Skip to main content

Bridgeskolen: Hva gjenmelder åpneren når makker svarer 1 NT?

Når du skal melde igjen etter at makker har svart på din åpning, har du ofte mange meldinger til rådighet. Husk at du alltid er ute etter å beskrive hånden din best mulig med tanke på styrke og fordeling. Noen ganger kan du støtte makkers farge (for eksempel 1? – 1 ? – 2 ?). Når vi melder ”1 over 1”, kan vi noen ganger melde en ny, egen farge (for eksempel 1? – 1? – 1?). I begge disse tilfellene vet vi at makker har minst 6 HP, men kan ha mer. Når makker derimot svarer 1NT på din åpningsmelding, viser han en begrenset hånd. Svaret 1 NT på en åpningsmelding betyr at makker har 6-9 HP og at han ikke har en egen meldbar farge. Hvis du for eksempel åpner med 1? og makker svarer 1NT, vet du altså både at han har under 10HP, og at han ikke har 4 spar. Da ville han i så fall meldt 1?. Hadde han ikke hatt spar, men hatt mer enn 10HP og en egen, meldbar farge, kunne han meldt på 2-trinnet.

Etter at makker har svart 1NT, må du vurdere om du skal passe, invitere eller kreve til utgang, eller selv melde utgang direkte. Hvis du har en svak åpningshånd, vet du på grunnlag av makkers melding at dere ikke har nok til utgang. Da bør du passe så raskt som mulig. Hvis åpningsfargen din er en langfarge, det vil si 6 kort eller flere, og du tror det er bedre å spille en kontrakt med din langfarge som trumf, gjenmelder du den så lavt som mulig, altså på 2-trinnet. Det er ikke et krav til å melde mer, og makker skal passe.

LES OGSÅ  Kortkontrollkunsten

Eksempel – dette er dine kort:

?ED1087

?105

?KKn42

?K1087

Her åpner du med 1? og bør passe hvis makker svarer 1NT.

Har du derimot en invitthånd, kan du melde enten 2NT eller 3 i åpningsfargen for å invitere til utgang. Du vet at makker maksimalt kan ha 9HP, så du må selv ha nok kort til at du tåler at makker melder utgang hvis han har 8-9HP. Hvis du har en tofargehånd med minst 5 kort i åpningsfargen og 4 i den andre, kan du melde den andre fargen din forutsatt at den rangerer under åpningsfargen! (Gjør den ikke det, vil meldingen være et krav. Dette heter å reversere.) Det vil altså si at du kan åpne med 1?, få 1NT fra makker, og gjenmelde for eksempel 2? fordi ruter rangerer under ?. Men du kan ikke gjenmelde 2?, for spar rangerer over hjerter.

Hvis du melder en ny farge på 2-trinnet, kan makker velge å passe, støtte din først meldte farge fordi det vil bli en bedre kontrakt, eller melde 2NT. 

Eksempel – dette er dine kort:

?ED1087

?KD

?KKn742

?10

Her åpner du med 1? og kan invitere med 2?.

Hvis du har en sterk åpningshånd, kan du melde utgang direkte etter at makker har svart 1NT på åpningen din. Du vet at makker har 6-9HP. For å spille utgang bør dere ha rundt 25-28HP, avhengig av utgangen.

Et eksempel: Hvis du selv har 19 HP vet du at dere til sammen har minst 25, trenger du ikke mer informasjon fra makker for å vite at dere skal spille utgang. Du kan for eksempel melde 3NT eller 4 i din langfarge, avhengig av hva du vurderer som best – eller du kan etter makkers melding kreve til utgang. Mer om slike kravmeldinger neste gang.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Å planlegge et spill

Neste gang: Melding som er utgangskrav: Ny farge på 3-trinnet.


 

Et spill for deg som er litt dreven

 

I dette spillet blir du spillefører i 6 ? i Syd etter åpning 1? i Nord og deretter 1? inn – 2 ? – 3? – p – p – 6?. Utspill: ?10:

 

Nord:

? 8732

? D7

? K7

? EKD93

 

Vest:

? D4

?10952

? 9652

? 1062

 

Øst:

? EKn5

? KKn643

? 8

? Kn754

 

Sør:

? K1096

? E8

? EDKn1043

? 8

 

Du tok en sjanse og hoppet til slem. Hvordan få 12 stikk her? Du har 10 toppstikk. Vi trenger spar ess i Øst. Hvis Vest har ?K, kan du selvfølgelig legge damen og få 2 hjerterstikk, men det er lite sannsynlig etter meldingsforløpet. Kontrakten står hvis spilleren som har ?K (sannsynligvis Øst) har 4? og esset minst 3de i spar.  Øst blir skvist i tre farger når vi etter å ha stukket utspillet med esset (liten fra bordet) tar 5 runder trumf. Selv kaster vi 3 spar i bordet. Øst må nå kaste 4 kort. Straks Øst kaster en kløver, får vi 5 kløverstikk. Hvis Øst kaster en spar, får vi 2 sparstikk. Eller: Hvis Øst velger å kaste alle sine 4 gjenværende hjerter inkludert ?K, får vi for damen. Kjedelig å være Øst i dette spillet, gitt.

 

 

 

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner