Skip to main content

Trådløs stråling kan skade planter og dyr

Ukeslutt 6. januar 2023. Denne uka kan du lese at stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer kan skade planter og dyr. Videre kan du lese om dette:

 • Kan mobilstråling påvirke hjertet negativt?
 • Kan partene i strålingsdebatten møtes for å komme fram til enighet?
 • Lavt vitamin D-nivå øker risikoen før død
 • Ble sykere etter koronavaksine og ønsker bare å bli tatt på alvor
 • Hvordan pandemipolitikere i Storbritannia forsøkte å knuse all motstand
 • Marianne Foss (44) fikk ME etter covid-19-vaksinen: – Jeg sørger over det livet som er tapt.
 • Den australske legen Kerryn Phelps avslører ødeleggende skader etter koronavaksinering og sier leger er blitt ”sensurert”
 • Finnes det ord leger bør forbys å bruke?
 • Regjeringens utdaterte forståelse av psykisk helse
 • Nytale om mat, landbruk og menneskeheten – økomodernismens utopi
 • Kan aspartam føre til angst?
 • Lege Sjur Even Aunmo: – På tide å bytte ut kolesterol med blodsukker som årsak til hjerte- og karsykdom?

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer skader planter og dyr

Flere tiår med forskning viser skadelige effekter, og det er på tide å gjøre noe med det, skriver B. Blake Levitt, Henry Lai og Albert Manville i en fagartikkel i Frontiers in Public Health 25. november 2022.

De påpeker at grenseverdier er utarbeidet for å beskytte mennesker og at dyr er ubeskyttet av lovverket. Temaet ble tatt opp i nyhetsbrevet til den australske legen Lyn McLean 9. desember 2022.

Kan mobilstråling påvirke hjertet negativt?

Ja, mener forskere fra den amerikanske organisasjonen Environmental Working Group. De har foretatt en litteraturgjennomgang som ble publisert på nett 22. november 2022.

Forskerne har særlig basert seg på studier av forsøksdyr. Stråling fra mobiltelefoner, nettbrett og andre kommunikasjonssystemer kan for eksempel gi hjertesvulster, forandre hjerteraten, gi oksidativt stress og påvirke blodtrykket. Temaet er tatt opp i nyhetsbrevet til den australske legen Lyn McLean 16. desember 2022.

LES OGSÅ  Planter kan beskytte nerver mot strålingsskader

Kan partene i strålingsdebatten møtes for å komme fram til enighet?

Den polske professoren Dariusz Leszczynski, som nå arbeider i Finland, publiserte en artikkel i fagtidsskriftet Frontiers in Public Health 15. desember 2022.

Her foreslår han å arrangere et konsensusmøte mellom de to hovedpartene i synet på stråling, der målet er å komme fram til enighet. Dette dreier seg om

 1. de gruppene helsemyndighetene i vestlige land baserer seg på (ICNIRP + ICES-IEEE) og
 2. representanter for aktivister og uavhengige forskere.

Sistnevnte blir sjelden invitert til offisielle møter som myndighetene avholder rundt om i verden. Målet bør være å komme fram til enighet i tolkningen av ulike studier, slik at man kan komme fram til grenseverdier det er enighet om. Per i dag fastsettes grenseverdiene av myndighetene og anerkjennes av deres støttespillere. Uavhengige forskerne og aktivister mener at disse ikke er strenge nok.

Helsemagasinet mener Leszczynskis forslag er konstruktivt og håper det kan bli gjennomført så snart som mulig. Imidlertid er det sterke kommersielle interesser som ikke ser seg tjent med å komme fram til enighet om alle studiene. Telekomindustrien ønsker å bevare status quo og la ”myndighetenes grupper” få siste ord i saken. Denne industrien har stor påvirkningskraft i samfunnet generelt og på en rekke forskere. Helsemagasinet er derfor ikke optimistisk når det gjelder å få gjennomført et konsensusmøte i nær framtid, selv om vi krysser fingrene for at det skal skje.

Lavt vitamin D-nivå øker risikoen før død

Mennesker som er genetisk predisponert for å danne lite vitamin D (25 nmol/l), har ifølge en britisk studie 25 prosent økt risiko for å dø av enhver årsak, sammenliknet med dem som genetisk danner normale nivåer i blodet (50 nmol/l). Dette kommer fram av en artikkel publisert i fagtidsskriftet Annals of Internal Medicine i november 2022.

Studien er utført ved å analysere data fra over 307 000 mennesker av europeisk herkomst (kaukasier) i en biobank. Riskoen for død av alle årsaker ble gradvis mindre med økende serumnivå av vitamin D.

Ble sykere etter koronavaksine og ønsker bare å bli tatt på alvor

Dette gjelder 41år gamle Heidi Andresen, som i 13 år har vært rammet av ME. Hun ble mye dårligere etter tredje dose koronavaksine. Hennes historie ble fortalt i en artikkel på tv2.no 2. januar.

LES OGSÅ  Furu og gran skades av stråling fra basestasjoner

Pandemipolitikere i Storbritannia forsøkte å knuse all motstand

Dette er tema for et blogginnlegg av journalist Lynne McTaggart 16. desember 2022.

Innlegget tar utgangspunkt i at helseminister Matt Hancock har kommet med bok om pandemihåndteringen.

Marianne Foss (44) fikk ME etter covid-19-vaksinen: – Jeg sørger over det livet som er tapt.

Hennes lege fastslår at sykdommen ME er utløst av mRNA-vaksinen, men Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har avslått Mariannes krav. Dette kan man lese om på Hemali.no 17. desember 2022.

Saken ble fulgt opp på Hemali.no 18. desember. Der blir svar fra NPE omtalt.

Den australske legen Kerryn Phelps avslører ødeleggende skader etter koronavaksinering og sier leger er blitt ”sensurert”

Den tidligere presidenten for Den australske legeforeningen har brutt sin taushet om å offentliggjøre beskrivelsen av en ødeleggende skade av koronavaksiner. Han kritiserer kontrollorganene for å sensurere offentlig diskusjon med trusler mot leger. Dette tas opp på Steigan.no 21. desember.

Phelps sier det er en misforståelse at hjertebetennelse etter mRNA-vaksiner er mild, forbigående og oftest rammer unge menn. Det finnes mange tilfeller av ikke-milde, vedvarende hjertebetennelser som ikke er begrenset til unge menn.

Finnes det ord en lege bør forbys å bruke?

Ja, mener skribent John Launer i et innlegg i British Medical Journal 6. desember 2022.

Han mener leger skal slutte å bruke uttrykkene ”mangler innsikt”, ”fornekter virkeligheten ” og ”manipulerende” om sine pasienter. For Launer lukter dette av moralsk nedvurdering forkledd som diagnose.

Regjeringens utdaterte forståelse av psykisk helse

Med sitt nye ekspertutvalg demonstrerer regjeringen at den ikke tar innover seg FN og WHOs signaler, skriver 19 fagfolk i en kronikk i Morgenbladet 15. desember 2022.

De skriver: ”… når det er livet som gjør vondt, er det mest hensiktsmessig å endre livsbetingelsene. En behandlingsintervensjon kan ofte inngå som del av dette, men det finnes liten støtte i forskningen for at psykiatriske diagnoser i særlig grad sier noe om hva som vil være den beste behandlingen. Tvert imot. Det samme hjelper på tvers av diagnoser, og folk med samme diagnose blir bedre av ulike tilnærminger.”

LES OGSÅ  Øynene er også et speil for demens

Senere i kronikken skriver de at ”Når WHO har laget en oversikt over praksiser som gjør folk bedre og tvangsbruk i behandlingsøyemed unødvendig, hvorfor setter ikke regjeringen heller ned et utvalg som kan se på hvordan vi kan bygge et hjelpeapparat bestående av slike praksiser?”

Nytale om mat, landbruk og menneskeheten – økomodernismens utopi

I et innlegg på Steigan.no 21. desember 2022 tar den kanadiske forskeren Colin Todhunter et oppgjør med bruken av genmodifiserte organismer i landbruket.

Det er en sterk retning – økomodernisme – og sterke krefter som ønsker omfattende bruk av organismer i framtidens matproduksjon, men som Todhunter skriver, finnes mange faglige og politiske argumenter mot dette.

Kan aspartam føre til angst?

Ja, hvis man kan overføre resultatene fra en dyrestudie til mennesket. Den er publisert i en fagartikkel i PNAS 2. desember 2022.

I tillegg til at aspartaminntak var koblet med angst, kunne forandringer i mental helse bli overført til etterfølgende generasjoner. Studien omfattet mus som fikk drikke vann som inneholdt aspartam i en dose som tilsvarte 15 prosent av det Mat- og medikamentdirektoratet i USA (FDA) har fastsatt som maksimalt inntak for mennesket. Dyras angstatferd ble påvist i labyrinttester og vedvarte over flere generasjoner etter at en gruppe hanner var eksponert for det kunstige søtstoffet. Aspartam forstyrrer genreguleringen i amygdala i hjernen, som spiller en rolle i å regulere angst og fryktresponser.

Lege Sjur Even Aunmo: – På tide å bytte ut kolesterol med blodsukker som årsak til hjerte- og karsykdom?

I et innslag på NRKs Nyhetsmorgen i desember uttalte professor Kåre Harald Bønaa at ”voksne bør kjenne sin kolesterolverdi.” Det ble vist til at dødelig hjertesykdom er redusert med 85 prosent siste 50 år. Årsaken til dette er blant annet røykekutt og raskere akuttbehandling, ikke forhøyet kolesterolnivå eller bruk av statiner. Andre faktorer er viktigere ifølge lege Sjur Even Aunmo, lege og spesialist i indremedisin dr.med. Erik Hexeberg og ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski. Dette kan du lese om på Hemali.no 23. desember 2022.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner