Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Selen og Q10 mot hjerte- og karsykdom

Selen og Q10 mot hjerte- og karsykdom

Både selen om koenzym Q10 er viktig for en rekke cellefunksjoner. Svenske forskere har gitt forsøkspersoner en daglig kombinasjon av selen og Q10 eller placebo til 443 deltakere i alderen 70 til 88 år. Det ble trukket lodd om hvem som skulle få kosttilskudd og hvem som skulle få placebo. Deltakerne ble undersøkt hver sjette måned i fem år. Etter fem år var det redusert dødelighet av hjerte- og karsykdommer i gruppa som hadde fått selen og Q10 sammenliknet med placebogruppa. Det så også ut til at tilskuddene hadde gitt hjertemuskelen et ekstra løft som økte dets pumpekraft. IM

Kilde:

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M mfl. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology 2012 (doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22626835

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar