Skip to main content

Redusert medikamentbruk gir bedre livskvalitet for eldre

[wcm_restrict]

Dette kommer fram av en norsk studie som omfattet 174 hjemmeboende pasienter. De var 70 år eller eldre og tok minst sju medikamenter daglig. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart som skulle få gjennomgått og eventuelt redusert sin medikamentbruk, og hvilken halvpart som skulle fortsette ”som normalt”. Behandlingsgruppa ble vurdert av en spesialist på sykdommer hos eldre (geriater) i samarbeid med pasientenes fastleger, mens kontrollgruppa kun ble fulgt opp av sine fastleger. Hele 70 fastleger var med på studien. 

Seksten uker etter oppstart hadde gruppa som fikk redusert medikamentbruken, bedre livskvalitet enn kontrollgruppa. Nesten halvparten opplevde bedre livskvalitet. Blant de 87 personene som ble vurdert av en geriater, ble det fjernet 224 medikamenter, mot 56 medikamenter i kontrollgruppa. Studien viser at det ofte er nødvendig med en grundig vurdering av hvert enkelt medikament eldre mennesker tar. Mange medikamenter er en belastning for kroppen og kan gi dårligere livskvalitet. IM

Kilder:

Romskaug R, Skovlund E, Straand J mfl.Effect of clinical geriatric assessments and collaborative medication reviews by geriatrician and family physician for improving health-related quality of life in home-dwelling older patients receiving polypharmacy: a cluster randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine 2019. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2753318

LES OGSÅ  Kan rask gange gi økt levealder?
/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner