Skip to main content

Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet

Memon® miljøteknologi angis å ”harmonisere” stråling fra trådløs kommunikasjon, trådløse nettverk, høyspentledninger og andre moderne strålingskilder. Produsenten hevder at alle som utsettes for stråling, kan redusere de negative effektene ved hjelp av denne teknologien.

Tekst Iver Mysterud     Foto memon® bionic instruments og Shutterstock

Etter boka The zapping of America av Paul Brodeur (1977)1 ble mange klar over at det ikke er mulig å unngå å bli påvirket av trådløs kommunikasjon og elektromagnetiske felt. Trettifem år seinere skulle man forvente at alle i prinsippet kunne ha behov for teknologi av typen memon® for å beskytte seg mot stråling. Det spesielle er at til og med mange eloverfølsomme faktisk mener at denne teknologien hjelper.  Normalt er det bare total skjerming mot eller en kraftig reduksjon av stråling som hjelper eloverfølsomme. Det er imidlertid ikke bare strålingskilder som angis å bli påvirket positivt av memon®, men også kvaliteten på vann, luft og til og med lydbildet fra musikkanlegg.

Oppstarten

Jeg ble kontaktet av Marit Grendstad (f. 1957) fra Kristiansand i september 2008. Hun er el-overfølsom og måtte slutte i jobben som lærer i 2006. Tilfeldigvis hadde hun hørt om produktet memon® via venner i USA og valgte å forsøke det. Etter å ha installert memon® i huset, fikk hun et nytt liv med mer energi og uten plager fra naboens trådløse nettverk. Bedringen varte i flere måneder, og Grendstad fikk selvsagt blod på tann. Kunne memon® hjelpe andre som slet med eloverfølsomhet? Var jeg interessert i å høre mer om hennes erfaringer og kunnskap om dette produktet?

Hvor mange som er eloverfølsomme i Norge, vites ikke, men Foreningen for eloverfølsomme (FELO) har over 600 medlemmer.2 De er trolig blant de hardest rammede, og mange av medlemmene må i årevis skjerme seg mot det meste av elektrisk/elektronisk utstyr. Å være eloverfølsom betyr i praksis at man blir sosialt isolert og utestengt fra mye, inkludert arbeidslivet. En spørreundersøkelse blant FELOs medlemmer (2007-8) viste at bare 22 prosent av medlemmene var yrkesaktive på heltid. Hele 42 prosent var helt eller delvis uføretrygdet, og 13 prosent var sykemeldt.

På denne bakgrunn var det lett å si ja til Grendstads henvendelse og få lære mer om hva memon® er. Grendstad er selv mangeårig FELO-medlem, og jeg anbefalte henne å kontakte et par sentrale personer i det norske eloverfølsomhetsmiljøet. Begge kjente til at eloverfølsomme hadde blitt dårligere over tid av å forsøke ulike produkter som ble påstått å dempe strålingseffekten på kroppen. De var derfor skeptiske til slike produkter på generelt grunnlag, selv om de gledet seg over at Grendstad var blitt bedre selv. Begge var derfor spente på om Grendstads gode erfaringer ville holde seg over tid.

Grendstads bedring av egen eloverfølsomhet har imidlertid ikke avtatt i løpet av disse årene, men hun har fått tilstrekkelig overskudd til å importere memon® som næringsvirksomhet.3 Hun har også bidratt til å få memon® installert hos en rekke eloverfølsomme i Norge og hevder at de aller fleste har merket bedringer, hvorav mange har fått en vesentlig bedre livssituasjon. Av den grunn, i tillegg til en rekke andre påståtte positive effekter på innemiljøet, er det interessant å se nærmere på denne teknologien.

LES OGSÅ  Luftforurensning og psykisk helse

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Hva koster det?«]Memonizere til 1) mobil-/trådløs telefon og trådløs barnevakt, 2) blåtann og 3) bærbar PC koster kr 945 og til personbiler kr 2927, bobiler og kjøretøyer på denne størrelsen kr 4360, og busser og store kjøretøyer kr 6000. Memonizere til luft og vann i en leilighet/hus/enhet koster fra ca. kr 14000 (liten leilighet; opp til 65 m2) og opp til kr 45000 (stort hus; opp til 500 m2). Det finnes også løsninger for større bygg, slik som hoteller eller fabrikker, memonizere spesialtilpasses arealstørrelsen.[/gdlr_box_icon]

Hva er memon®?

memon®er en teknologi som brukes for å bedre kvaliteten i det elektromagnetiske miljøet, det vil si å redusere påvirkninger fra strømnettet, høyspentledninger, trådløs kommunikasjon og jordstråling (geopati), ionebalansen og partikkelmengden i luft og i vann. Det finnes memon®-produkter (såkalte memonizere) til kjøretøy, leiligheter/hus/kontorer, mobil-/trådløse telefoner og vanninntak. Noen produkter er beregnet til bruk i kjøretøy og leiligheter/hus/kontorer og påvirker på samme tid både det elektromagnetiske miljøet og luftkvaliteten. Andre produkter påvirker bare det elektromagnetiske miljøet (mobiltelefoni) og atter andre påvirker vannkvaliteten.

Enheter til kjøretøy finnes i forskjellige ”styrker” avhengig av om de skal installeres i en liten bil eller en lastebil/buss. Enheter til leiligheter/hus/kontorer kommer også i forskjellige størrelser avhengig av hvor mange kvadratmeter som skal dekkes. Til mobil-/trådløs telefon og trådløs barnevakt er det utviklet en liten, tynn enhet som legges oppå batteriet, og det finnes tilsvarende produkter til blåtannteknologi, trådløse mus, trådløse tastaturer og små batteridrevne enheter. memon® har også en enhet som settes på hovedvanninntaket i en bygning for å påvirke vannkvaliteten og en enhet til å installere i badebasseng. Sistnevnte plasseres på røret der vannet kommer inn i bassenget. Enheten til badebasseng angis kun å ha full effekt hvis man også innstallerer en memonizer på strøminntaket. I et hjem angis det at man trenger en memon®-enhet til elektromagnetisme/luft og en til vann for å oppnå best effekt.

Av fordeler med memon® trekker produsenten blant annet fram at produktene verken bruker energi eller trenger vedlikehold. De antas å ha en levetid på minst 20 år og er lette å installere.

Historikk

memon® ble utviklet av den tyske ingeniøren og teknikeren Winfried M. Dochow, som har over 30 års erfaring med forskning og utvikling. Det første memon®-produktet så dagens lys på 1990-tallet og ble solgt til terapeuter, behandlere og private forbrukere. Teknologien ble særlig populær i Østerrike og Bayern (Tyskland). I 2002 økte salget, og Dochow overleverte produkter og markedsføring til firmaet memon® bionic instruments, som har hovedkontor i Rosenheim i Tyskland.4 Teknologien ble i 2004 registrert under navnet “ipict®” ved det tyske varemerke- og patentkontoret.5 Ipict er en forkortelse for ”Information Polarisation Interference Chip Technology”, og prosessen med å nøytralisere og balansere spesifikke vibrasjonsnivåer omtales som renaturering.

Virkningsmekanisme

Det angis at hovedprinsippet bak memon®s virkningsmekanisme er å nøytralisere skadelig/uønsket informasjon som enten befinner seg i strømnettet, i lufta eller i vann. Når memon®-enheten møter en gitt informasjonsbølge, nøytraliseres den med en identisk, men speilvendt bølge (såkalt destruktiv interferens). Hvordan dette gjøres, er en patentert hemmelighet. Inne i en memonizer er det en kontrollstripe laget av metallisk og magnetisk film, og det brukes silikonkvarts som lagringsmedium.

Et radioeksempel kan illustrere visse aspekter ved hvordan memon® fungerer. Når radioen settes på en spesiell radiokanal, for eksempel NRK P1, Radio Norge eller P4, betyr det at den registrerer på én spesifikk frekvens. Denne frekvensen eller vibrasjonen kalles en grunnfrekvens. Denne grunnfrekvensen omdannes (moduleres) til en informasjonsfrekvens der den transporterer informasjon, noe som gjør at man fra radioapparatet hører stemmer og musikk. I dette eksemplet er informasjonen lyd (stemmer, musikk) som ”transporteres” av grunnfrekvensen.

LES OGSÅ  Luftforurensning og astma

Teknikken som brukes i memon®, er basert på hypotesen om at en rekke grunnfrekvenser kan bære informasjon som kan skade levende organismer. Dette kan tilsvare plagsom eller irriterende støy i radioeksemplet. memon® fungerer ved å fjerne uønsket informasjon fra en elektromagnetisk bølge. Denne informasjonen er av kvantefysisk art.

Elektromagnetiske bølger som forflytter seg i rommet, kan rotere, akkurat som en fotball kan spinne (skru) i lufta i den retningen den forflytter seg. Bølgene kan rotere mot venstre eller høyre, og det kalles å ha venstre- eller høyrepolaritet. Når memonizeren mottar og gjenkjenner en elektromagnetisk bølge med uønsket informasjon (venstrepolaritet), aktiviseres en identisk, men speilvendt polaritet (høyrepolaritet) for å nøytralisere informasjonen. Dermed blir det en ”harmonisert” elektromagnetisk bølge igjen. Dette er skissert i figuren.

Siden memon® ”harmoniserer” de elektromagnetiske bølgene som flyter gjennom det elektriske ledningsnettet, plasseres memonizeren hovedsakelig på strøminntaket i sikringsboksen eller på trådløse produkter. Dette skal nøytralisere ugunstig stråling som kommer fra innsiden og utsiden av bygningen, harmonisere geopatiske stressområder og forbedre luftkvaliteten i bygningen. Den angis å være effektiv i alle rom som er knyttet opp til strøminntaket.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»God klangkvalitet«]14. desember 2009 mottok utvikleren av memon®, Winfried M. Dochow, den franske musikkbransjens berømte pris ”Den gyldne stemmegaffel” for sin oppfinnelse av memon®. Prisen ble tildelt av det franske musikkfaglige tidsskriftet Diapason d’or. Produktet memonizerSoloPlus vant i kategorien Hi-Fi for den helt nye klangkvaliteten som kom fra Hi-Fi-anleggene ved bruk av en memonizer med fem stikkontakter.
Den erfarne musikkjournalisten og sjefredaktør i Diapason d’or, Jean-Marie Piel, skrev en rosende omtale6 hvor han viste til at den elektroakustiske effekten er på plass allerede etter et kvarter og oppnår full effekt etter 24 timer. Skulle man være i tvil, er det tilstrekkelig å ta memonizeren vekk og vente i 10 minutter. Tapet av musikalsk kvalitet er ifølge Piel så slående at man spør seg hvordan man noen gang har kunnet ha glede av anlegget sitt uten memonizer. Enhver lytter som er opptatt av lydkvalitet, kan umiddelbart fastslå virkningen uavhengig av nivået på sitt anlegg.
Det opprinnelige formålet med utviklingen av memon® var ikke en økning av klangkvalitet, men en generell forbedring av velvære og helse i bygninger hvor man er utsatt for elektromagnetisk belastning. Dette er ifølge Piel grunnen til at ”lydfriker” og profesjonelle lydteknikere ikke har vært oppmerksom på dette produktet før 2009.
Ifølge Piel forbedrer memon® spredningen av lydbølger i lufta. Ved bruk av slik teknologi synes tonene å strømme frigjort ut av høyttalerne, bre seg overalt, og uten besvær fylle lydrommet, som til og med virker større. Han mente at høyttalerne ”trer tilbake” fordi de ikke lenger er det vanlige utgangspunktet for retningsbestemt lyd.[/gdlr_box_icon]

Påvirkning av vannkvalitet

memon® anvendes også på informasjonsinnholdet i vann. Vannenhetene er utviklet for å nøytralisere skadelig informasjon i vann og er er basert på hypotesen om at selv kjemisk rent vann inneholder informasjon om giftstoffer, elektromagnetisk stråling og geopatiske interferenssoner (jordstråling) det har vært i kontakt med. Denne hypotesen er ikke anerkjent av dagens naturvitenskap.

Memonizeren fungerer selv om vannet flyter forbi og ikke gjennom den. Grunnen er at den har et effektfelt som vannet går gjennom og som angis å ta vekk informasjonen. Derfor er det ikke nødvendig at vannet går direkte gjennom den.

LES OGSÅ  Bedre plantevekst med magnetisk behandlet vann

Forskning og erfaring

Det er ikke utført kontrollert forskning som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter på memon®-teknologi. Produsenten har imidlertid fått gjennomført en rekke ulike tester hos mange forskjellige uavhengige fagpersoner og institusjoner. Flere av testene som er brukt, er imidlertid ikke kjent, akseptert eller vektlagt i hovedsporet av moderne naturvitenskap. Basert på de testene/målingene som er utført, ser det imidlertid ut til at memonizere har en rekke målbare effekter som omtales i en egen sak. Dette dreier seg om effekter på hormonnivåer av kortisol og DHEA, hvor godt blodet flyter, hvor sliten man blir av å kjøre bil, mengden luftpartikler i innemiljøet, ulike aspekter av vannkvalitet og effekter på egg- og høneproduksjon i landbruket. I tillegg viser erfaringer at memonizere kan hjelpe eloverfølsomme og andre som er plaget av dårlig inneklima.

VOF har fått tilgang til en anonymisert liste på 60 personer/familier/arbeidsplasser i Norge der det er installert memonizere.7 Trettifire av dem gjelder eloverfølsomhet, hvorav 31 merket bedring, og mange av personene har fått en vesentlig lettere livssituasjon. Tjueseks andre har installert memonizere grunnet dårlig inneklima eller ulike helseplager, og av dem angir 22 bedring i det de sliter med.

Det er også en viss interesse for bruk av memon®-teknologi hos enkelte toppidrettsutøvere. En av dem er den østerrikske toppalpinisten Michael Walchhofer. Også enkelte rallyførere har fattet interesse etter noen pilottester der memonizere er plassert på bilbatteriet.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Bok om memon®«]Den tyske journalisten Ferry Hirschmann har skrevet en bok om memon®, hvordan teknologien virker, hvorfor den er viktig og resultater fra tester. Den inneholder også et intervju med Winfried M. Dochow, som utviklet teknologien, og med Erika og Hans Felder, som leder firmaet som selger produktene.8 [/gdlr_box_icon]

Lovende teknologi 

Etter vår oppfatning synes Memon® å være en lovende teknologi som kan hjelpe en rekke mennesker med eloverfølsomhet og andre helseplager. Dette er gledelig, men vi bør ikke glemme at hovedmål nummer én er å redusere strålingen. Memonizere koster en del og kan derfor ikke forventes å bli allemannseie. Mange har ikke hørt om slik teknologi, og hadde de blitt informert, ville de sannsynligvis ikke hatt tro på eller brukt penger på den.

Også kjæledyr, husdyr og dyr/planter i naturen ser ut til å reagere negativt på stråling. Det er i seg selv et argument for å redusere strålingsnivået i vår tid. Dette virker imidlertid enda vanskeligere enn tidligere, siden vi lever i en tid da ”alt” skal være trådløst, ”alle” skal være tilgjengelig hele tida og har behov for å motta all slags viktig eller uviktig informasjon over alt hvor de befinner seg. Derfor kan det være hensiktsmessig å bruke teknologi for å beskytte seg mot stråling for å forebygge eller dempe eksisterende plager. Det finnes teknologi man vet beskytter, basert på objektive målinger med standardiserte måleapparater. Alternativt kan man gi ny teknologi av typen memon® en sjanse. Dette har en rekke eloverfølsomme gjort, og så langt ser effektene ut til å holde seg over tid uten tilbakefall. Selv om vi gleder oss over dette, er det samtidig et stort behov for uavhengig forskning som publiseres i anerkjente fagtidsskrifter. Det må til for nærmere avklaring av om og hvordan memon® og liknende teknologier faktisk fungerer.

Les også:

Undersøkte effekter av memon®-teknologien


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner