”narreakupunktur”, selv om forekomsten av plager ble redusert av begge typer akupunktur. Positive effekter av akupunktur ble rapportert i opp til tre måneder etter at behandlinga ble stoppet. IM

Kilde:

Chiu H-Y, Pan C-H, Shyu Y-K mfl. Effects of acupuncture on menopause-related symptoms and quality of life in women on natural menopause: a meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25003620

LES OGSÅ  Akupunkturbehandling av dyr

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner