Skip to main content

Om å lære brøk, og desimaltall, prosent og promille

[wcm_restrict]

Mange elever strever med å se sammenhengen mellom desimaltall, brøk, prosent og promille. De skjønner ikke at dette har noe med hverandre å gjøre, eller hva alle de rare ordene betyr. De blander også hele tiere og tideler, teller og nevner, ser ikke sammenhengen mellom hundredeler, deler av hundre og tusendeler og deler av tusen. 

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Som vanlig når det er noe matematisk barna ikke forstår, mangler de noen klosser i grunnmuren sin. For å lære om disse sammenhengene og også for å forstå brøk, må barna først ha lært:

Å kategorisere etter de grunnleggende begrepssystemene antall, symbol, gruppe, plass, retning, verdi og hel og del av noe helt. 

Ordenes meningsinnhold. Veldig mange elever forstår ikke betydningen av ord som brøk, prosent og promille. 


Gjør følgende:

Start med å lære eleven de begrepene antall, symbol (brøkstrek er for eksempel et symbol for å dele), gruppe, plass (telleren og nevnerens plass i forhold til brøkstreken, osv.), retning, verdi og hel og del av noe helt. Spesialpedagog Elin Natås gjør dette slik (eksempelet er om begrepet antall):

LES OGSÅ  Hvor skal vi lete? Det vestibulære systemet

Vis eleven ulike grupper som er like i antall.

La eleven nå selv lage grupper, inne eller ute, som er like i antall. Knytt gjerne tallsymbolet til antallet.

Sett ord på at alle disse gruppene er like i at antallet, for eksempel åtte, og at symbolet for dette antallet er 8.

Ha fokus på begrepet antall. Gruppene er like ved at antallet er åtte. Hvis eleven har lagd grupper med et annet antall, se bort fra disse og ha fokus på de gruppene der antallet er åtte.


Bruk så den samme metoden for alle de andre begrepene. Lag for eksempel grupper med fem av ti deler som kan skrives slik: 0,5 = 5/10 = 50% = 500‰. La eleven nå selv finne ting, inne eller
ute, for å øve på disse begrepene.

Deretter gjør du dette: 

For å forstå sammenhengen mellom desimaltall, brøk, prosent og promille må også begreper som desimalkomma, brøk og brøkstreken, prosent og promille være lært. Forklar barnet hva disse ordene betyr. Det er mye latin og gresk i matematikken, så bruk litt tid på å sette deg inn i ordenes meningsinnhold så du kan forklare hva ordene betyr.

Snakk også med barna om disse begrepene: Brøk, ekte brøk, uekte brøk, brudden brøk, heltall, naturlig tall, prosent og promille. Bruk for eksempel Det norske akademis ordbok og Wikipedia om du ikke er sikker på hva ordene betyr. Hvis vi med sikkerhet vet hva ord betyr, blir alt så mye lettere.

I tillegg er det lurt å bruke ruteark når dere regner, slik at det er lett å skrive tallsymbolene på riktig plass i forhold til verdi.

LES OGSÅ  Ungdom uvel av mobiltelefon

Når elevene har forstått

hvor 10-, 100-, 1000-delene har plass i forhold til desimalkomma,

at desimaltall kan skrives som brøk med brøkstrek, at 100-deler kan tenkes på som antall deler av hundre (%) og

at 1000-deler kan tenkes på som antall deler av tusen (‰),

er Elins erfaring at de forstår at det er flere måter å skriver deler av noe helt på og sammenhengen mellom disse. 

Om forfatteren

Anne Lene Johnsen (f. 1968) driver Hjernefabrikken og Alven Books AS. Hun har gitt ut elleve bøker om læring og god hjernefunksjon på Kagge og Panta forlag, inkludert Hvordan fatte matte (Panta, 2017) og Hvordan fatte norsk (Panta, 2018) som hun har skrevet sammen med spesialpedagog Elin Natås. Forfatteren er Handelsøkonom/MBM fra OHH/BI (1993) med en BA i psykologi (Argosy universitet, 2007), og har studert kognitiv psykologi (masternivå) og sosialpsykologi (PhD-nivå). 

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner