Skip to main content

Hjernen trenger fett, se hvilke fettkilder som er best

Ukeslutt 13. januar 2023 Denne uka kan du lese om betydningen av å spise fett for å beskytte og styrke hjernen. Videre kan du lese om dette:

 • Immunhelse og mikronæringsstoffer
 • Problemer med plantebaserte dietter
 • Bedre helse med Ginkgo biloba
 • Forsmådd og bitter folkemedisinplante under lupen
 • Reinsdyrtarmer har bakterier som regulerer varmen
 • Vitamin D-mangel viktig årsak til overfylte sykehus
 • Sykepleier anlegger sak fordi hun ble oppsagt under pandemien
 • Morbær mot covid-19
 • Forbud mot klemming og annen galskap
 • Anthony Fauci løy den dagen alt endret seg
 • Sensur og undertrykking av faglig opposisjon under pandemien
 • Sjokkerende laboratorieundersøkelse av koronavaksiner
 • Kan koronavaksiner gi kreft?
 • Hvor mange bivirkninger må til før covid-19-vaksinene stoppes?
 • I USA tror mer enn én av fire at noen de kjente, døde av covid-19-vaksiner
 • CDC tvunget til å frigi covid-vaksineskaderapport
 • Jo flere doser av mRNA-vaksiner, desto større sannsynlighet for hjerteskade
 • Korte videosamtaler om eloverfølsomhet
Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Tekst Iver Mysterud

Spis fett for å beskytte og styrke hjernen

Det er tema for en artikkel i The Epoch Times 31. desember 2022.

Fett er avgjørende for en frisk hjerne. Hele 60 prosent av hjernen består av fett. Artikkelen handler om hvorfor fett er viktig for hjernen, hvilke typer fett man bør innta og hvilke man bør unngå.

Immunhelse og mikronæringsstoffer

Helsekostprodukters informasjonstjeneste HSIS (The Health and Food Supplements Information Service) gir ifølge dem selv nøyaktig og balansert informasjon om vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd til media og til helsepersonell som arbeider med kosthold og ernæring. Deres mål er å forbedre forståelsen av hvilken rolle kosttilskudd spiller for å opprettholde god helse. HSIS samarbeider med et panel uavhengige kostholds- og ernæringseksperter for å presentere fakta om kosttilskudd på en enkel og grei måte. HSIS-eksperter er tilgjengelige 24/7 for å gi kommentarer og informasjon til media. HSIS har gitt ut en rapport om betydningen av ulike mikronæringsstoffer for immunsystemets funksjon. Denne kommunikasjonstjenesten har også gitt ut en rekke andre rapporter om helserelaterte temaer.

LES OGSÅ  Tap i ankesaken om "smartmålere"

Problemer med plantebaserte dietter

HSIS (The Health and Food Supplements Information Service) har gitt ut en rapport om problemer med plantebaserte dietter og betydningen av tilskudd for folk som følger slike dietter.


Bedre helse med Ginkgo biloba

Ginkgo biloba er et tre der konsentrater av bladekstrakt er kjent for å bedre kognitiv ytelse. Imidlertid er fordelene og bruksområdene omfattende. For eksempel kan ginkgo tas som et afrodisiakum, så vel som et middel mot PMS, hodepine, migrene og angst. Det gir også generelle beskyttende fordeler for helsa di gjennom en rekke antioksidanter. Åtte fordeler av å bruke denne urten er presentert på Sciencedaily.com 18. desember 2022.

Oversett, bitter folkemedisinplante under lupen

Søterot var tidligere en mye brukt medisinplante, men har vært oversett av vitenskapen. Nå er innholdet kartlagt med sikte på videre forskning. Dette tas opp i en artikkel på Universitetet i Oslos nettsted Titan 2. januar. Hadde planten fått navn i dag, måtte Forbrukertilsynet ha grepet inn mot villedende markedsføring. Søterot er nemlig langt fra søt, men smaker bittert.

Reinsdyrtarmer har bakterier som regulerer varmen

Reinsdyr er en art som er tilpasset et liv i kulda – så hvordan får de det når klimaet blir varmere? Dette tas opp i en artikkel på Titan 22. desember 2022.

Vitamin D-mangel viktig årsak til overfylte sykehus

Før influensasesongen braker løs for alvor, er sykehusene fulle. Men betydningen av D-vitamin vil helsemyndighetene likevel ikke understreke. Dette tar journalist John Enebak opp i en artikkel på Hemali.no 29. desember 2022.

Sykepleier anlegger sak fordi hun ble oppsagt under pandemien

Iris Frohe ble oppsagt på legevakta da hun som uvaksinert ikke godtok forskjellsbehandling og særtiltak. Nå venter en historisk rettssak. Dette går fram av artikkel på Hemali.no 8. januar.

Frohe anlegger ikke sak for å få tilbake jobben i Hamar kommune, men av prinsipp. Advokat Barbro Paulsen fører saken. Hun mener at den først og fremst omhandler diskriminering og forskjellsbehandling uten at det er framlagt tilstrekkelig medisinskfaglig begrunnelse.

Morbær mot covid-19

Studier har funnet at stoffer fra morbærkvister effektivt hemmer covid-19-infeksjon. Dette er omtalt på The Epoch Times 30. desember. Morbærtre er blitt brukt i tusenvis av år som medisinsk urt i Kina, Sør-Korea og andre land. Morbærkvister er tørkede, unge grener av morbærtreet (Morus alba) er også mye brukt til å behandle leddgiktsmerter, slag, delvis lammelse, ødem, fotsopp og hudirritasjon.

LES OGSÅ  Nei til vaksinasjonstvang!

Forbud mot klemming og annen galskap

Unødvendige koronaregler har kostet samfunnet hundrevis av milliarder kroner og påført oss store skader. Ikke minst vil barn og unge som har fått ødelagt mye av to skoleår og blitt påført både angst og traumer, få lide for dette i tiår framover. Nedstengningen av skoler viste seg å ha vært helt unødvendig, men vil de ansvarlige beklage? Dette skriver Pål Steigan i en artikkel på Steigan.no 4. januar.

Anthony Fauci løy den dagen alt endret seg

I en oversatt artikkel på Steigan.no 4. januar kommer Jeffrey A. Tucker fra Brownstone Institute med en sterk kritikk av USAs sjefspandemirådgiver, Anthony Fauci.


Han skriver: ”Anthony Fauci er endelig borte fra posisjonen sin. La oss huske at det var han som satte denne ulykken i gang, sløst bort sin troverdighet, mens han ødela folkehelsen og mye annet med den. Mer enn noen andre har han ansvar, selv om han handlet på andres vegne. Det gjelder spesielt hvis han utførte en skjult agenda (velg teorier).”

Sensur og undertrykking av faglig opposisjon under pandemien

Leger og forskere over hele verden som på faglig grunnlag utfordret myndighetenes oppfatninger om behandling av covid-19, bruken av ansiktsmasker, vaksiner og nedstengning, ble aktivt undertrykket av myndighetene.

De ble godt hjulpet av Google, Twitter, YouTube og Facebook. Dette har vært kjent lenge, og det kommer stadig mer kunnskap om hva som egentlig skjedde. For eksempel er det etter Elon Musks oppkjøp av Twitter blitt kjent hvordan undertrykkingen skjedde på denne plattformen.

Nå har israelske forskere studert sensur og undertrykking under pandemien, publisert i tidsskriftet Minerva 1. november 2022. Dette er en kvalitativ studie der 13 etablerte leger og forskere fra syv land er intervjuet.

Sjokkerende laboratorieundersøkelse av koronavaksiner

Det viser seg at innholdet i koronavaksiner varierer sterkt. Noen ser ut som en saltløsning, mens andre inneholder partikler som ikke hører hjemme i vaksiner. En del inneholder polyetylenglykol, som kan gi anafylaktisk sjokk hos enkelte og forstyrre immunresponsen.
Patologen Ryan Cola har undersøkt innholdet i koronavaksiner og oppdaget en rekke stoffer som ikke skulle vært der, antakelig forurensning. Dette kommer fram i en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola i The Epoch Times 1. januar.

Kan koronavaksiner gi kreft?

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 30. desember 2022.

Bivirkningsrapporter fra USA viser økning i kreftforekomst etter at massevaksineringen begynte, særlig av hurtigvoksende kreft. Artikkelen forsøker å forklare hvordan immunsystemet kan påvirkes av koronavaksinene og gi kreft.

LES OGSÅ  Sju naturmidler som kan gi vekttap og bedre blodsukkerbalanse

Hvor mange bivirkninger må til før covid-19 vaksinene stoppes?

Dette er tema for en artikkel av Foreningen lov og helse på Steigan.no 5. januar.

Den sammenlikner innrapporterte bivirkninger etter svineinfluensapandemien i 2009 med innrapporterte bivirkninger til Legemiddelverket i 2020–2021.

I USA tror mer enn én av fire at noen de kjente, døde av covid-19-vaksiner

Nesten halvparten av amerikanerne tror at COVID-19-vaksiner kan være skyld i mange uforklarlige dødsfall. Mer enn en fjerdedel sier at noen de kjenner, kan være blant ofrene. Dette tas opp i en artikkel på Steigan.no 5. januar.

CDC tvunget til å frigi covid-vaksineskaderapport

USAs sentre for sykdomskontroll og -forebygging (Centers for Disease Control and Prevention) rapporteringssystem for bivirkninger av mRNA COVID-19-vaksiner viser klare faresignaler for dødsfall. I tillegg dokumenteres en rekke skader på hjerte, nervesystem, blødninger, hematologiske, immunsystem og menstruasjonsbivirkninger og andre hendelser blant voksne. Dette tas opp i en artikkel på Steigan.no 6. januar.

Jo flere doser mRNA-vaksine, desto større risiko for hjerteskade

Vaksineskadde mennesker må ivaretas, sier de to ledende kardiologene Peter McCullough og Aseem Malhotra. Dette kom fram av en artikkel i The Epoch Times 21. desember 2022. De to kardiologene mener at koronavaksinene har gjort større skade enn nytte. En stor andel av pasientene har opplevd skader, spesielt på hjertet.

Korte videosamtaler om eloverfølsomhet

Dette er et samarbeid mellom forsker Olle Johansson og helserådgiver Davida van der Walt fra On Route Health.

Klipp 1 – Why IN THE KNOW?
Klipp 2 – Identifying EHS – https://www.youtube.com/watch?v=GaaQYH4Lo3k
Klipp 3 – MCS and EHS https://www.youtube.com/watch?v=EzHbcHrGDoY&t=2s
Klipp 4 – EHS Symptoms https://www.youtube.com/watch?v=jZ-NQEOm1L0&t=3s
Klipp 5 – Is EHS a psychological illness? https://www.youtube.com/watch?v=Bg98tGeblAo
Klipp 6 – Tinnitus and EHS https://www.youtube.com/watch?v=1igx0BJWygU
Klipp 7 – How does EHS develop? https://www.youtube.com/watch?v=xdsoZbTwMcE
Klipp 8 – Neurological symptoms https://www.youtube.com/watch?v=kE2E_11R29Y
Klipp 9 – EMF, the immune system, oxidative stress and DNA damage https://www.youtube.com/watch?v=VOYpeIxO8RM
Klipp 10 – Psychological effects of exposure to EMF 
Klipp 11 – EHS and Nutrient Deficiencies
Klipp 12 – Is EHS damage permanent? https://youtu.be/rrd7QZ4heqw

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner