Skip to main content

Pensum for vitebegjærlige nr. 3 2013

En annerledes ernæringsbok

Boka Sterk kost er skrevet og rikt illustrert av cand.scient. i ernæringsfysiolog (UiO) Vibeke Thorp, som i tillegg har mellomfag i utviklingssosiologi, engelsk grunnfag, pedagogisk utdanning og fullført Forfatterstudiet (UiT 1999). Vibeke har en allsidig arbeidsbakgrunn innen nødhjelp og matsikkerhet for ulike FN-organer i Senegal, Tchad og Thailand og som høgskolelektor ved Høgskolen i Finnmark (1982-96). For tida er hun lektor i naturfag ved en videregående skole i Tromsø ved siden av forfatter- og foredragsvirksomhet.

Sterk kost summerer livserfaringer og kunnskaper etter 30 års undervisning om kosthold og ernæring. Boka er satt sammen av nærmere 60 store og små fortellinger på 147 sider, flott illustrert av egne fotografier i lekkert innbundet, ”langt” A4-format (19 x 29,7 cm). Her blander hun fagstoff og anekdoter med humor, satire og språklig finesse som fenger og vekker nysgjerrighet: Mat tjener ikke bare som nødvendig fôr for kroppen, men også som metafor, kjemi og kultur. Disse aspektene forener hun med eleganse og vidd, samtidig som hun avliver myter om det farlig kolesterolet, egg, fett og nytten av statlige ernæringsråd.

Torp V. Sterk kost. Alle rettigheter © Vibeke Thorp. Tromsø, 2012. Kr 299 + porto kr 55/bok i Norge fra www.vibekethorp.no.

LES OGSÅ  Forsvar av storfekjøtt

Jubileumsbok om fredsarbeid

Sverre Røed-Larsen og Anna Hjort-Larsen har redigert jubileumsboka I strid for fred til ære for millioner av aktivister i fredens ærende. De hyller det norske Fredskontorets arbeid og brede grasrotkontakt i årene 1962-72. Boka gir en historisk bakgrunn for det folkelige engasjementet mot rustningskappløp og atomopprustning, utløst etter at USA sprengte de første atombombene over storbyene Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Etter sovjetiske prøvebombinger fulgte folkelige protester drevet fram av frykten for radioaktivt nedfall, som tiltok utover 1960-tallet med tallrike prøvesprengninger i regi av atomvåpenmaktene USA, Sovjetunionen, Frankrike, England og senere Kina, India og Pakistan, og nylig Nord-Korea.

Boka gir i seks deler en nyttig historisk oversikt som inkluderer framskritt i fredens tjeneste og er skrevet av sentrale personer innen norsk og internasjonalt fredsarbeid i form av omkring 60 artikler. Den ser framover i siste del, hvor seks forfattere drøfter fredsperspektiver i det 21. århundre.

Blant bidragsyterne kan nevnes Johan Galtung, Berit Ås, Per Fugelli, Sverre Røed-Larsen, Andreas Hompland, Jahn Otto Johansen, Gunnar Garbo, Sigurd Allern og Nils Petter Gleditsch, alle kompetente fagpersoner som i tillegg skriver godt. Den rikt illustrerte boka på 208 sider kan absolutt anbefales!

Røed-Larsen S, Hjort-Larsen A (red.). I strid for fred. Fredskontoret 1962-1972.  Oslo: Kolofon Forlag AS, 2012. Kr  339 fra http://kolofon.no/index.aspx?pid=2747&docid=71, e-post post@kolofon.no.


Ikke så suverene likevel?

Per-Egil Hegge (f. 1940) har i et halvt århundre vært kjent som en kompetent fagperson på utenriksspørsmål og journalist. Han studerte russisk, engelsk og statsvitenskap før han ble journalist i Trønder-Avisa og senere i Aftenposten, hvor han fortsatt har en fast språkspalte.

I boka De suverene tar han et oppgjør med ”eksperttyranniet”, i hovedsak representerte ved psykiaterne som uttalte seg om Anders Behring Breiviks psykiske tilstand etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2010. Hegge argumenterer for at ”norske domstolers ukritiske samlebåndsbruk av sakkyndige rapporter”, har ført til ”mange katastrofer” for uskyldige mennesker og nevner en rekke eksempler.

LES OGSÅ  Sannheten om kreft – del I

Mange husker at den første sakkyndige rapporten om Behring Breivik av 29. november 2011, skrevet av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, ble utsatt for så mye kritikk at en ny kommisjon til slutt ble oppnevnt. Husby og Sørheim konkluderte etter 243 sider at Breivik var strafferettslig utilregnelig fordi han var ”psykotisk og paranoid-schizofren”, en konklusjon mange stilte seg tvilende til. En av dem var den svenske psykiateren Johan Cullberg, som i Dagens Nyheter skrev at påstanden om utilregnelighet på grunn av sjukdom var ”stötande oprofessionellt och fantasilöst”.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist hadde flere samtaler med Breivik for å vurdere hans tilstand. Hun skrev to rapporter til fengselsdirektøren på Ila hvor hun uttrykte sterk tvil om hvorvidt Breivik var paranoid schizofren. Likevel opprettholde riksadvokat Tor-Aksel Busch, førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og statsadvokat Svein Holden påstanden om at retten skulle forholde seg til de sakkyndiges rapport. Det forhindret ikke tingrettsdommer Wenche Arntzen 13. januar 2011 å oppnevne to nye sakkyndige som skulle avgi en ”ny psykiatrisk erklæring med tilgang til hele bevismaterialet.” Resten er historie: Den nye rapporten avviste at Breivik var psykotisk, og som kjent ble Breivik dømt til livsvarig fengsel.

Hegge, PE. De suverene. Et oppgjør med eksperttyrraniet. Oslo: Dinamo Forlag AS. 114 sider innbundet. Kr 199 fra www.tanum.no.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner