Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Lurt å snakke med fremmede?

Lurt å snakke med fremmede?

Sosial omgang med andre mennesker er godt for vårt mentale velbefinnende og gjør oss lykkeligere. Noen liker ikke å snakke med fremmede, og mange av oss overser ofte folk vi ikke kjenner selv om de befinner seg like i nærheten. En årsak kan være at det oppleves mer behagelig å holde seg for seg selv enn å ta ”jobben” med å forholde seg til en annen, og at det derfor er lettere å unngå kontakt. Men om vi forsøker å endre denne vanen, kan det tenkes at vi får gladere dager.

I en serie eksperimenter undersøkte forskere i Chicago hvorvidt mer kontakt med andre på reisen til og fra jobb påvirket humøret. De ba pendlere som reiste med offentlig transportmidler om enten bevisst å sitte alene, kontakte andre, eller å oppføre seg som vanlig. Forskerne forventet at de reisende ville finne det ubehagelig å måtte være mer sosiale på turen, men deltakerne rapporterte i stedet at de opplevde reisene mye mer positive etter å ha snakket med noen de ikke kjente, enn hvis de ”reiste alene”. Forskerne kommenterte at selv om slik sosialisering sannsynligvis ikke har samme langtidseffekt som å være sammen med venner og familie, gjør det oss godt å ha vennlig omgang med andre mennesker og få bekreftet at vi mestrer sosiale regler for samhandling. ALJ

Kilde:

Epley N, Schroeder J. Mistakenly seeking solitude. Journal of Experimental Psychology: General 2014; 143: 1980-99.

You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar