Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Lettbrus og metabolsk syndrom

Lettbrus og metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er konvensjonelt en fellesbetegnelse for en samling  ”risikofaktorer” for utvikling av hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, og inkluderer økt livvidde, insulinresistens, nedsatt glukosetoleranse, forhøyet konsentrasjon av fettstoffer i blodet (triglyserider) og forhøyet blodtrykk.

Det har lenge vært kjent at høyt inntak av sukkerholdig brus øker risikoen for å få metabolsk syndrom, men hva med lettbrus? Data på dette har manglet. Forskere fra USA har undersøkt problemstillingen i to studier. I begge ble det funnet at individer som drakk minst én brus (med og uten sukker sett samlet) per dag, hadde høyere forekomst av metabolsk syndrom enn dem som ikke drakk så mye. Det ble videre funnet at inntaket av lettbrus var korrelert med økt risiko for økt hofteomkrets og økt fastende blodsukker i begge studier. Dette underbygger hypotesen at det kan være en kobling mellom lettbrus og metabolsk syndrom, selv om disse to studiene ikke kan si noe om kausalitet.

Fra andre studier vet vi imidlertid at et høyt inntak av sukker og andre raffinerte karbohydrater er den viktigste årsaken til symptomene som inngår i betegnelsen ”metabolsk syndrom”. IM

Kilde: Crichton G, Alkerwi A, Elias M. Diet soft drink consumption is associated with the metabolic syndrome: a two sample comparison. Nutrients 2015; 7: 3569–86. http://www.mdpi.com/2072-6643/7/5/3569

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar