Skip to main content

Klassisk musikk reduserer blodtrykk, hjerterate og blodkortisol

Tyske forskere har testet effekten av musikk av to klassiske komponister, Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) og Johann Strauss Jr. (1825–1899), og den svenske popgruppa ABBA på folks blodtrykk, hjerterate og blodkonsentrasjonen av kortisol. Etter en loddtrekning ble 60 personer tilordnet en av tre grupper som skulle høre på Mozart, Strauss eller ABBA i 25 minutter. Blodtrykket, hjerteraten og kortisolnivået ble målt før og etter at de hadde hørt på musikken. De samme variablene ble også målt i en kontrollgruppe på 60 personer som ikke hørte på musikk, men hvilte i ro.

Musikk av Mozart og Strauss, men ikke av ABBA, senket både blodtrykket og hjerteraten markert. Det var ingen endringer i kontrollgruppa. Nivået av kortisol i blodet ble redusert i alle fire gruppene; både musikk og hvile reduserte altså stressnivået. Mozart-musikk ga imidlertid størst reduksjon i blodtrykk og hjerterate, spesielt hans Symfoni nr. 40 i g-moll (KV 550). IM

Kilde:

Trappe H-J, Voit G. The cardiovascular effect of musical genres. Deutsches Ärzteblatt International 2016; 113: 347–52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27294814


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Spille et instrument stimulerer hjernen