Skip to main content

Mikroplast og nanoplast kan gi risiko for hjerte- og karsykdom

Mikroplast og nanoplast er sannsynlige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer i prekliniske studier.

Produksjonen av plast øker stadig, og dette antas å vedvare fram til 2050. Plast forurenser miljøet ved hjelp av havstrømmer, atmosfæriske vinder og landdeponier, noe som gjør at plast finnes over alt på kloden.

Plast sluppet ut i naturen blir gradvis nedbrutt, noe som fører til dannelse av mikroplast (partikler mindre enn 5 mm) og nanoplast (partikler mindre enn 1000 nanometer). Begge typer partikler utløser en rekke giftvirkninger.

Pasienter som fikk påvist mikro- og nanoplast i halspulsårene, hadde høyere risiko for å ha blitt rammet av hjerteinfarkt, hjerneslag eller død enn de som ikke fikk påvist plastpartikler i plakket.

Sannsynlige risikofaktor for hjerte- og karsykdommer

Mikro- og nanoplast er en sannsynlig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer i prekliniske studier. Direkte dokumentasjon for at dette gjelder mennesker, har manglet. Derfor har italienske forskere fulgt cirka 300 pasienter i nesten tre år for å se hvordan det gikk med dem etter et kirurgisk inngrep. Pasientene hadde fått fjernet plakk fra halspulsåren, og dette ble deretter undersøkt. Studien er publisert i NEJM 7. mars.

LES OGSÅ  Fett og kolesterol forårsaker ikke hjerteinfarkt

Funn etter 34 måneders oppfølging

Pasienter som fikk påvist mikro- og nanoplast i halspulsårene, hadde høyere risiko for å ha blitt rammet av hjerteinfarkt, hjerneslag eller død av en hvilken som helst årsak ved 34 måneders oppfølging enn de som ikke fikk påvist plastpartikler i plakket. Dette underbygger at mikro- og nanoplast kan ha vært en medvirkende årsak til sykdomstilfellene og dødeligheten, selv om forsøksutformingen ikke kan si noe sikkert om årsak.

Vår kommentar:

I tillegg til at bruk av plast bidrar til forsøpling, brytes plastprodukter gradvis ned til mikro- og nanoplast. Vi vet ikke nok om hvordan dette påvirker oss, men allerede nå indikerer en del studier at påvirkningen er negativ. Dette er et argument for at bruken av plastprodukter bør reduseres og at det bør settes inn enda flere tiltak for at ikke plast kommer på avveie, enten bevisst eller indirekte. Her gjør mange frivillige en stor innsats for å samle inn plastsøppel, men de må betale for å levere det inn. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Viktig oppgjør med det offisielle synet på årsaker til hjerte- og karsykdom
Kunstige søtstoffer øker risikoen for hjerte- og karsykdom
Tilskudd av omega-3- og -6-fettsyrer mot hjerte- og karsykdom
Selen og Q10 mot hjerte- og karsykdom
Sukker, ikke mettet fett, kan forårsake hjerte- og karsykdom
Lavkarbo mot hjerte- og karsykdom
Plast i teposer


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner