Skip to main content

Kan Brexit bli en god løsning?

I 2016 utlyste statsminister David Cameron (f. 1966) en folkeavstemning om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte 51,89 prosent for å forlate unionen. Regjeringen gikk av og ble erstattet av Theresa May (f. 1956), som innledet forhandlinger med EU. Etter en rekke vanskeligheter overtok Boris Johnson (f. 1964) som statsminister 19. april 2018, og etter harde forhandlinger forlot Storbritannia EU 31. januar 2020. Tre dager før signerte norske myndigheter en avtale med Storbritannia om landets uttreden av EØS.1 Ifølge forfatteren kan Brexit bli bra for alle involverte,2 selv om bildet foreløpig ikke ser slik ut.  

Tekst Jake Lynch     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

”Den britiske regjeringens talsmann nevnte ingen fordeler fra Brexit som svar på et direkte spørsmål”. Dette rapporterte Sheffield Star3 i en vurdering av handelshindringer som nå går ut over ordrer og jobber blant metallbearbeidende firmaer i Nord-England.

John Shirley Ltd, et prisbelønt internasjonalt spedisjonsselskap med 25 års erfaring basert i Dover, har på vegne av sine kunder i frustrasjon postet følgende melding Twitter:4 

”En stor eksportør av krem ​​oppdager at Rees-Mogg-byråkratiet [konservativ parlamentsmedlem, red.anm.] innebærer at den ikke har klart å levere varene til EU-kunder”, rapporterte den oppgitt. “Plantesertifikater er vanskelige å få tak i. En eksportør i Yorkshire har ventet i over fjorten dager på grunn av etterslep”.

Andre sliter med å få tak i de nødvendige transittdokumentene,5 som nå krever økonomiske garantier, ettersom agenter raskt bruker opp sine kvoter.

Overgangsproblemer?

Ifølge universitetsprofessor Patrick Minford (f. 1943) fra Universitetet i Cardiff, den eneste framtredende støttespilleren i rekken av profesjonelle økonomer, kan Brexit gjøre at britisk landbruk og produksjon går dukken. Nettopp derfor vil landet kunne konsentrere seg om sine virkelige fortrinn når det gjelder kjøp og salg. Hvordan skal det gå? Tallrike importører og eksportører er nå blitt gisler i et nytt byråkrati, blant annet motehuset til Samantha Cameron,6 slik hennes mann David i egenskap av statsminister karakteriserte den skjebnesvangre folkeavstemningen i 2016.

Ifølge et intervju med fru Cameron kan slike vanskeligheter bare være ”oppstartsproblemer”. En mer langsiktig konsekvens kan være trusselen mot bilindustrien, en stor arbeidsgiver som er avhengig av presise leveringstider i alle forsyningsledd, der komponenter sendes på kryss og tvers over EUs grenser. Det ser ut til at det ikoniske Nissan-monteringsanlegget i Sunderland er trygt for øyeblikket, selv om selskapet har kunngjort planer om å produsere sin nye, elektriske SUV Ariya andre steder.7 Uten egen batteriproduksjon vil sannsynligvis britiske bilprodusenter, som nå er utestengt fra EUs indre marked, sannsynligvis ikke kunne oppfylle opprinnelseskravene når bensinmotorer fases ut.

Frihandelsavtalen mellom EU og Storbritannia som ble avtalt før jul, mistet glansen da innpakningen ble fjernet. Sannsynligheten taler for at avtalen gradvis vil drive Storbritannia mot en relativ nedgang og langsiktig tilbakegang;8 spesielt fordi tjenester – et område der UK står sterkt – ikke dekkes. I mellomtiden blir forbrukerne kjent med den nye virkeligheten, ettersom pakker kommer på dørstokken med krav om toll og merverdiavgift og tomme hyller dukker opp i supermarkedene.9

LES OGSÅ  Brobygger-prisen 2019 til bioingeniør Dag Tveiten

Fortsatt støtte til Boris Johnson

Imidlertid viser meningsmålinger ingen merkbar nedgang i støtten til statsminister Boris Johnson. Kanskje velgerne godtar økonomiske motgang, dersom det er prisen for å løsrive seg fra en union med franskmenn og tyskere. Velgerne overser tilsynelatende statsministerens åpenbare løgner om selve avtalen: at det ikke vil bli noe ekstra papirarbeid for handelen mellom Storbritannia og Nord-Irland, ei heller ingen ikke-tariffære handelshindringer for eksport til eller import fra EU.10 Selv regjeringens feilslåtte svar på koronaviruset – med en dødsrate per innbygger som er, for å sitere Johnsons foretrukne uttrykk, ”i verdenstoppen” – har tilsynelatende ingen virkning.

Sannheten er at Brexit allerede har ”levert”, ikke som et praktisk reformprogram, men som en metode for å utøve politisk kontroll. Det har lyktes i å aktivere en særegen hvit, engelsk blanding av selvmedlidenhet, en forskrudd følelse av rettferdighet og feilplassert offerrolle til en permanent følelse av å være urettferdig behandlet. Politikkutformingen har tatt en hvit-nasjonalistisk vending der hvert nytt initiativ blir sett gjennom filtre av rase og nasjon før det blir avduket for publikum.

Dermed blir EU-borgere betalt for at UK forlater unionen,11 til tross for britenes viktige bidrag som arbeidere og skattebetalere (for ikke å snakke om venner og naboer). Covid-vaksiner blir prioritert helsevesenets frontlinje – men ikke til dem som er født utenlands. Det internasjonale bistandsbudsjettet står overfor dype kutt. Til og med en avtale om å la musikere dra på turneer i EU-land uten å måtte søke om visum for hver enkelt, ble avvist fordi prinsippet om gjensidige rettigheter ville føre til at UK måtte slippe inn utlendinger.12

Strukturell rasisme

I mellomtiden forverres strukturell diskriminering av svarte og britiske, etniske minoriteter. En offisiell rapport fra slutten av januar13 viste at de utgjorde mer enn halvparten av alle ungdommer i varetekt, en andel som nesten er doblet på ti år. Data fra en undersøkelse14 av over en million NHS-pasienter viste at helsesituasjonen til ikke-hvite er dramatisk dårligere.

Man kunne tro at dette var prioriterte saker for den offisielle vaktbikkja, Kommisjonen for likhet og menneskerettigheter (EHRC) – bortsett fra at den er full av fornektelsespersoner og til og med i ett tilfelle,15 en tilhenger av det rasistiske innenriksdepartementets diskriminerende utvisningspolitikk. For å være på den sikre siden er en framtredende kritiker av islam utnevnt til å vurdere UKs kontroversielle anti-terrorismeprogram.16 Det er utformet for å ’motvirke ekstremisme’ i skoler og universiteter og har fått skylden for at muslimske studenter nektes ytringsfrihet.17 

Det hele minner veldig om Donald Trump, og – som Noam Chomsky har sagt18 – tiltrakk hans kontinuerlige utbrudd av sinne og fornærmelser seg oppmerksomheten, mens de som tjente på det bak kulissene, gned seg i hendene og tellet inntektene. Planer klekkes ut19 for videre avregulering av finanssektoren, der bankfolk og spekulanter skjermes mot konsekvensene av risiko. Forslag om et seiersbål for arbeidstakerrettigheter er foreløpig avvist,20 men ingen informerte observatører tror kravene vil bli borte på lenge. Sprøytemidler som dreper bier og som er forbudt av EU, er allerede godkjent for bruk på britisk jord.21

LES OGSÅ  Høstens stortingsvalg

Hva kan man gjøre? En sjelden bølge av lidenskap foruroliget den politiske klassen i Westminster da Rupert Murdochs avis Sunday Times (som har en viktig rolle i sette dagsorden) på forsiden argumenterte for økende støtte til flere folkeavstemninger.22 Denne gangen gjaldt det hvorvidt Skottland, Wales og Nord-Irland fortsatt skal være i union med England, eller velger å bryte ut.

Skotsk parlamentsvalg i mai

Den neste store testen kommer i mai, når det skotske nasjonalistpartiet (SNP) forventes å gå kraftig fram i valget til parlamentet i Edinburgh. Lederen av parlamentet Nicola Sturgeon (f. 1970) har allerede gjort det klart at en seier vil bli tolket som et mandat til å holde en ny folkeavstemming om uavhengighet. Forrige gang, i 2014, tapte SNP i det som ble kalt ”en gang i en generasjon”-hendelse – forutsatt at det ikke skjedde vesentlige endringer i mellomtiden. Siden flertallet av skottene har stemt for å forbli i EU (og, ifølge meningsmålinger, er fiendtlig innstilt til Johnson), ville Brexit innebære akkurat en slik endring.

Det konservative og unionistiske partiet (CUP) – for å bruke dets fulle navn – har bestemt seg for å nekte dem muligheten. Avtalen som nå er på vei, er i ferd med å uthules, og den britiske regjeringen tar tilbake fra EU fullmakter som de tidligere hadde hatt i forståelse med Brussel. Det walisiske parlamentet Senedd Cymru vil for eksempel ikke ha noen innblanding i bruken av offentlige midler som erstatter EUs strukturfond – mens det tidligere kunne allokere pengene i henhold til sin egen analyse av hvor behovet var størst. 

Konservative politikere har gitt mange signaler23 om at de vil omgjøre ordningen helt hvis de får mulighet til det. Valget blir stadig tydeligere: uavhengighet eller gjenassimilering i en britisk stat som er uopprettelig London-sentrert, og for alle praktiske formål, helt ute av stand til meningsfulle endringer.

Styrket britisk selvfølelse?

Et økende argument er at englenderne på lang sikt kan være tjent med å bli kvitt de andre landene. Det ville være en ny opplevelse for Storbritannia å skille lag som følge av Brexit-avstemningen: en uønsket konsekvens av deres egen dårskap og dårlig tro. England trenger å gjennomgå en prosess som best kan uttrykkes av et av de mange sammensatte ordene på tysk og som det ikke finnes ord som beskriver det samme på engelsk, nemlig Vergangenheitsbewältigung. I en ny bok24 oversetter den britiske forfatteren John Kampfner (f. 1962) det som ”å komme overens med historien”, og forbinder det til den tyske suksessen med å bygge en velstående, moderne økonomi.

I Storbritannia blir derimot forvrengte (og rasistiske) forestillinger om ”storhet” avledet av en imperiearv som føles veldig annerledes der enn for de menneskene i verden som ble møtt av slike forestillinger.25 Disse blir i det uendelig brukt for å støtte både vrangforestillingene forbundet med Brexit, og benektelsen av nasjonal ulikhet og urettferdighet på hjemmebane. Disse vrangforestillingene må gjennom en prosess med kritisk gransking og en skikkelig informert offentlig debatt, slik Tyskland etter hvert gjorde med nazismen. 

LES OGSÅ  En ny samfunnskontrakt for landbruket

Ifølge det skotske parlamentsmedlemmet for nasjonalistpartiet Kenneth Wright MacAskill (f. 1958)26 kunne det muliggjøre en ”nasjonal omvurdering” av den typen som ”normalt … følger enten nederlag i krig eller revolusjon”. I stedet kunne det sårt tiltrengte “psykiske sjokket” komme ved at skotten brøt ut. Det kunne gjøre det mulig for engelskmennene å riste på hodet og innse hva som blir gjort mot dem, hvorfor og av hvem:

”De som framhever myten og æren i britisk eksepsjonalisme, er den samme eliten som utarmet det engelske folket”, fortsetter han. Gapet mellom fattige og rike øker, og konsekvensene av Brexit truer de siste generasjonenes framskritt. Å bryte den mytologien er viktig for at England skal gå framover”.

Wales stemte for utmelding, men gitt sjansen ville avgjørelsen bli reversert ifølge meningsmålingene.27 Den nye partiløse (eller ikke-partiet) YesCymru28 vokser nå raskest i Storbritannia. Hva skjer med Wales, spør de, når Skottland forlater UK? Nord-Irland unngikk en hard grense mot den irske republikken bare på bekostning av en tollgrense i Irskesjøen. I valget mellom to unioner valgte irene EU, ikke UK – i det minste når det gjaldt handel.

Disse omveltningene kan avsløre beroligende løgner og gi plass til å konfrontere ubehagelige sannheter. Som tyskerne har vist, er det et viktig skritt mot fornyelse og tilfriskning.

Kan Brexit bli en god løsning? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren

Jake Lynch (f. 1965) fra Australia har en BA-grad i engelsk (1988), en doktorgrad i journalistikk fra Universitetet i Cardiff (1989) og PhD fra City universitet i London (2008). Han er for tiden professor ved Coventry universitet, medlem av TRANSCEND og rådgiver for TRANSCEND Media Service. 

Lynch har 17-årig karriere i journalistikk og var politisk korrespondent i Westminster for Sky News, Sydney-korrespondent for avisen Independent og programleder på BBC World Television News. Han var generalsekretær i International Peace Research Association (IPRA) i 2011–2012 etter å ha arrangert dens toårige globale konferanse i Sydney i 2010 og ble i 2017 tildelt Luxembourgs fredspris på vegne av Schengen Peace Foundation.29

Forfatteren har over 20 års erfaring med fredsjournalistikk, har skrevet sju bøker og mer enn 50 fagartikler og bokkapitler. Lynchs siste bøker er A global standard for reporting conflict (NY og London: Taylor & Francis, 2014) og Blood on the stone: An Oxford detective Story of the 17th century (London: Unbound Books, 2019). 

Hans første artikkel i serien Globalt utsyn omhandlet rettssaken mot Julian Assange og ble publisert i Helsemagasinet 1/2020.

Kilder:

1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-har-signert-brexit-avtale-med-storbritannia/id2688101/

2 Lynch J. Why Britain breaking up would be good for all concerned. TMS 1.2.2021. https://www.transcend.org/tms/2021/02/why-britain-breaking-up-would-be-good-for-all-concerned/

3 https://www.thestar.co.uk/business/south-yorkshire-and-derbyshire-bosses-brand-brexit-deal-total-disaster-set-cost-jobs-and-close-companies-3114964

4 https://twitter.com/JohnShirleyLtd

5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/brexit-border-trouble-deepens-as-key-customs-system-is-maxed-out?sref = yMmXm5Iy)

6 https://www.mirror.co.uk/news/politics/samantha-camerons-business-hit-brexit-23399889?utm_ source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar

7 https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Nissan-pics-Japan-not-Britain-to-make-Ariya-electric-car-for-EU

8 https://www.irishtimes.com/business/economy/credit-analysts-say-uk-economy-will-shrink-as-brexit-deal-lacks-substance-1.4467228?mode=amp

9 https://www.standard.co.uk/business/ms-marks-spencer-brexit-origins-rules-of origin-tariff-b763368.html

10 https://www.independent.co.uk/news /uk/politics/boris-johnson-trade-brexit-keir-starmer-tariff-b1780323.html)

11 https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/26/eu-citizens-offered-financial-incentives-to-leave-uk

12 https://www.thenational.scot/news/19047631.brexit-door-still-open-sort-betrayal-musicians/?ref=twtrec

13 https://labour.org.uk/press/national-scandal-that-more-than-half-of-young-in-custody-are-black-asian-or-etnnic-minority/

14 https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30287-5/fulltext

15 https://www.libertyhumanrights.org.uk/issue/liberty-criticises-appointment-of-David-goodhart-as-ehrc-chair/

16 https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/26/william-shawcrosss-selection-for-prevent-role-strongly-critiscised

17 https://theconversation.com/government-policy-has-left-muslim-students-feeling-unable-to-speak-up-on- campus-142610

18 http://legacy.buzzflash.com/videos/video/noam-chomsky-donald-trump-is-a-distraction

19 https://leftfootforward.org/2021/01/prof-prem-sikka-the-post-brexit-race-to-the-bottom-has-already-begun/

20 https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/27/review-of-uk-workers-rights-post-brexit-is-axed-in-a-sudden-u-turn

21 https://www.ecowatch.com/bees-pesticide-uk-2649874911.html?Rebelltitem=3#rebelltitem3

22 https://www.thetimes.co.uk/article/union-in-crisis-as-polls-reveal-voters-want-referendum-on-scottish-independence-and-united-ireland-wwzpdlg7b

23 https://www.thenational.scot/news/18904314.jacob-rees-mogg-says-tories-must-undo-devolution-restore-constitution/

24 https://atlantic-books.co.uk/book/why-the-germans-do-it-better/

25 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/ma7/07/cambridge-university-britain-slavery

26 https://leftfootforward.org/2020/12/kenny-macaskill-how-scotish-independen-not-federalisme-offers-hope-for-englands-left/?mc_cid = 706883966e&mc_eid = 29f2ee60a1

27 https://www.itv.com/news/wales/2021-01-20/poll-finds-that-wales-would-vote-to-rejoin-the-european-union

28 https://www.yes.cymru/

29 https://luxembourgpeaceprize.org/schengen-peace-foundation/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner