Skip to main content

Hvem skal bestemme våre helsevalg?

Ønsker du å bestemme over egen helse? Ønsker du fri tilgang på helsefremmende naturmidler, økologisk mat og fri informasjon? Ønsker du å kunne vite om du spiser genmodifisert mat eller ikke?

Tekst Børge Eliassen

Mine hjertesaker

I denne spalta slipper vi til representanter for ideelle organisasjoner som virkelig brenner for sine saker. Her setter styreleder Børge Eliassen i Fritt helsevalg (FHV) søkelys på FN-organisasjonen Codex Alimentarius.

Argentinas representant i FN-organet Codex Alimentarius sa i 2005 at ”vitaminer er farlige og må bli stoppet!” Oppfatningen tilsvarer den norske myndigheter har. Her hjemme selges tobakk, snus, alkohol og løsemidler, mens en rekke ufarlige vitaminer i terapeutiske doser er forbudt.

Codex-sekretariatet hevder at ”forbrukerbeskyttelse” er en av deres grunnpilarer. Men er det sant? Det faktiske forholdet er at Codex vil ”beskytte” deg mot effektive kosttilskudd selv om de inneholder ufarlige doser vitaminer eller mineraler. Samtidig vil de skjerme forbrukerne mot kunnskaper som forklarer hvordan kosttilskudd og andre næringskonsentrater kan brukes terapeutisk som alternativ til patenterte, farmasøytiske legemidler.

Codex tjener industrien

Fritt helsevalg mener at Codex ensidig tjener industriens interesser og at organisasjonen ser på forbrukerbeskyttelse som uinteressant. Det er vanskelig å forstå hvordan vi skal beskyttes når Codex går inn for å begrense mengden i kosttilskudd til for eksempel 20 mg niacin, et B-vitamin som virker terapeutisk i gramdoser, eller forbyr organiske mineralforbindelser, som opptas og virker bedre enn uorganiske.

I handelskonflikter om mat eller kosttilskudd samarbeider Codex med Verdens handelsorganisasjon (WTO), som fungerer som ”politi”. ”Retningslinjene” i Codex er lov. Målet er ”global harmonisering”: Alle land skal ha samme strenge regelverk, og salg av terapeutisk effektive doser skal forbys. Politiske myndigheter i de fleste land inkludert Norge har overlatt vurderingene til ”eksperter” som samarbeider med industriinteresser innen farmasi og matvareproduksjon.

LES OGSÅ  Mer er råttent i staten Norge

Codex har mer enn 400 standarder og retningslinjer, bl.a. om sprøytemiddelrester og medikamentrester i mat, tilsetningsstoffer og kunstige søtningsstoffer, babymat, matbestråling og matforsterkning, økologisk og genmodifisert mat, m.m. Retningslinjene utformes i samarbeid med handels- og industriinteresser, som ikke godtar så strenge regler at de blir økonomisk skadelidende. Skadene overlates heller til forbrukerne og framtidige generasjoner.

Hvem deltar i Codex Alimentarius?

Codex organiserer årlig flere møter med representanter for medlemslandenes matmyndigheter og frivillige organisasjoner, hvorav de fleste er observatører som ikke får delta i debatten. Mattilsynet som deltar for Norge, og Dag Viljen Poleszynski deltok som observatør i Berlin i 2000 og 2001 på vegne av Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM). For USA deltar Food and Drug Administration (FDA), som ikke akkurat er kjent for å kjempe for forbrukerrettigheter. 

Noen ikke-regjeringsoppnevnte organisasjoner (NGOer) har rett til å tale, men ikke ”stemme”. De fleste er industri- og ”frontorganisasjoner” for forbrukerinteresser,og matprodusentene utgjør 90 % av alle NGOene i Codex. Det finnes bare én reell representant for helsebevisste, uavhengige forbrukere med NGO-status: Stiftelsen National Health Federation (NHF1) med hovedsete i Monrovia, California, en aktivistorganisasjon opprettet i 1955. FHV er medlem av NHF sammen med organisasjoner fra 24 andre land, den eneste røsten som taler for helsefrihet i Codex. Fra Danmark deltar organisasjonen May Day.2

Fra helsekostbransjen deltar serviceorganet Bransjerådet for Naturmidler (BRN)3 på vegne av medlemmene. BRN overvåker helsekostbransjen i Norge og passer på at medlemmene følger norsk lovgivning, dvs. målet er ikke å øke forbrukernes helsevalg.

Problemene med Codex

For å forstå Codex må man forstå EUs posisjon i Codex. EU har sterke restriksjoner på salg av kosttilskudd og har stor makt innad i Codex, som regulerer nesten alle land i verden. EUs restriktive holdning påvirker Codex i retning av mindre tilgang på kosttilskudd og sannferdig informasjon om mat.

LES OGSÅ  Å lese overskriftene om helsenyheter kan gjøre deg forvirret

Noen tror at årsaken til at norsk lovgivning er så streng, skyldes Codex, men det er ikke tilfellet. Norske myndigheter er en aktiv pådriver internasjonalt for et strengt regelverk og har i dag et av de strengeste regimene i Europa når det gjelder salg av naturmidler. Fra FHVs synspunkt er Mattilsynet den største hindringen når det gjelder muligheten for å innføre større forbrukerfrihet. Representantene ”tenker” norsk regelverk og ser ikke ut til å forstå at de er med på å motarbeide vår valgfrihet.

Norsk industri er langt bedre representert på møtene i Codex enn organisasjoner som taler forbrukernes eller pasientenes sak. I 2009 stilte for eksempel to representanter fra Mattilsynet pluss sjefen for internasjonale reguleringer i NHO Mat og drikke4 v/Nestlé Norge. Norsk industri har hyppig deltatt i Norges delegasjon, og industrien og deres organisasjoner deltar i de enkelte nasjoners delegasjoner på møtene. I 2009 deltok for eksempel en representant for koffeindrikken Red Bull på Østerrikes delegasjon til komiteen som ser på bl.a. kosttilskudd!

Nasjonal selvråderett

Den dagen retningslinjer og standarder fra Codex blir implementert globalt, blir det nærmest umulig å få til en mer liberal lovgivning i Norge. Avgjørelser i komitémøtene til Codex tas nemlig ved konsensus, og i praksis avgjør komiteens formann dr. Rolf Grossklaus når konsensus er oppnådd.5

«Skeiv» vitenskap

Modellen som fastsetter maksimaldoser for vitaminer og mineraler, baseres utelukkende på hvor stor hypotetisk risiko de kan tenkes å utgjøre. Den fokuserer på at næringsstoffer potensielt er farlige i stedet for nyttige.

Ifølge logikken i Codex blir det som ikke er lov å omsette som kosttilskudd, regulert på samme måte som farmasøytika. Omsetning av slike midler er enten forbudt, reseptbelagt eller forbeholdt apotekene – men selges i Norge også på bensinstasjoner og i dagligvarehandelen.

LES OGSÅ  Dr. Hexebergs klinikk 10 år

Godkjenningsprosessen for naturlige legemidler er den samme som for farmasøytika, men naturmidler kan ikke patenteres. Siden hvem som helst kan produsere og selge naturmidler, frister det ikke å få naturlige stoffer godkjent. Kosttilskudd som inneholder mer av et stoff enn den mengden som inngår i definisjonen, forsvinner gradvis fra markedet.

Forbrukere, stå sammen!

Mediene og folkevalgte er dårlig informert om Codex: Verken aviser, tv eller radio har vist interesse for å informere om hva som foregår, ei heller har de diskutert hvordan farmasøytisk industri og de store matprodusentene påvirker retningslinjene. Slik blir forbrukerne forhindret i både å velge og å få tilgang på sannferdig informasjon.

Skal vi kunne påvirke Codex og de avgjørelsene som fattes der, må forbrukerne organisere seg. Fritt Helsevalg  (www.fritthelsevalg.org) er en ideell og uavhengig organisasjon som samarbeider med andre internasjonale helsefrihetsorganisasjoner. Din støtte via medlemskap gir oss tyngde og slagkraft.

Hva er Codex?

Codex Alimentarius ble opprettet i 19636 og er underlagt Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens matvareprogram (FAO). Organet utarbeider standarder og retningslinjer for global handel med matvarer og bestemmer tilgangen på og hvilken informasjon som kan gis om matvarer og kosttilskudd. Mange innen Codex vil fjerne effektive, ufarlige naturmidler fra markedet, begrense tilgangen på sannferdig informasjon og forby merking av mat med at de ikke er genetisk modifisert. Mattilsynets støtte til Codex betyr at forbrukerne vil få dårligere utvalg og mindre informasjon om bl.a. kosttilskudd i framtiden.

Kilder:

1.  http://www.thenhf.com/

2.  http://www.mayday-info.dk/

3.  http://www.brn.no/brn/webon.cgi?session=Sgim8tqiaiJonDfFrxFgvAGOrbxdpx&func=index

4.  http://www.nhomatogdrikke.no/

5.  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%E2%80%93-mat-som-vapen/

6.  http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner