Skip to main content

Næringsstoffer bedrer hukommelsen hos alzheimerpasienter

Mange forskere fra flere land har gjennomført en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase II klinisk studie av en rekke næringsstoffer på stoffskiftet hos personer med Alzheimers sykdom.

En dose næringsstoffer inkluderte:

  • 12,35 g av aminosyra L-serin
  • 1 g nikotinamidribosid (en variant av vitamin B3)
  • 2,55 g N-acetyl-L-cystein
  • 3,73 g L-karnitintartrat (karnitin finnes i kjøtt).

Pasientene fikk én dose næringsstoffer eller placebo daglig i løpet av de første 28 dagene og to ganger daglig mellom dag 28 og dag 84.

Bedre kognitive funksjoner

Studien testet forskjellen i skåre for kognitiv funksjon og dagliglivsaktivitet mellom de to gruppene. I tillegg testet forskerne sikkerheten og toleransen til næringsstoffene.

Det viste seg at næringsstoffene ga forbedrede kognitive funksjoner og en rekke forbedrede kliniske parametere, som nivået av homocystein og langtidsblodsukker (HbA1c).

Positive effekter ble observert hos alle som fikk kosttilskudd, mens placebogruppa ikke hadde samme bedring. Tvert imot så man forverring hos mange av pasientene.

Ingen av deltakerne opplevde noen alvorlige bivirkninger av næringsstoffene. Studien ble publisert i Translational Neurodegeneration 26. januar.

Vår kommentar:

Dette er nok en studie som viser at tilskudd av utvalgte næringsstoffer kan bedre kognitiv funksjon og motvirke sykdomsprosessen ved Alzheimers sykdom. Hvor god effekt som kan oppnås, avhenger blant annet av hvor langt sykdomsprosessen har kommet. Jo tidligere i sykdomsprosessen, desto større er sannsynligheten for å få god effekt.

LES OGSÅ  Kan neseplukking bidra til Alzheimers sykdom?

Helsemagasinet har hatt en rekke artikler om kosthold og kosttilskudd ved Alzheimers sykdom. Spesielt har vi gjentatte ganger omtalt de resultatene den amerikanske nevrologen Dale E. Bredesen har oppnådd med sin protokoll ReCode.

Her skreddersys tiltakene etter først å ha testet den enkelte pasienten for nesten 40 ulike parametere som kan påvirke sykdomsprosessen.

Alt dette er oppsummert i boka Håp ved demens og Alzheimers sykdom fra 2018. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Vellykket test av bred alzheimer-protokoll
Hva alle bør vite om demens og Alzheimers sykdom
Er årsaksrettet behandling av Alzheimers sykdom mulig?
Fornyet håp om bedring ved Alzheimers sykdom


Støtt det frie ord!

Du som støtter Helsemagasinet, støtter det frie ord. VI håper på din hjelp for å kunne sikre videre drift. Her ser du vår Spleis.

Fysisk aktivitet, hjertesykdom og sukker / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner