Skip to main content

Er jording til hjelp for premature?

 

Jording eller jordkontakt er å gå/sitte barføtt ute på et ledende underlag (ikke asfalt!) eller å sitte, arbeide eller sove innendørs mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige helbredende energier (se VOF nr. 1 og 8/2011 og 4/2015). En del forskning og omfattende erfaring tyder på at jording kan lindre en rekke kroniske helseplager, og det er vist å ha positiv effekt på hjertets pulsvariasjoner (HRV). HRV viser hjertets “helsetilstand” og er derfor en viktig indikator for allmenn helsetilstand. En svært stabil pulsrate (lav HRV) øker risikoen for sykdom, mens et friskt hjerte kjennetegnes ved en periodisk varierende pulsrate.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Vagusnerven er den viktigste nerven i det parasympatiske nervesystemet, altså i den delen av nervesystemet som vi ikke kan styre selv. En indikator på aktiviteten i vagusnerven er dens tonus eller spenningstilstand, der en lav tonus er en markør for sårbarhet for stress og økt risiko for å utvikle såkalt nekrotiserende enterokolitt hos premature barn. Nekrotiserende enterokolitt er en akutt betennelsestilstand som innebærer at vev i mage- og tarmkanalen dør på grunn av for liten blodtilførsel til tarmene.

LES OGSÅ  Akupunktur mot kolikk

Elektriske felt fra elektrisk utstyr i kuvøser induserer et høyere elektrisk potensial på huden enn potensialet i jord. Det er funnet at jording reduserer hudpotensialet og bedrer vagustonus hos voksne. Hva med premature barn i kuvøser? Forskere fra USA testet hudpotensialet til 26 spedbarn og målte HRV hos 20 av dem før, under og etter jording. De målte vagustonus ved hjelp av HRV, og fant en hudspenning på 60 Hz hos samtlige barn. Med jording ble spenningen redusert med 95 prosent.


Før jording var vagustonus omvendt korrelert med hudpotensialet, det vil si at høyere tonus forekom med lavere hudpotensial. Etter jording økte vagustonus med 67 prosent og falt deretter til utgangsnivået før jording. Konklusjonen var at det elektriske miljøet påvirker balansen i det autonome nervesystemet. Jording bedrer vagustonus og gir økt motstandskraft mot stress og lavere risiko for sykelighet hos premature barn. IM


nts. Neonatology 2017; 112: 187–92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601861

Kilde:

Passi R, Doheny KK, Gordin Y mfl. Electrical grounding improves vagal tone in preterm infants. Neonatology 2017; 112: 187–92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601861


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner