Skip to main content

Frisk av bipolar lidelse med vitaminterapi

Store doser vitaminer gjorde Trond Bolås (f. 1970) frisk fra bipolar lidelse. Likevel møtte han  mildt sagt mye motstand fra omverdenen. Nå brenner han for å spre budskapet om at ortomolekylær medisin faktisk virker.

Tekst Anne Lene Johnsen     Foto Shutterstock

Til daglig er Trond Bolås ansatt som overingeniør i Statoil hvor han blant annet har ansvar for kostbare riggprosjekter. Privat er han sterkt engasjert i å få ut informasjon om ortomolekylær medisin og psykisk helse. Trond har selv diagnosen bipolar affektiv lidelse og driver bloggen www.vitaminterapi.info med Jon Petter Lauvstad. Trond har ved hjelp av egne undersøkelser på internett funnet frem til en vitaminbehandling som har gjort at han nå føler seg frisk. Han begynte med denne behandlinga på eget initiativ høsten 2012 og er ikke bare blitt bedre av sin bipolare lidelse, men er også blitt frisk fra mange andre plager, inkludert tvangshandlinger, ledd- og hudplager og tilbakevendende hodepiner.

De sosiale bivirkningene av Tronds vitamininntak er imidlertid ekstreme, for omverdenen liker ikke at Trond ikke lenger tar medisiner. Disse reaksjonene, og vekslingene fram og tilbake mellom skolemedisin og vitaminterapi, har ført til både tvangsinnleggelser, skilsmisse, tap av familie og mulig oppsigelse fra jobben i Statoil.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Behandling»]Vitaminbehandlingen Trond satt seg selv på, besto av: 3 g vitamin C, 3 g vitamin B3 (niacin), 100 mg vitamin B-kompleks og 50 µg vitamin D3 daglig. Cirkapris 300 kroner i måneden.[/gdlr_box_icon]

Dette er hans egen historie:

– Jeg fikk de første symptomene da jeg var rundt tretten år. Da opplevde jeg først tvangsnevroser, samt litt tendens til depresjon og følelsen av å være sosialt isolert. Disse symptomene ble markante da jeg begynte på NTNU i Trondheim. Deretter fikk jeg flere tvangstanker og ble mer nedstemt utover i tjueårene. Jeg gjorde likevel ferdig utdanningen på vanlig måte og begynte å jobbe i oljebransjen, først i Britisk Petroleum, så i SAGA/Hydro og har deretter vært ansatt i Statoil siden 2001.

Jeg oppsøkte lege da jeg var rundt 25-26 år gammel, og dette var første gang jeg fikk behandling for utfordringene mine. Den gang dreide det seg om diagnosen tvangsnevrose (OCD). Mitt problem har alltid vært å gjøre meg ferdig, for eksempel med en tekst. Jeg henger meg veldig opp og klarer ikke helt å bli fornøyd, klarer ikke bli trygg på at det er riktig eller godt nok. Jeg bruker lang tid på å sjekke at alt er i orden, at det ikke ligger igjen noe etter meg og så videre. Det var for eksempel alltid veldig mye styr når jeg skulle fylle bensin på bilen med å sjekke at jeg gjorde alt riktig. I tillegg hadde jeg litt konsentrasjonsvansker. Derfor gikk jeg til legen, og det førte til at jeg begynte med angstdempende medikamenter i lav dose.

Jeg begynte for alvor med medikamenter i 2001, det vil si antidepressiva og medikamenter mot hypomani eller forhøyet stemningsleie. Etter en stund slutta de å virke, og da gikk jeg over til andre medikamenter som virka litt av og på, men som ikke hadde særlig god effekt (jeg fikk Lamictal). Jeg var plaget med flere episoder med hypomani, og dette førte til sykehusinnleggelse i 2007 og mer medisinering mot min vilje.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tronds tips til dem som har en psykisk lidelse:»] Sørg for at du og dine pårørende har oppdatert kunnskap om lidelsen.
Stol på din egen sykdomserfaring. Lær å kjenne hvordan kroppen reagerer på ulike behandlinger.
Vær oppmerksom på at din fastlege er opplært i skolemedisin og muligens ikke kjenner til alternativer.
Stol på deg selv og dine rettigheter. Utfordre legen vedrørende behandlingen han/hun foreslår.
Bytt fastlege dersom du ikke blir hørt. Velg en lege som tilbyr alternative behandlingsløsninger.
Erkjenn at din helse og ditt liv er ditt eget ansvar.
Les bloggen Vitaminterapi.info og Helsemagasinet.
Fokuser på livsstil og ernæring.
Prøv ortomolekylær medisin. Det er svært stor mulighet for at dette vil kurere dine helseplager.
Vær åpen om dine plager. Da kan andre lære av deg, og du av dem. I tillegg bidrar du til samfunnsopplysning og avmystifisering, og til å heve statusen til psykisk syke.
Ikke aksepter at du har en diagnose for livet. Den kan være feil.[/gdlr_box_icon]

En ny vår

LES OGSÅ  Stress er smittsomt

– Våren 2012 hadde jeg mitt første møte med vitaminer. Jeg startet å ta relativt høye doser B-vitamin.  Etter 2 uker var jeg tilbake på jobb og begynte gradvis å ta på meg tyngre og tyngre oppdrag. Jeg fikk etterhvert et tungt oppdrag i Canada og som jeg var prosjektleder for. Da jeg kom til Canada, kjøpte jeg for første gang høydose vitamintilskudd og begynte med disse. Jeg kjente at den bedringen jeg allerede hadde oppnådd, bare fortsatte.

Hvordan kom du på å prøve vitaminer?

– Fordi jeg aldri kom i mål med medikamenter og alltid fikk mange bivirkninger, blant annet utmattelse, trøtthet, konsentrasjonsproblemer og andre kognitive bivirkninger. Jeg ble glemsk, fikk et dårligere språk og var ikke fornøyd med medikamentenes effekt. Derfor begynte jeg å lete på internett og kom tilfeldigvis over informasjon om bruk av niacin (vitamin B3) og foredragene til Abram Hoffer, Andrew Saul og Linus Pauling. Jeg fant ut at vi ikke hadde tilgang på de samme tilskuddene i Norge, men gikk ut og lette etter det sterkeste jeg kunne finne. Dette var februar/mars 2012. Da jeg begynte med disse vitamindosene, skjønte jeg at her var det noe som virkelig stemte. Da jeg var i Canada høsten 2012, fikk jeg tak i vitaminer i skikkelige doser.

– Etter å ha gått gjennom mange eksempler fra praksisen til Abram Hoffer og andre ortomolekylære terapeuter, begynte jeg med en vitaminblanding bestående av 3 g vitamin C, 3 g vitamin B3 (niacin) og 100 mg vitamin-B-kompleks. Dessuten la jeg til 50 µg vitamin D3 for min egen del etter å ha fått litt kjennskap til D-vitaminmangel hos nordmenn.

– Hvis det ikke var for B-vitaminmangel, hadde jeg ikke vært i live, da hadde nemlig ikke min mor og far møttes…

Romanse på Modum

Tronds foreldre var nemlig begge psykiatriske pasienter og møtte hverandre på Modum bad i 1966. Der var Tronds far etter å ha hatt et sammenbrudd mens han gikk på lærerskolen, og mor hadde hatt et sammenbrudd som barnepleier. De ble kjærester, giftet seg i 1967 og fikk sitt første barn – en gutt – i 1968. – Broren min er musiker, lektor i klaver. Han har slitt med mye av det samme som meg, forteller Trond. – Nå har også han begynt å ta vitaminer og har oppnådd stor framgang med det. Trond har også to yngre søstre som har klart seg uten egne plager. Men mange andre i familien har slitt med psykiske lidelser: – Min mor har en onkel som hadde en variant av schizofreni kalt hebefren, og min mors søster har vært på institusjon med schizofreni siden hun var 24-25 år. Far hadde et sammenbrudd som student og ble gradvis dårligere da han var på min alder. Han endte etterhvert på sykehus og i privat pleie. Mor og far skilte lag og ble separert på 80-tallet etter anbefaling fra helsevesenet fordi min far var mye deprimert og hadde mye humørsvingninger.

Trond var selv pasient på Modum i 2006 og møtte behandlingsapparatet med både innsikt og humor om sin historie:  – Jeg sa at de kunne se på meg som en reklamasjon fordi mine foreldre møttes der.

LES OGSÅ  Coimbra-protokollen

Da alt raknet

Fram til februar 2013 har yrkeslivet gått med bare litt tumulter og periodevise sykemeldinger,  men ellers vært relativt håndterbart. Men så skjedde dette:

I februar 2013 kutta Trond ut all skolemedisin. Da han fortalte det til familien, startet et voldsomt bråk. – De nærmeste hadde trodd jeg skulle gå på litium resten av livet. Noen reagerte. Jeg kjenner ikke helt detaljene, men jeg tror det var nærmeste familie som kontaktet fastlegen, som så kalte meg inn til en samtale hvor han var veldig skeptisk til vitaminer og utøvde et veldig press for å ta medikamenter. Jeg sa ja til det for å berolige legen og familien. Så gikk alt galt. Nå hadde jeg fått en ekstremt positiv utvikling på vitaminer, men da jeg fra februar startet igjen med Lamictal, tok det to dager før jeg mistet søvnen, og etter to uker fikk jeg igjen tydelige tegn på hypomani med irritabilitet og uro i kroppen og veldig mye kreativitet og energi. Deretter fulgte noen måneder med store problemer både på jobb og privat, før jeg måtte legges inn i august 2013. Da ble jeg starta på litium igjen og fikk samme plager som tidligere. Nå rakna alt, og jeg ødela alle relasjonene mine mens jeg gikk på litium.

Derfor måtte jeg kutte dem ut helt. I slutten av september var jeg tilbake på kun vitaminer. Da blir jeg normal igjen, men nå er alt rundt meg borte: Hus og familie forsvant (kone og datter), jeg fikk førerkortbeslag i august etter en kjøretur i manisk tilstand hvor jeg blant annet kjørte gjennom en bomsluse i 150 km/t. Samme kveld ble jeg lagt inn av venner via legevakta i Drammen og endte opp på Lier sykehus. Jeg stakk av fra Lier tre ganger og ble henta tilbake to ganger av politiet. Den tredje gangen reiste jeg med danskebåten til København og var etterlyst. Jeg reiste også til Canada på Statoils regning i september da jeg var manisk, og da var jeg også irritabel og sendte dem noen sure e-poster.

Det Trond gjorde i denne maniske perioden, har ført til at Statoil ønsker å si ham opp.  – Min fagforening mener dette er helt feil, og at min atferd skyldtes sykdomssymptomer – symptomer jeg fikk på grunn av medikamentene jeg ble oppfordret til å ta, sier Trond. Konflikten med arbeidsgiveren pågår i disse dager. – Min kone er riktignok i en tilstand av forvirring. Hun venta at jeg skulle bli alvorlig syk da jeg sluttet med litium, men ser at jeg er friskere når jeg tar vitaminene.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Gode erfaringer fra kosttiltak mot psykiske lidelser»]Naturterapeut Silje Tuxen Thingvoll (f. 1969) har arbeidet fulltid med naturmedisin i over 15 år og har jobbet tett sammen med flere tusen mennesker. Hun observerer at personer som oppsøker alternativ behandling og betaler dette fra «egen lomme», som regel er ressurssterke, intelligente mennesker som har tatt fullt ansvar for egen helse. Hun har mange klienter som har blitt kvitt angst og depresjon (og andre sykdommer) ved hjelp av riktig ernæring, og har gjort seg flere betraktninger om dette.

– I begynnelsen trodde jeg at psykiske lidelser helst ble løst ved å jobbe følelsesmessig, og at det alltid var traumer og vonde opplevelser som lå bak. Men gjennom årene har jeg fått erfare at fysiske ubalanser og en ubalansert biokjemi ofte spiller en vel så stor rolle. Jeg synes derfor at det er viktig å kartlegge så mye som mulig av dette slik at man er upåvirket av biokjemiske faktorer når man skal finne tilbake til psykisk balanse og trivsel.

Thingvolls erfaring er at det er spesielt faktorer som blodsukkersvingninger, intoleranser overfor melk og gluten og ubalanser i vitamin- og mineralstatus (for eksempel forholdet mellom kobber og sink eller mangel på magnesium, B-vitaminer og fettsyrer) som forårsaker de største psykiske plagene.

– Mange som sliter med angst, depresjon, AD/HD, utbrenthet etc. kan få stor hjelp av å rette på kosthold og ernæring, mener Thingvoll, og påpeker at det ofte er viktig med tilskudd i større doser enn det som selges i Norge for å få rettet opp ubalansene. Hun mener at det også er viktig med et “rent kosthold” med mest mulige økologiske ingredienser. Hun er også opptatt av at en slik kostomlegging ofte innebærer at man må gjennom en fase med avgiftning av kroppen, og at det er viktig at klienten har fått en forståelse for dette slik at man ikke gir opp før man har gitt ernæringstiltakene en sjanse.[/gdlr_box_icon]

Nå – på den “andre” siden

LES OGSÅ  Forutinntatt offentlig vitenskapskomité?

I dag er Trond opptatt av å få ut informasjon om hvor effektiv vitaminbehandlingen har vært for ham, og også hvordan omgivelsene har reagert. Han gjør dette blant annet via nettet. – Jeg starta en blogg i mai 2013, motivert av den motstanden som oppsto i omgivelsene og som var så ekstrem. Jeg måtte ta et bevisst valg og prioritere å få ut min historie, selv om det betyr ”krig” og mye motstand. Når livet mitt nå begynner å normaliseres og jeg får litt harmoni i livet igjen, ønsker jeg fortsatt å bidra med folkeopplysning om virkningene av ortomolekylær medisin.

Om kosthold generelt sier han: – Det jeg oppdaget tidlig da jeg begynte med tilskuddene, var at bare å ta disse gjorde noe med appetitten og dreide den mot sunnere mat. Jeg mistet suget etter sjokolade og sukker – det forsvant! Jeg ble mer sulten på ordentlig mat.

Mål med blogg

Tronds mål med bloggen er å skape debatt om ernæring generelt og om terapeutisk ernæring i Norge. Han har også et mål om at vitamintilskudd i høye doser skal bli tilgjengelig i butikkene, å bidra til allmennhetens ønske om å få kunnskaper om vitaminterapi samt at det skal bli utdannet flere terapeuter og organisasjoner som kan veilede folk.

– Konseptet psykiatriske diagnoser vil trolig forkastes i løpet av de neste 20 årene. Det samme gjelder konseptet psykiatere. En moderne sivilisasjon kan ikke akseptere en så sneversynt kategorisering av mennesker, basert på en liten gruppe ”skolelærdes” oppfatning og definisjon av normalitet, sier han.

– Jeg har kjent på hjernen og kroppen hvor ekstremt effektivt riktige vitamintilskudd kan være. De har gitt meg et nytt liv på godt og vondt: – Når jeg snakker om vitaminer versus skolemedisiner, ler folk. Jeg tror at psykofarmaka alltid vil ha en rolle i behandling av psykiske lidelser, men at de bør tones kraftig ned. Dette gjelder særlig for endogene, genetiske lidelser, hvor ernæring kommer til å råde grunnen om 10-15 år, mener han.

  Jeg ser på dette som en ny rolle for meg: Å bruke min kunnskap fra både en oppvekst i psykiatri, og håndtering av egne plager så godt jeg kan. Dette er et nytt livsmål for meg: å kunne bruke mine kunnskaper til å hjelpe andre.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Allsidig naturterapeut»]Silje Tuxen Thingvoll (f. 1969) fra Stavanger er utdannet innen flere naturmedisinske behandlingsmetoder fra Norge, Sverige, USA og England, inkludert soneterapi/refleksologi, massasjeterapi, kinesiologi, vitamin- og mineralterapi, tankefeltterapi, meditasjon og veiledning (coaching).

Hun har en allsidig praksis fra 1999 og har anbefalt ortomolekylær medisin siden 2001 i form av håranalyser fra Trace Elements og kostholdsveiledning fra EAT-dietten, med fokus på den individuelles eventuelle matintoleranser.

Kontaktinformasjon:
www.helheten.no
Tlf: 971 43 483[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner