Skip to main content

Hvor finner man alternativmedisinske terapeuter?

Mange lurer på hvordan man finner fram til naturmedisinske og andre alternative terapeuter eller leger/tannleger som tilbyr flere typer testing og behandling enn deres tradisjonelle kolleger. Her får du en oversikt.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Den enkleste metoden for å finne fram til en terapeut er å klikke seg inn på Norges største oversikt på nettet: www.behandler.no. Her kan man velge behandlingsmetode og fylke eller skrive inn søkeord, for eksempel navn, sted, problem eller sykdom eller lidelse. VOF samarbeider med dette nettstedet og har en avtale om gjensidig annonsering.

Hvis man vet hvilken terapiform man er ute etter, kan man også klikke seg inn på terapeutenes forening (hvis man vet navnet). Der ligger gjerne lister med navn og adresse på foreningens medlemmer.

Totalt finnes noen titalls alternativmedisinske foreninger i Norge med medlemstall fra noen titalls terapeuter til mange hundre. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er størst med i underkant av 900 medlemmer, hvorav 650 terapeutmedlemmer og 85 studentmedlemmer (resten er støtte- og assosierte medlemmer). Vi lister opp vel 20 av foreningene i egne rammer.

Per 31. desember 2011 var 13 medlemsorganisasjoner tilknyttet Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG) (se ramme). På deres nettside kan du imidlertid ikke klikke deg videre inn til medlemmenes hjemmeside, siden det krever passord, og dette gis kun til medlemmene. Du kan imidlertid ringe telefon 99 25 50 18 eller sende en e-post til saborg@saborg.no for mer informasjon.

LES OGSÅ  Et kritisk blikk på norsk helsevesen

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Medlemsorganisasjoner i SABORG per 31. desember 2011«]Den Norske Kinesiologforening (DNKF; www.dnkf.org)
Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur (NFMA; medisinsk-akupunktur.no)
Norsk Gestaltterapi Forening (ngfo.no)
Norsk Forbund for Regresjonsterapi (regresjonsterapi.no)
Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM; www.nfhm.org)
Norges Massasjeforbund (NMF; www.massasjeforbundet.no)
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH; www.nnh.no)
Norske KvanteMedisinere (NKM; www.norskekvantemedisinere.no)
Bowen Norge (www.bowennorge.no)
Norsk Psykosynteseforening (www.psykosyntese.net)
Still Point Forbundet (SPF; spf.no)
Enhetsterapiforeningen (enhetsterapiforeningen.no)[/gdlr_box_icon]

Tannleger

Den norske pasientforeningen ”Forbundet tenner og helse” (FTH)1 er en ideell organisasjon som arbeider for en bedre og giftfri tannbehandling, og for at de som har fått større skader etter konvensjonell tannbehandling, skal ha rett til rehabilitering og støtte fra folketrygden. Vi anbefaler å kontakte FTH for å finne fram til tannleger som for eksempel tilbyr skånsom amalgamsanering. I VOF nr. 7/2011 presenterte vi for øvrig en del tannleger i en egen ramme til en artikkel om amalgam med navn på tannleger som reklamerer i medlemsbladet Tenner & helse.2

Helhetsmedisin

Mange leger som på ulike måter tilbyr alternative behandlingsteknikker, er organisert i Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM; www.nfhm.org). Man kan henvende seg dit for hjelp til å finne fram til helhetsmedisinsk orienterte leger, tannleger, sykepleiere, naturterapeuter og andre som støtter foreningens mål.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»En del andre alternativmedisinske foreninger«]Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH; www.org-nlh.no)
Norske Homeopaters Landsforbund (NHL; www.nhl.no)
Foreningen kostreform ved overvekt (KOS; kostreform.no)
Norsk Protein Intoleranse Forening (NPIF; www.npif.no)*
Norsk Osteopatforening (NOF; www.osteopati.org)*
Norges Naprapatforbund (NNF; www.naprapat.org)
Norsk Kiropraktorforening (www.kiropraktikk.no)
Helhetsterapiforbundet (www.helhetsterapiforbundet.no)
Norsk forening for lysstimulering (NFL; www.lysstimulering.no)
EFT Norge (eft.no)
TFT Norge (www.tftnorge.no)
* Dette er en pasientforening, men en rekke fagfolk og behandlere er tilknyttet foreningen.[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Kan vi stole på Wikipedia?

 Antroposofiske leger

Antroposofisk medisin står i et komplementært forhold til skolemedisinen, og antroposofiske leger har legeutdanning med tilleggsutdanning i antroposofisk medisin.3 Behandlingen rettes mot å aktivisere pasientenes selvhelbredende krefter, blant annet ved hjelp av legemidler fra mineral-, dyre- og planteriket. Legene bruker både vanlige medikamenter, homøopatiske remedier og legemidler som inneholder planteekstrakter, plantedeler eller stoffer fra dyre- eller mineralriket. I tillegg brukes andre former for terapi, som hydroterapi, massasje og kunstneriske terapiformer.

 Det finnes kun 12-15 praktiserende antroposofiske leger i Norge i dag i Oslo, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg og på enkelte mindre steder i landet. Opplysninger og adresse til behandlerne kan man få fra Terapeutikum Legene i Oscarsgt 12, Oslo. Tlf. 22 95 50 70.4

Kilder

1.  www.tenneroghelse.no

2.  Mysterud I. Amalgam – fortsatt et helseproblem. VOF 2011; 2 (7): 49-52.

3.  www.nifab.no/behandlingsformer/flere/antroposofisk_medisin [10.2.2012]

4.  www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1987 [10.2.2012]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner