Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Hvor mye alkohol er skadelig?

Hvor mye alkohol er skadelig?

 

Ifølge en ny studie er mengden alkohol man kan drikke hver dag uten at det gir helseskader, vesentlig mindre enn til nå har vært antatt. Britiske myndigheter anser det for trygt å drikke opp til fire enheter alkohol (32 g) for menn og tre enheter (24 g) for kvinner, tilsvarende henholdsvis fire og tre små glass vin. Til sammenlikning mener norske helsemyndigheter at inntaket av alkohol fra et ernæringsmessig synspunkt bør begrenses og ikke overstige omtrent 20 g alkohol per dag for menn og 10 g per dag for kvinner. Alkoholinntaket bør ikke overstige 5 prosent av energiinntaket blant voksne. Gravide og ammende, samt barn og ungdom anbefales helt å avstå fra alkohol.

Ifølge den nye studien bør ingen drikke mer enn en halv alkoholenhet (5 g) hver dag, altså et lite glass vin annenhver dag. Inntak over dette kan være helsemessig ugunstig. Dersom alle briter reduserte inntaket i henhold til de nye funnene, ville det ha ført til at det døde nesten 4600 personer færre hvert år.

Det er en utbredt forestilling om at en viss mengde alkohol daglig reduserer risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer, men den nye studien har ikke bare sett på slike sykdommer, men tatt med et vidt spekter av andre faktorer. Først da kommer det fram at alkoholnivåene som ser ut til å kunne redusere kronisk sykdom, er mye lavere enn det som er allment akseptert eller anbefalt av helsemyndighetene. IM

Kilder:

Nichols M, Scarborough P, Allender S mfl. What is the optimal level of population alcohol consumption for chronic disease prevention in England? Modelling the impact of changes in average consumption levels. BMJ Open 2012; 2: e000957.

http://bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000957.full

Annonse:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/norske-anbefalinger-for-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/norske-anbefalinger-for-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft
Brus og barnløshet
Fine lavkarbo-oppskrifter – og noen kloke ord på veien

Legg igjen et svar