Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Kast dine antidepressiva!

Kast dine antidepressiva!

Dette gjelder ifølge amerikanske forskere for folk som sliter med mild til moderat depresjon, dvs. ikke for alvorlige depresjoner. I en oversiktsstudie sammenholdt de resultatene fra en rekke studier som testet effekten av antidepressiva på ulike grader av depresjon. I gjennomsnitt var effektene fraværende eller minimale for mild til moderat depresjon. Sagt på en annen måte kunne man like gjerne ha drukket noen glass vann eller brukt et vitamin, som ikke har uønskede bivirkninger, men som har andre positive virkninger. Forskerne mener likevel å ha påvist at syntetiske antidepressiva er virksomme mot alvorlige depresjoner. IM

Kilder: Begley S. The depressing news about antidepressants. Newsweek 2010; 29. januar.

Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD mfl. Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA 2010; 303: 47-53.

You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar