Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Tranebær forebygger urinveisinfeksjoner

Tranebær forebygger urinveisinfeksjoner

I de siste tiårene er det publisert en rekke studier som underbygger at tilskudd av tranebær kan forebygge urinveisinfeksjoner. En ny oversiktsartikkel oppsummerer hvordan dette kan skje. Det ser ut til at stoffer i tranebær hindrer bakterier i å feste seg til epitelceller (de cellene som kler innsiden) i urinrøret, og dette hindrer en infeksjon å utvikle seg. Tranebær kan også redusere urinveisinfeksjoner ved å undertrykke betennelsesreaksjoner som en immunologisk respons på invasjon av bakterier.

Selv om forskningen underbygger at tranebær generelt kan være effektivt i å motvirke at urinveisinfeksjoner utvikler seg, ser slike tilskudd ut til å ha begrenset effekt hos personer med økt risiko for å utvikle slike infeksjoner. Forskerne etterlyser flere velutformede studier der man bruker standardiserte produkter for å få bedre innsikt i effekten av tranebær for å forebygge urinveisinfeksjoner hos sårbare grupper. IM

Kilde:

Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutrition Research 2013; 33: 595-607. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23890348

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar