Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Vaksiner og nevropsykiatriske lidelser

Vaksiner og nevropsykiatriske lidelser

Forskere fra USA har undersøkt om det kan være sammenheng mellom vaksinering og tvangslidelser, spisevegring (anoreksi), kronisk tic-forstyrrelse (Tourettes syndrom), hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (AD/HD), depresjon og bipolar lidelse. Forskerne sammenliknet to grupper barn og unge i alderen 6–15 år. Den ene gruppa besto av barn og unge som nylig hadde fått en diagnose med en av de nevnte lidelsene, og en kontrollgruppe som besto av barn og unge som hadde brukket arm/bein eller hadde åpne sår. Slike data ble sammenholdt med vaksinasjonshistorikken for hver person det foregående året.

Det viste seg at personer med spisevegring i større grad enn personer i kontrollgruppa hadde fått en eller annen vaksine. Forskerne fant også sammenheng mellom å ha fått vaksine mot influensa i de foregående tre, seks eller 12 månedene og diagnosene spisevegring, tvangslidelser og angst. Det ble også påvist sammenheng mellom tidligere vaksinering mot hepatitt A og tvangslidelser og spisevegring, vaksinering mot hepatitt B og spisevegring og vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningitt) og Tourettes syndrom. Denne pilotstudien indikerer at utbrudd av en rekke psykiatriske lidelser har oppstått etter tidligere vaksinering. Studien kan imidlertid ikke si noe om årsaksforhold, så temaet bør tas opp i oppfølgende forskning. IM

Kilde:

Leslie DL, Kobre RA, Richmand BJ mfl. Temporal association of certain neuropsychiatric disorders following vaccination of children and adolescents: a pilot case–control study. Frontiers in Psychiatry 2017; 8: 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244035/

You may also like
Vitamin C mot kikhoste – del I
Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk
Muggsoppgifter kan gjøre deg syk!
Muggsoppgifter – må pestepidemienes historie skrives om?

Legg igjen et svar