Skip to main content

Øker behandling av prostatakreft risikoen for Alzheimers sykdom?

Helt siden 1940-tallet har ”androgen-deprivasjonsterapi” vært en vanlig metode for å behandle kreft i prostata. Målet med terapien er å senke nivået av mannlige kjønnshormoner, særlig testosteron, fordi det antas at prostatakreft vokser raskere under påvirkning fra androgener.

Selv om de fleste menn får normale testosteronnivåer etter behandling, forblir androgennivået lavere hos 20–30 prosent av pasientene. En rekke studier har vist at et lavt testosteronnivå kan være koblet til blant annet impotens, fedme, hjerte- og karsykdom og diabetes. Ny forskning indikerer at denne typen behandling også kan være en risikofaktor for å utvikle Alzheimers sykdom.

Forskere fra USA undersøkte et pasientregister med nesten 17 000 menn med prostatakreft, der over 2 000 hadde blitt behandlet med androgen-deprivasjonsterapi. Det så ut til å være sammenheng mellom bruk av slik hormonbehandling og risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Det ble også funnet at jo lenger en person var behandlet med hormoner, desto større var risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. I parentes bemerket er det sterk uenighet om hvorvidt prognosen ved prostatakreft blir bedre om man reduserer blodnivået av testosteron, blant annet fordi det i første rekke er menn med lavt testosteronnivå som rammes av denne typen kreft. IM

LES OGSÅ  Naturlig vitamin E motvirker kreft – tabloidpressen feilinformerer

Kilde: Nead KT, Gaskin G, Chester C mfl. Androgen deprivation therapy and future Alzheimer’s disease risk. Journal of Clinical Oncology 2016; 34: 566–71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644522


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner