Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Tøff lesing gir mer mental fleksibilitet

Tøff lesing gir mer mental fleksibilitet

Det er god hjernetrim å lese dikt eller andre tekster som krever litt tankearbeid. En forskergruppe ved Universitetet i Liverpool har latt folk lese blant annet Shakespeare og målt hjerneaktiviteten deres. De deltakerne som rapporterte at de oppfattet det de leste som ”poetisk” i en eller annen grad, hadde økt hjerneaktivitet i områder som er viktige for evnen til å være tankemessig fleksibel. Denne evnen hjelper oss blant annet til å bli flinkere til å finne nye løsninger på problemer, istedenfor bare å følge gamle vaner.

Forskerne påpeker at funnene også er interessante fordi de samme områdene i hjernen er kjent for å være lite aktive blant annet hos mennesker som er deprimerte. Poenget med lesingen er altså å bli tvunget til å tenke litt over hva meningen er i det vi leser, slik som vi må for eksempel i dikt eller i andre tekster med poetisk tilsnitt. ALJ

Kilde:

O´Sullivan N, Davis P, Billington J mfl. ”Shall I compare thee”: The neural basis of literary awareness, and its benefits to cognition, Cortex 2015; 73: 144–57. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26409018

Legg igjen et svar