Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Nytt BALDRON-senter i Oslo

Nytt BALDRON-senter i Oslo

Den ideelle foreningen BALDRON åpnet senter i Oslo 26. september.

Tekst Iver Mysterud     Foto Iver Mysterud og privat

BALDRON er en ideell forening for helse, miljø og samhandling mellom mennesker og natur. Den inkluderer BALDRON Akademi, som arrangerer seminarer, symposier og utdanningstilbud, BALDRON Terapi, et terapisted for alternative behandlinger og strålingsbeskyttelse og BALDRON Helseforhandleren, som driver til inntekt for BALDRONs prosjekter med økologisk jordbruk og energimedisin. Primus motor bak BALDRON er Raphael Kleimann og Marianne Kleimann Sevåg. Virksomheten har i mange år vært drevet med utgangspunkt i deres privatbolig på Vinterbro, men er nå flyttet til lokaler nær Stensparken i Oslo (mellom Marienlyst og Bislett).


BALDRON Senter

Fastingsgate 4, 0358 Oslo
Tlf. 64 94 35 77
www.baldron.no (nettbutikk)
www.baldron.org (akademi, utdanning)

I det nye senteret er det kontor- og møterom, salgsavdeling og utstilling, og kunder kan få terapi og rådgivning. På åpningsfesten kom over 60 gamle og nye venner innom. De fikk mye god mat, fikk høre interessante foredrag og overbragt gratulasjoner og hilsener. Gjestene ble underholdt med kunstneriske innslag og musikk til seint på kvelden.

Senteret blir et møtested for mange gode initiativer og blir samtidig et visningslokale for blant annet naturmaling, skjermende klær, vannrensing og -vitalisering. BALDRON har lenge vært opptatt av lys og lyskvalitet,1 og i det nye senteret er det lagt vekt på helsefremmende belysning. BALDRONs grunnleggere er særlig opptatt av elektromagnetisme og mulige helsefarer, et tema de har arrangert flere konferanser om (se ramme). BALDRON Helseforhandleren har i mange år solgt produkter som skjermer mot slik påvirkning. Ikke uventet er det i de nye lokalene lagt vekt på slik skjerming, blant annet ved at veggene er påført maling som demper stråling fra trådløs kommunikasjon. Det er derfor dårlig mobildekning i lokalene. På den annen side blir senteret en liten oase for dem som er følsomme for stråling fra trådløs kommunikasjon.


BALDRON-konferanser om elektromagnetisme

Baldron har arrangert konferanser om elektromagnetisme og helsefare hvert år fra 2009 til 2012. For informasjon om og materiell fra konferansene vises til nettsida elsymposium.org. Konferansen i 2010 ble dekket i VOF.2 

Annonse:

Kilder:

1.  Mysterud I. Lyskvalitet i fare. VOF 2012; 3 (5): 80-7.

2.  Mysterud I. Helse i en trådløs verden. VOF 2010; 1 (3): 90-8.

You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Jevninger
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen

Legg igjen et svar