Skip to main content

Folat og AD/HD

Et utilstrekkelig inntak av vitaminet folat i svangerskapet kan øke risikoen for at barnet får AD/HD. Dette kommer fram i en britisk studie som omfattet 100 gravide kvinner.

Tekst Iver Mysterud

Forskerne målte folatinnholdet i røde blodceller i uke 14 av graviditeten, og totalt folatinntak fra kosthold og kosttilskudd ble beregnet ved begynnelsen og på slutten av svangerskapet. Barnas hodeomkrets og kroppsvekt ble målt ved fødsel og senere i småbarnsperioden. Mødrene vurderte barnas problemer mellom sju og ni års alder på et standardisert spørreskjema. Både et lavt nivå av folat i blodcellene og et lavt totalt folatinntak under svangerskapet korrelerte med høyere grad av hyperaktivitet hos barna og problemer med å omgås jevnaldrene.

Jo høyere folatnivå som ble påvist i blodcellene, desto større var barnets hodeomkrets ved fødselen. Dette kan indikere at lave folatnivåer fører til langsommere vekst av hjernen før fødselen. Selv om mer forskning trengs før man kan trekke en klar konklusjon, mener forskerne at studien gir en foreløpig støtte for at lav folatstatus tidlig i svangerskapet kan svekke hjerneutviklingen og bidra til økt sannsynlighet for hyperaktiv atferd, oppmerksomhetssvikt og problemer med jevnaldrende i barndommen. De påpeker at lave folatnivåer er særlig bekymringsfullt i befolkninger med lav inntekt der det er mindre sannsynlighet at mødrene tar folattilskudd før de blir gravide.

LES OGSÅ  Fysisk aktivitet som behandling? Ja takk!

Kilde:

Schlotz W, Jones A, Phillips DIW mfl. Lower maternal folate status in early pregnancy is associated with childhood hyperactivity and peer problems in offspring. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2010; 51: 594-602.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner