Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Spytt som indikator for bivirkninger av mobilstråling

Spytt som indikator for bivirkninger av mobilstråling

Israelske forskere har studert ulike egenskaper til spytt hos 20 personer som bruker mobiltelefon. De hadde gjennomsnittlig brukt mobiltelefon i 12 ½ år og snakket gjennomsnittlig rundt 30 timer i måneden. Døve personer fungerte som kontrollgruppe. Hos mobilbrukernes spytt ble det funnet større grad av endringer som indikerer oksidativt stress enn blant de døve. Mobilbrukerne hadde lavere utskillelse av spytt, og totalt innhold av protein og albumin og aktiviteten av enzymet amylase var redusert. På dette grunnlaget reiste forskerne hypotesen om at stråling fra mobiltelefoner kan føre til oksidativt stress og hemme spyttfunksjonen. At mobilstråling kan føre til oksidativt stress, er også funnet av andre forskere. IM

Kilde:

Hamzany Y, Feinmesser R, Shpitzer T mfl. Is human saliva an indicator of the adverse health effects of using mobile phones? Antioxidants & Redox Signaling 2013; 18: 622-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894683

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen

Legg igjen et svar