Skip to main content

Kvinner har kognitive fordeler i likestilte land

 

Kognitive tester (som måler funksjoner som blant annet tenkning, problemløsning og hukommelse) viser at det er store variasjoner mellom hvordan menn og kvinner skårer i ulike land. I Nord-Europa skårer for eksempel kvinner bedre enn menn på hukommelsestester ifølge en artikkel nylig publisert av en gruppe forskere med blant andre demografen Vegard Skirbekk (f. 1975), seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia Universitet.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Forskerne undersøkte hva årsakene til disse geografiske variasjonene kunne være. Mønsteret de fant, viser at graden av likestilling mellom kjønnene i et land er en viktig faktor som kan føre til at særlig middelaldrende og eldre kvinner skårer bedre på testene. I land hvor likestillingen økte over tid, ble også kvinnenes testresultater stadig bedre. Dette har sannsynligvis sammenheng med sosiale og kulturelle faktorer, som at holdningene til kjønnsroller i seg selv endret seg.


Kilde:

Bonsang E, Skirbekk V, Staudinger UM. As you sow, so shall you reap: Gender-role attitudes and late-life cognition. Psychological Science 2017. Publisert på nett 24.7.2017.


http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797617708634?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

LES OGSÅ  Bli mer interessant ved å snakke om kjente ting

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner