Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Ufruktbar mann? Tenk fettsyrer!

Ufruktbar mann? Tenk fettsyrer!

Ny forskning viser at ufruktbare menn kan ha lavere konsentrasjoner av omega-3-fettsyrer i sædcellene enn menn som kan få barn.

Tekst Iver Mysterud   Foto Shutterstock

Fruktbarhetsproblemer rammer rundt 10-15 prosent av par i reproduktiv alder. I én av fire tilfeller skyldes problemene dårlig sædkvalitet. Årsaken til menns ufruktbarhet er ofte ukjent.

Miljøet rundt sædcellene, inkludert sædvæsken, antas å spille en viktig rolle for deres bevegelighet. Omega-3-fettsyrer er en viktig del av alle cellemembraner, og fettsyrene som inngår i sædcellers membraner, er viktig for mobiliteten og fleksibiliteten til sædcellene og for en vellykket befruktning. Forskning har påvist høyere konsentrasjoner av omega-3-fettsyra dokosaheksaensyre (DHA) i normale enn i unormale sædceller. Dette var bakgrunnen for at iranske forskere ønsket å undersøke nivåene av omga-3- og -6-fettsyrer i blodet og spermiene til fruktbare og ufruktbare menn.

I den aktuelle studien sammenliknet 82 ufruktbare menn hvor årsakene til problemene var ukjent, med 78 fruktbare menn. Forskerne målte innholdet i sædcellene og blodet av tre omega-3-fettsyrer: DHA, eikosapentaensyre (EPA) og alfalinolensyre – og to omega-6-fettsyrer: Linolsyre og arakidonsyre.

De fruktbare mennene hadde høyere nivåer av omega-3-fettsyrer både i blodet og sædcellene sammenliknet med dem som hadde fruktbarhetsproblemer. Forholdet mellom omega-6- og omega-3-fettsyrer (summen av forskjellige omega-6- delt på summen av alle omega-3-fettsyrer) var høyere hos de ufruktbare (14,8 ganger mer omega-6-fettsyrer) enn de fruktbare (6,3 ganger mer omega-6-fettsyrer). I tillegg var nivåene av arakidonsyre høyere og summen av EPA og DHA (den såkalte omega-3-indeksen) lavere hos de ufruktbare enn hos de fruktbare. Forskerne regnet også ut forholdet mellom arakidonsyre og DHA (arakidonsyre delt på DHA) og arakidonsyre og EPA. Jo mer arakidonsyre det var i forhold til DHA og til EPA, dess lavere antall sædceller ble funnet i sæden, desto dårligere var bevegeligheten til spermiene, og desto flere skader ble det funnet på sædcellene.

Konklusjon

Annonse:

Alt i alt var det lavere nivåer av omega-3-fettsyrer hos dem som hadde fruktbarhetsproblemer enn dem som var fruktbare. Dette indikerer at det kan være behov for å utføre kontrollerte, kliniske forsøk med ufruktbare menn hvor man gir tilskudd av omega-3-fettsyrer der hvor årsakene er ukjent. Inntil dette er gjort har menn med fruktbarhetsproblemer lite å tape på selv å øke inntaket av omega-3-fettsyrer (fet fisk, tran, omega-3-tilskudd), eventuelt kombinert med å redusere inntaket av omega-6-fettsyrer (margariner, soyaolje, solsikkeolje).

Generelt får mange i seg for lite omega-3-fettsyrer, samtidig som vi spiser for mye omega-6-fettsyrer i forhold til omega-3-fettsyrer. I fortidsmiljøet fikk man i seg et noenlunde likt forhold mellom de to fettsyrene, eventuelt noe mer omega-6-fettsyrer. Ved å nærme seg fortidens inntak kan også en rekke andre helseplager enn ufrivillig barnløshet forventes å bli bedre. Dette gjelder bl.a. flere psykiske lidelser (som depresjon og bipolar lidelse), atferdsproblemer (som AD/HD) og kroniske lidelser (som hjerte- og karsykdommer).

Kilde:

Safarinejad MR, Hosseini SY, Dadkhah F mfl. Relationship of omega-3 and omega-6 fatty acids with semen characteristics, and anti-oxidant status of seminal plasma: A comparison between fertile and infertile men. Clinical Nutrition 2010; 29: 100-5.

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land

Legg igjen et svar