Skip to main content

Nevroleptika – verdens verste medikamenter?

– Nevroleptika er ikke legemidler og hører derfor ikke med i noen behandling av mennesker. De gir store bivirkninger i form av følgesykdommer og en rekke andre skadevirkninger og fører ikke til helbredelse. Derfor oppfatter jeg dem som de mest helsenedbrytende rusgiftene som finnes, sier refleksolog Trine Storrøsæter (f. 1964) fra Porsgrunn.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock og Alf Gabriel Buch

Nevroleptika er en fellesbetegnelse på kjemiske medikamenter som gis ved psykotiske symptomer, for eksempel vrangforestillinger og hallusinasjoner.

Trine Storrøsæter mistet broren sin da han var 33 år. Etter sju år og sju måneder holdt han til slutt ikke ut psykiatriens neddoping med nevroleptika og antidepressiva og tok sitt eget liv. Trine fulgte denne nedadgående prosessen på nært hold, og i 2006 tok hun opp psykiatriens problemer i boka Jeg ser… – med skrå blikk på velferdssamfunnets uutholdelige psykiatriske helsevesen.1 Trine forteller åpent og ærlig historien om brorens ublide, skremmende møte med psykiatrien. Den dreier seg om et psykiatrisk helsevesen som kun baserte seg på medikamenter. Brorens legejournaler viser at andre mulige alternativer konsekvent ble avvist. Der hvor det står behandling og tiltak, er det kun ramset opp medikamenter, medikamenter og atter medikamenter.

LES OGSÅ  På pasientenes side mot psykiatrien

– Boka er også en historie om mitt sjokkartede møte med psykiatrien. Jeg valgte fra begynnelsen å se på det som en hjelpeinstans som ga håp om at riktig behandling og terapi skulle hjelpe broren min til å bli frisk igjen. Men min tiltro og tillit til systemet ble raskt redusert til maktesløshet og fortvilelse da jeg med egne øyne så hvilket helvete han  gjennomgikk, sier Trine. – Da det siste halmstrået av håp om at han skulle bli frisk og få den hjelpen han trengte forsvant, ble også lysten og viljen til å leve borte.

– Min bror ble dopet ned med en hel cocktail av medikamenter. De virker på hjernen og kan forandre menneskers personlighet. I tillegg kan de gi stikk motsatte effekter av dem man ønsker å oppnå. Det betyr at flere av disse medikamentene kan gi samme symptomer som kjennetegner sykdommen. For eksempel kan antipsykotika utløse psykoser, forteller Trine. – Jeg nøler ikke med å kalle bruk av slike preparater for kjemisk lobotomering.

Folkesykdom

Trine mener at psykiske problemer er vår tids største folkesykdom. Hun viser til at hver femte nordmann til enhver tid har så store psykiske problemer at vedkommende trenger hjelp. Halvparten av befolkningen berøres direkte eller indirekte av psykiske problemer. Offisielle norske tall viser at over 500 personer hvert år tar sitt eget liv, og i tillegg spekuleres det i store mørketall. Trine sier trist at tusener av etterlatte sitter igjen i sjokk og forvirring, med sorg og savn og tusenvis av ubesvarte spørsmål.

– Jeg tilhører den ene halvparten av oss som er blitt berørt av psykiske problemer. I mitt tilfelle dreide det seg om rollen som nær pårørende, det vil si til en kjær bror. Det var erfaringene jeg fikk ved å følge min bror gjennom disse årene i møtet med psykiatriens neddopende medikamentregime, som fikk meg til å skrive bok. Jeg følte det nærmest som en etisk forpliktelse å meddele samfunnet hvor dårlig det står til i behandlingen av psykisk syke, sier Trine. – Målet er å bidra til endringer innenfor det bestående systemet.

LES OGSÅ  Nei til psykiatriske diagnoser!

Trine har hele tida vært klar over at hun på grunn av en slik bok kan komme til å tråkke på noen ømme tær og få ganske krass kritikk for sine meninger. – Jeg støtter det andre har fortalt meg når de sier: ”Din bror tok ikke sitt eget liv. Det var psykiatrien som tok hans liv, slik psykiatrien har gjort med tusenvis av andre uskyldige mennesker.”

– Etter at boka kom ut, har jeg fått en rekke tilbakemeldinger fra personer som nå er i samme situasjon som vi var i, både fra pasienter og pårørende. Felles for alle tilbakemeldingene er at de kan skrive under på at den virkeligheten jeg beskriver, stemmer godt med det de selv har opplevd og opplever. Verken pasienter eller pårørende blir hørt. Det som foregår innenfor psykiatrien, burde i høyeste grad interessere hver og en av oss, sier Trine bestemt.

Helvete på jord

Trine arbeidet som refleksolog med pasienter mellom 2003 og 2013, men bor nå i Spania der hun skriver og maler. Hun er like krass i sin kritikk av den medikamentfokuserte psykiatrien ti år etter at boka kom ut. Hun har fått et trist innblikk i folks problemer i psykiatrisk behandling fra ulike mennesker som har lest den og tatt kontakt.  Trine avslutter med å trekke fram hva den svenske legen Lars Mortensson har sagt om psykiatrien og behandling med nevroleptika:2

”Psykiatriens metode er å holde det psykotiske kaoset som forårsakes av nevroleptika, nede med fortsatt nevroleptikamedisinering. Helvete kan ikke være verre. Djevelen kan ikke være ondere enn denne psykiatrien”.

LES OGSÅ  Dårlig testing av AD/HD-medikamenter

Kilder:

1.  Storrøsæter T. Jeg ser… – med skrå blikk på velferdssamfunnets uutholdelige psykiatriske helsevesen, Porsgrunn: Wera AS, 2006.

2.  Engaas LO. Psykiatriens galskap. Klassekampen 16.7.2002. http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Engaas-psykiatriens_galskap.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner