Skip to main content

Maur forstyrres av mobilstråling

Forskere over hele verden er opptatt av nedgangen i bestander av bier og pollinerende insekter, men ingen kjenner årsaken(e). I VOF 2/2010 omtalte vi forskning som indikerer at økt eksponering for svak mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kan være del av problemet, og vi nevnte en ny studie i nr. 6/2011.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


En studie fra 2012 testet effekten av slik stråling på en annen type sosiale insekter, nemlig en maurart (Myrmica sabuleti). Belgiske forskere hadde først studert hvilken betydning syn og lukt hadde for at maurene kunne finne mat. I den nye studien gjorde de identiske eksperimenter med tilstedeværelse av stråling fra GSM-telefoner og basestasjoner for slik stråling. Da viste det seg at maurene fikk problemer med å finne mat basert på lukt og syn. Etter å ha slått av strålingen en stund fikk maurene tid til å komme seg og ble testet på nytt. Da hadde de dårligere evne til å finne mat enn før de hadde blitt utsatt for stråling. Etter at de på nytt hadde øvd seg opp til å finne mat, ble de utsatt for stråling en gang til. Ikke bare tapte de alle ferdigheter de hadde oppøvd, men dette skjedde bare etter noen timer i stedet for et  normalt tidsrom på flere dager. Maurene hadde da fullstendig mistet sin visuelle hukommelse, mot normalt å ha bevart rundt ti prosent. Påvirkningen etter GSM-stråling var større på det visuelle minnet enn på luktminnet. Forskerne mener at slik stråling kan ha negative effekter på et vidt spekter av insekter som bruker lukt- og/eller visuell hukommelse, hvilket også gjelder bier. IM

LES OGSÅ  Hvor er biene blitt av? ...og hva mobiltelefoner har med det å gjøre

Kilde:

Cammaerts M-C, De Doncker P, Patris X mfl. GSM 900 MHz radiation inhibits ants’ association between food sites and encountered cues. Electromagnetic Biology and Medicine 2012; 31: 151-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268919Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner