Skip to main content

Kostholdsråd på feil premisser

De nasjonale kostholdsrådene om å redusere fett som ble innført i USA i 1977 og Storbritannia i 1983, burde aldri ha blitt innført. Det kommer fram etter at en gruppe forskere fra de to landene har foretatt en systematisk gjennomgang av forskning som var publisert fram til 1983 og som lå til grunn for anbefalingene. Forskerne vurderte studier som hadde sett på fett i kostholdet, kolesterol i blodet og risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. I den nye studien har forskerne slått sammen data fra seks forsøk utført før rådene ble innført og som i alt omfattet nesten 2 500 menn. Det viste seg at kostholdsrådene til 220 millioner i USA og 56 millioner i Storbritannia ble innført i 1979 og 1983 uten støtte fra randomiserte, kontrollerte studier, det vil si at det den gangen ikke forelå noen studier som kunne påvise at kolesterol, fett eller mettet fett var helseskadelig. Slike studier foreligger heller ikke i dag.

Det skal legges til at norske kostholdsråd i stor grad er sammenfallende med råd fra USA og Storbritannia. Heller ikke disse rådene har støtte i forskning. IM

LES OGSÅ  Bedre immunitet med kosttilskudd

Kilde:

Harcombe Z, Baker JS, Cooper SM mfl. Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis. Open Heart 2015; 2: e000196. http://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196.full


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner