Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Artikler > Hormoner > Hormonforstyrrere og diabetes type 2

Hormonforstyrrere og diabetes type 2

Selv om høyt og vedvarende inntak av ”raske” karbohydrater er den viktigste drivkraften i sykdomsprosessen ved diabetes type 2, er det ikke bare genetisk sårbarhet som sier noe om risikoen for å rammes. Den påvirkes også av miljø- eller livsstilsfaktorer. Spanske forskere har gått gjennom den etter hvert omfattende faglitteraturen som viser at hormonforstyrrende stoffer er en medvirkende årsak til sykdommen. Vanlig forekommende hormonforstyrrende stoffer, som dioksiner, pesticider og bisfenol A, er i dyreforsøk vist å føre til insulinresistens og endre funksjonen til betacellene. Slike stoffer binder seg til mottakere på cellene eller andre mål og fører til at hormonelle virkninger enten imiteres eller blokkeres. Mange av stoffene virker som østrogener i insulinfølsomme vev og i betaceller og induserer en gravidliknende metabolsk tilstand karakterisert ved insulinresistens og hyperinsulinemi (kronisk forhøyet insulinnivå). Hvis man eksponerer voksne mus for slike hormonforstyrrende stoffer, utvikler de insulinresistens og andre metabolske endringer. I gravide mus endrer hormonforstyrrende stoffer omsetningen av glukose, og den homeostatiske reguleringen av glukose i blodet og bukspyttkjertelens hormonregulering endres hos avkommet. Selv om det trengs mer eksperimentell forskning, foreligger allerede nok dokumentasjonen til å oppfatte hormonforstyrrende stoffer som risikofaktorer for diabetes type 2 og andre sykdommer som er forbundet med insulinresistens. IM

Kilde:

Alonso-Magdalena P, Quesada I, Nadal A. Endocrine disruptors in the etiology of type 2 diabetes mellitus. Nature Reviews Endocrinology 2011; 7: 346-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21467970

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar